Biuletyn Informacji Publicznej

bip

1. Statut uczelni,
2. Strategia uczelni,
3. Regulamin zarządznia pracami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji,
4. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej,
5. Regulamin studiów,
6. Regulamin świadczeń dla studentów,
7. Zasady i tryb przyjmowania na studia,
8. Programy studiów:
- 2017
- 2018
9. Uchwały Senatu:
- 2019:
  Uchwała Senatu nr 1/2019
  Uchwała Senatu nr 2/2019
  Uchwała Senatu nr 3/2019
  Uchwała Senatu nr 4/2019
  Uchwała Senatu nr 5/2019
  Uchwała Senatu nr 6/2019
  Uchwała Senatu nr 7/2019
  Uchwała Senatu nr 8/2019
  Uchwała Senatu nr 9/2019
  Uchwała Senatu nr 10/2019
  Uchwała Senatu nr 11/2019
  Uchwała Senatu nr 12/2019
  Uchwała Senatu nr 13/2019
  Uchwała Senatu nr 14/2019
  Uchwała Senatu nr 15/2019
  Uchwała Senatu nr 16/2019
  Uchwała Senatu nr 17/2019
  Uchwała Senatu nr 18/2019
  Uchwała Senatu nr 19/2019
  Uchwała Senatu nr 20/2019
  Uchwała Senatu nr 21/2019
  Uchwała Senatu nr 22/2019
  Uchwała Senatu nr 23/2019
  Uchwała Senatu nr 24/2019
  Uchwała Senatu nr 25/2019
- 2020:
  Uchwała Senatu nr 1/2020
  Uchwała Senatu nr 1.1/2020
  Uchwała Senatu nr 2/2020
  Uchwała Senatu nr 5/2020
10. Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy:
- 2019
  Zarządzenie nr 1
  Zarządzenie nr 1.1
  Zarządzenie nr 2
  Zarządzenie nr 4
  Zarządzenie nr 5
  Zarządzenie nr 6
  Zarządzenie nr 7
  Zarządzenie nr 8
  Zarządzenie nr 12
  Zarządzenie nr 13
  Zarządzenie nr 14
  Zarządzenie nr 15
  Zarządzenie nr 16
- 2020:
  Zarządzenie nr 1
  Zarządzenie nr 3
  Zarządzenie nr 4
  Zarządzenie nr 5
  Zarządzenie nr 6
  Zarządzenie nr 7
  Zarządzenie nr 8.1
  Zarządzenie nr 9
  Zarządzenie nr 10
  Zarządzenie nr 11
  Zarządzenie nr 11.1
  Zarządzenie nr 13.1
  Zarządzenie nr 14
  Zarządzenie nr 15
  Zarządzenie nr 16
11. Raport PKA