Zarządzanie BHP - 3 semetralne

Program studiów

Przedmioty i liczba zajęć. Studia podyplomowe "Zarządzanie BHP - 3 semetralne"

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
ogółem
Kadra
1. Prawna ochrona pracy

48

dr Adrzej Maciejewski
mgr Artur Gibała
2. Polskie i międzynarodowe normy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 24  mgr inż. Jerzy Kończewski
3. Certyfikacja w Unii Europejskiej 8  mgr inż. Jerzy Kończewski
4. Audytowanie systemów BHP 36 ins. mgr inż. A Kurcaba
5. Analiza i ocena ryzyka zawodowego 40 dr Celina Witkowska
6. Ergonomia 20 doc. dr Wiktor Piotrowski
7. Pomiar i ocena czynników szkodliwych 32 mgr inż. Anna Zalewska
8. Ochrona środowiskowa 32 dr Andrzej Zychowicz
9. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe oraz postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 40 doc. dr Wiktor Piotrowski
mgr Artur Gibała
10. Koszty bezpieczenstwa 6 doc dr. Ryszard Pękała
11. Andragogika 24 dr Celina Witkowska
dr Andrzej Zychowicz
12. Pierwsza pomoc przedmedyczna 12 dr Ewa Barczykowska
13. Zagrożenie pożarowe oraz metody przeciwdziałania pożarom 8 generał mgr inż. Ryszard Dąbrowa
14. Wybrane problemy psychologii pracy 16 dr Andrzej Zychowicz
15. Podstawy fizjologii pracy 16 mgr Iwona Bejster
Razem: 362 godzin