Kadra

Imię i nazwisko Tytuł/stopień naukowy Specjalność naukowa
Iwona Bejster mgr Pielęgniarstwo
Janusz Bielawski prof. dr hab. n. med. Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Lidia Biłogan mgr Specjalista medycyna ratunkowa, pielęgniarstwo zachowawcze
Jarosław Czeszejko-Sochacki doc. dr n. med. Specjalista w zakresie pediatrii i alergologii
Marcin Czuba inż. Specjalista informatyki
Karolina Graif mgr Filologia angielska
Elżbieta Grajczyk dr n. med. Pielęgniarstwo
Józef Jagielski prof. dr hab. n. med. Patofizjologia
Edyta Kędra dr n. med. Pielęgniarstwo
Ludmiła Klimacka prof. dr hab. n. med.  
Tadeusz Kruzel dr n. med. Neurologia
Anna Liro mgr piel. Pielęgniarstwo psychiatryczne
Jerzy Mazurek dr n. hum. Psychologia kliniczna, neuropsychologia
Tomasz Mytkowski mgr Filologia angielska
Paulina Nowak mgr piel. Pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
Ryszard Pękała dr n. ekon. BHP
Stanisław Pielka prof. dr hab. n. med. Chirurgia
Jolanta Pietras doc. dr n. med. Położnictwo
Wikotr Piotrowski doc. dr n. med. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i orgaznicji ochrony zdrowia
Krystyna Przybyła mgr Pielęgniarstwo, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Regina Rawska mgr Filologia angielska
Zbigniew Rykowski dr hab. inż., prof. WSM Specjalista w zakresie chemii i stereochemii związków cykloalifatycznych, chemii organicznej, chemii terpenów i związków heterocyklicznych
Swietlana Siwakowa doc. dr hab. n. med. Fizjologia, higiena
Beata Słoma mgr Pielęgniarstwo
Irena Smółka dr n. med. Pielęgniarstwo
Adam Szczeniowski lek. med. Specjalista anestezjologia i reanimacja
Stanisław Szymaniec dr hab. n. med., prof. nadzw. AM i WSM) Specjalista w zakresie immunologii i okulistyki
Anita Tadeuszów mgr piel. Pielęgniarstwo nefrologiczne
Przemysław Turek mgr Filologia angielska
Celina Witkowska dr Pedagogika
Grażyna Zbieg mgr Pielęgniarstwo