Kadra

Aktualna Kadra

Imię i nazwisko

Tytuł/stopień naukowy
Iwona Bejster mgr
Renata Betko mgr
Lidia Biłogan mgr
Jarosław Czeszejko-Sochacki dr n. med.
Artur Gibała mgr
Elżbieta Grajczyk dr n. med.
Ireneusz Hajduk mgr
Małgorzata Krzemień mgr
ks. Janusz Lewandowicz dr hab. n. hum., prof.
Anna Liro mgr
Wacław Mazur mgr
Tomasz Mytkowski mgr
Stanisław Pielka prof. dr hab. n. med.
Ryszard Pękała dr n. ekon., prof. WSM, Rektor
Krystyna Przybyła mgr
Regina Rawska  mgr
Zbigniew Rykowski dr hab. inż., prof. WSM
Beata Słoma mgr
Irena Smółka dr n. med., prof. WSM
Lucyna Sochocka dr n. med.
Mariusz Stachowiak dr n. med.
Edyta Świtała mgr
Anita Tadeuszów mgr
Przemysław Turek mgr
Danuta Wałęga-Szych mgr
Celina Witkowska dr n. hum.
Maria Zajączkowska dr n. hum.
Grażyna Zbieg mgr
Wiesław Zielonka dr n. o zdr.

 
Formularz zgłoszeniowy dla kadry dydaktycznej