Zarządzanie BHP - 2 semetralne

Program studiów

Przedmioty i liczba zajęć. Studia podyplomowe "Zarządzanie BHP - 2 semetralne"

Lp. Nazwa przedmiotu Kadra
1. Prawna ochrona pracy dr Adrzej Maciejewski
mgr Artur Gibała
2. Polskie i międzynarodowe normy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  mgr inż. Jerzy Kończewski
3. Certyfikacja w Unii Europejskiej  mgr inż. Jerzy Kończewski
4. Audytowanie systemów BHP ins. mgr inż. A Kurcaba
5. Analiza i ocena ryzyka zawodowego dr Celina Witkowska
6. Ergonomia doc. dr Wiktor Piotrowski
7. Pomiar i ocena czynników szkodliwych mgr inż. Anna Zalewska
8. Ochrona środowiskowa dr Andrzej Zychowicz
9. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe oraz postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych doc. dr Wiktor Piotrowski
mgr Artur Gibała
10. Koszty bezpieczenstwa doc dr. Ryszard Pękała
11. Andragogika dr Celina Witkowska
dr Andrzej Zychowicz
12. Pierwsza pomoc przedmedyczna dr Ewa Barczykowska
13. Zagrożenie pożarowe oraz metody przeciwdziałania pożarom generał mgr inż. Ryszard Dąbrowa
14. Wybrane problemy psychologii pracy dr Andrzej Zychowicz
15. Podstawy fizjologii pracy mgr Iwona Bejster
Razem: 250 godzin