Biuletyn Informacji Publicznej

bip

1. Statut uczelni,
2. Strategia uczelni,
3. Regulamin zarządznia pracami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji,
4. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej,
5. Regulamin studiów,
6. Regulamin świadczeń dla studentów,
7. Zasady i tryb przyjmowania na studia,
8. Programy studiów:
- 2017
- 2018
9. Zarzędzenia Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy:
- Zarządzenie nr. 10
- Zarządzenie nr. 11