Biuletyn Informacji Publicznej

bip

1. Statut uczelni,
2. Strategia uczelni,
3. Regulamin zarządznia pracami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji,
4. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej,
5. Regulamin studiów,
6. Regulamin świadczeń dla studentów,
7. Zasady i tryb przyjmowania na studia,
8. Programy studiów:
- 2017
- 2018
9. Uchwały Senatu:
- 2019:
  Uchwała Senatu nr 1/2019
  Uchwała Senatu nr 2/2019
  Uchwała Senatu nr 3/2019
  Uchwała Senatu nr 4/2019
  Uchwała Senatu nr 5/2019
  Uchwała Senatu nr 6/2019
  Uchwała Senatu nr 7/2019
  Uchwała Senatu nr 8/2019
  Uchwała Senatu nr 9/2019
  Uchwała Senatu nr 10/2019
  Uchwała Senatu nr 11/2019
  Uchwała Senatu nr 12/2019
  Uchwała Senatu nr 13/2019
  Uchwała Senatu nr 14/2019
  Uchwała Senatu nr 15/2019
  Uchwała Senatu nr 16/2019
  Uchwała Senatu nr 17/2019
  Uchwała Senatu nr 18/2019
  Uchwała Senatu nr 19/2019
  Uchwała Senatu nr 20/2019
  Uchwała Senatu nr 21/2019
  Uchwała Senatu nr 22/2019
  Uchwała Senatu nr 23/2019
  Uchwała Senatu nr 24/2019
  Uchwała Senatu nr 25/2019
- 2020:
  Uchwała Senatu nr 1/2020
  Uchwała Senatu nr 1.1/2020
  Uchwała Senatu nr 2/2020
  Uchwała Senatu nr 5/2020
- 2021:
  Uchwała Senatu nr 1/2021
  Uchwała Senatu nr 2/2021
  Uchwała Senatu nr 3/2021
10. Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy:
- 2019
  Zarządzenie nr 1
  Zarządzenie nr 1.1
  Zarządzenie nr 2
  Zarządzenie nr 4
  Zarządzenie nr 5
  Zarządzenie nr 6
  Zarządzenie nr 7
  Zarządzenie nr 8
  Zarządzenie nr 12
  Zarządzenie nr 13
  Zarządzenie nr 14
  Zarządzenie nr 15
  Zarządzenie nr 16
- 2020:
  Zarządzenie nr 1
  Zarządzenie nr 3
  Zarządzenie nr 4
  Zarządzenie nr 5
  Zarządzenie nr 6
  Zarządzenie nr 7
  Zarządzenie nr 8.1
  Zarządzenie nr 9
  Zarządzenie nr 10
  Zarządzenie nr 11
  Zarządzenie nr 11.1
  Zarządzenie nr 13.1
  Zarządzenie nr 14
  Zarządzenie nr 15
  Zarządzenie nr 16
  Zarządzenie nr 17
  Zarządzenie nr 18
  Zarządzenie nr 19
  Zarządzenie nr 20
- 2021:
  Zarządzenie nr 1
  Zarządzenie nr 2
  Zarządzenie nr 4
  Zarządzenie nr 5
  Zarządzenie nr 6
  Zarządzenie nr 7
  Zarządzenie nr 8
11. Raport PKA