Komunikacja empatyczna służąca współpracy (NVC)

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Nazwa studiów:

Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy i służy obu stronom - w relacjach, w rodzinie, w pracy, w biznesie w oparciu o metodologię Marshalla B. Rosenberga - Nonviolent Communication (NVC).

Cel i opis studiów:

Celem studiów jest nabycie umiejętności skutecznej i efektywnej komunikacji wspierającej współpracę i porozumienie w oparciu o metodologię NVC.

Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) inaczej nazywane językiem życia lub językiem serca jest narzędziem do komunikacji służącej szeroko rozumianemu porozumieniu z poszanowaniem każdej ze stron. NVC zostało stworzone przez Marshalla B. Rosenberga - psychologa z wykształcenia, nauczyciela i trenera w instytucjach oświaty, mediatora w obszarach objętych konfliktami zbrojnymi i charyzmatycznego działacza na rzecz pokoju.

Proponowane studia podyplomowe zapewniają najwyższą jakość i są unikatowe na rynku, ponieważ:
- prowadzą je w całości wyłącznie certyfikowani przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication) trenerzy i trenerki NVC - mają oni dogłębną znajomość NVC i umiejętność dzielenia się praktyką NVC
- mają najwyższą na rynku ilość godzin wykładów i i praktyki (210 godzin)
- nastawione są na praktyczne umiejętności - ponad 150 godzin ćwiczeń i warsztatów
- koszt zajęć dla studenta wynosi jedynie 27 zł za godzinę

Adresaci:

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych narzędzi komunikacyjnych i rozwojem świadomości, szczególnie:

- osoby, których praca polega na komunikacji (liderzy, kierownicy, pracownicy działu HR, mediatorzy, coachowie)

- lekarze i pielęgniarki oraz pracownicy sektora medycznego, którzy chcą lepiej współpracować w zespołach i komunikować się z pacjentami

- nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy przedszkoli, opiekunowie w żłobku

- rodzice zainteresowani rozwojem komunikacji między sobą i w relacjach z dziećmi

- osoby, które chcą polepszyć relacje z bliskimi i w związkach,

- osoby planujące certyfikację lub ubiegające się o certyfikat trenera NVC

Korzyści wynikające z odbycia studiów:

- umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce wynikająca z charakteru studiów nastawionych na ćwiczenia i praktykę!

- umiejętność komunikowania się wspierająca współpracę w zespołach

- umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób uwzględniający potrzeby obu stron

- umiejętność zarządzania swoimi emocjami w sposób, który służy porozumieniu i współpracy

- umiejętność przezwyciężania blokad komunikacyjnych

- lepsza komunikacja wynikająca ze zrozumienia potrzeb w kontekście uczuć swoich i innych ludzi np. w środowisku pracy i rodziny

- zaliczenie wszystkich zajęć ze studiów do procesu certyfikacji prowadzonego przez The Center for Nonviolent Communication (www.cnvc.org) (zajęcia prowadzone wyłącznie przez certyfikowanych trenerów NVC)

Wykładowcy:

Wyłącznie certyfikowani trenerzy NVC z uprawnieniami wydanymi przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication).

Filmy poglądowe:
Ilość godzin ogółem: 210
Czas trwania studiów:

2 semestry (14 zjazdów),

w sobotę i niedzielę (w godzinach 10-18, 9-16),

1-2 razy w miesiącu

Początek zajęć:

11 - 12.02.2023 r. (II EDYCJA)

26 - 27.02.2022 r. (I EDYCJA)

Miejsce odbywania zajęć:

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

ul. Powstańców Śląskich 3,
59-220 Legnica

Platforma transmisji on-line:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie.

W razie niemożności przybycia na zajęcia - platforma ZOOM (maksymalnie 2 zjazdy podczas trwania studiów).

