Praktyki - pielęgniarstwo II stopnia

Realizacja praktyk zawodowych i zajęć praktycznych Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

Dane kontaktowe

mgr  – koordynator ds. praktyk zawodowych i zajęć praktycznych
tel: (76) 854 99 33 wew. 24, tel: (76) 854 99 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres odpowiedzialności:
- koordynowanie wyboru przez studentów placówek na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe (według preferencji studentów)
- przyjmowanie i weryfikacja dzienniczków praktyk zawodowych
- wydawanie skierowań, list obecności, protokołów na praktyki zawodowe
- przyjmowanie protokołów z praktyk zawodowych i zajęć praktycznych
- wydawanie, przyjmowanie i opracowywanie ankiet ewaluacyjnych placówki przez studenta

dr – prorektor ds. pielęgniarstwa
tel: (76) 854 99 33 wew. 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres odpowiedzialności:
- nawiązywanie współpracy, weryfikacja placówek, w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
- dobór i weryfikacja kwalifikacji mentorów prowadzących zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
- ustalanie harmonogramu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych podczas okresu kształcenia (przyporządkowywanie zajęć na poszczególne semestry)
- akceptacja i aktualizacja sylabusów dla zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
- przyjmowanie wniosków pohospitacyjnych i po ewaluacji praktyk zawodowych oraz podejmowanie działań naprawczych

dr Wiesław Zielonka – zespół ds. praktyk zawodowych
tel. (76) 854 99 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres odpowiedzialności:
- hospitacja i doradztwo w placówkach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w placówkach
- weryfikacja i doskonalenie programów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na podstawie kontaktu z interesariuszami
- analiza ankiet ewaluacyjnych placówek przez studentów
- opiniowanie Arkusza wyboru placówki
- opiniowanie Arkusza wyboru mentora

mgr Aleksander Pękała – kanclerz
Tel. (76) 854 99 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres odpowiedzialności:
- podpisywanie umów z placówkami na realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

 
Dokumenty

I. Grupa MGR 2017

 1. Plan praktyk.
 2. Regulamin realizacji praktyk zawodowych.
 3. Arkusz wyboru placówki do prowadzenia praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo.
 4. Arkusz wyboru mentora (opiekuna praktyk).
 5. Pakiet dla mentorów praktyk zawodowych.
 6. Sylabusy do przedmiotów objętych praktyką zawodową.
 7. Dzienniki praktyk:

II. Grupa MGR 2018

 1. Plan praktyk.
 2. Regulamin realizacji praktyk zawodowych.
 3. Arkusz wyboru placówki do prowadzenia praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo.
 4. Arkusz wyboru mentora (opiekuna praktyk).
 5. Pakiet dla mentorów praktyk zawodowych.
 6. Sylabusy do przedmiotów objętych praktyką zawodową.
 7. Dzienniki praktyk:
  - semestr I:

- semestr II:

- semestr III:

- semestr IV:

III. Grupa MGR 2019

 1. Plan praktyk.
 2. Regulamin realizacji praktyk zawodowych.
 3. Arkusz wyboru placówki do prowadzenia praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo.
 4. Arkusz wyboru mentora (opiekuna praktyk).
 5. Arkusz wyboru placówki do prowadzenia praktyk zawodowych z dydaktyki.
 6. Arkusz wyboru mentora (opiekuna praktyk) z dydaktyki.
 7. Pakiet dla mentorów praktyk zawodowych.
 8. Sylabusy do przedmiotów objętych praktyką zawodową.

- semestr I:

- semestr II:

- semestr III:

- semestr IV:

 
Miejsca odbywania praktyk

Wykaz jednostek opieki zdrowotnej z którymi Wyższa Szkoła Medyczna ma podpisane umowy o współpracy z podziałem na typy praktyk, które może odbyć student w poszczególnych dziedzinach medycznych

 

 
Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Czy student może odbyć praktyki zawodowe w placówce której nie ma na wykazie?
 
Odpowiedź: Tak, oczywiście  jeżeli placówka podpisze stosowną umowę z uczelnią (spełni wszystkie warunki formalne i zaakceptuje warunki finansowe, które uczenia stosuje wobec wszystkich podmiotów z którymi ma podpisane umowy).