Wpisowe:

100 zł

Wpisowe należy wpłacić niezwłocznie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Uwaga! W przypadku rezygnacji słuchacza ze studiów wniesiona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Koszty kształcenia:

6 200 zł (za 2 SEMESTRY) / 10 płatności po 620 zł

Data wpłaty pierwszej raty do 18.02.2023

(dla absolwentów WSM w Legnicy zniżka 200zł)

Możliwość dofinansowania studiów: - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
oraz
- Program Inwestuj W Rozwój - bezpłatne pożyczki na dokształcanie z opcją umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki
Dane do wpłat: WSM w Legnicy
PKO BP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

- formularz zgłoszeniowy
- dowód wpłaty wpisowego 100 zł na konto Uczelni
- ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)

Ostateczny termin rejestracji: 18 lutego 2023 roku
Osoba kontaktowa: mgr Dorota Florek
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:

76 854 99 33 (wew. 10) - sprawy organizacyjne (mgr Dorota Florek)

502 474 224 - sprawy merytoryczne (Marta Kułaga)

 

 
Program

Moduły kształcenia

postawa/świadomość -
wiedza
umiejętności

GODZINY

wykład

GODZINY

ćwiczenia

Moduł I - Podstawowe założenia komunikacji w oparciu o NVC Marshalla B. Rosenberga.

postawa/świadomość:
- świadomość wzorów własnej komunikacji i możliwości wpływu na nie
- rozpoznawanie, definiowanie i rozróżnianie podstawowych zagadnień związanych z komunikacją takich jak: nazywanie uczuć, określenie własnych potrzeb, definiowanie próśb
wiedza:
- podstawowe założenie NVC
- elementy w komunikacji budujące porozumienie i blokujące je
- neurobiologiczne podstawy powstawania emocji
umiejętności:
- empatyczne słuchanie
- wyrażanie uczuć
- nazywanie własnych potrzeb
- konstruktywne formułowanie próśb
- wyrażanie wdzięczności

4 11

Moduł II - Mapa konstruktywnego dialogu.

postawa/świadomość:
- świadomość własnych ograniczeń w dialogu
- budowanie postawy otwartości na dialog
wiedza:
- znajomość mapy dialogu
- czynniki wpływające na jakość dialogu
umiejętności:
- słuchanie na poziomie obserwacji, uczuć, potrzeb i próśb
- przekierowywanie uważności na poszczególnych uczestników dialogu
- umiejętność wpływu i zwiększenia szans na dialog i wypracowywania wspólnych rozwiązań
- techniki aktywnego słuchania
- mówienie i słyszenia NIE
- słuchanie odmowy
- kontynuowanie dialogu
- prowadzenie dialogu w trudnych sytuacjach -zwiększanie szans konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

11 

Moduł III - Samoświadomość w sytuacjach kryzysowych

postawa/świadomość:
- świadomość doświadczanych myśli, emocji, potrzeb
- postawa odpowiedzialności za własne konflikty wewnętrzne
- świadomość mechanizmów radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi
wiedza:
- źródła konfliktów wewnętrznych
- elementy zarządzania sobą
- mechanizm projekcji
- drabina wnioskowania Chrisa Argyrisa
- mechanizmy neurobiologicze w doświadczaniu silnych emocji
umiejętności:
- samoakceptacja w trudnych sytuacjach
- nazywania stanów emocjonalnych doświadczanych przez siebie i inne osoby
- przechodzenia przez konflikt wewnętrzny
- nazywanie elementów konfliktu wewnętrznego
- nazywanie stanów emocjonalnych bez obwiniania innych
- analiza wpływu stanu emocjonalnego na jakość komunikacji
- analiza niespełnionych potrzeb stojących za uczuciami

 4  11

Moduł IV - Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. Wstęp do założeń i modelu mediacji w NVC.

postawa/świadomość:
- otwartość na nazywanie i doświadczanie konfliktu
- przekonania dotyczące konfliktu
wiedza:
- założenia mediacji NVC
- podstawowe umiejętności mediatora
- fazy konfliktu
umiejętności:
- zastosowanie modelu mediacji
- nazywanie potrzeb obu stron w mediacjach
- formułowanie postanowień mediacji
- tłumaczenie języka oskarżeń na pozytywny język potrzeb i próśb
- znajdowanie wspólnego języka w mediacjach
- definiowanie jasnych i zarazem wykonalnych próśb
- elementy osiągania konsensusu w sytuacjach kryzysowych za pomocą mediacji
- sposoby komunikowania nieprzestrzegania uzgodnień osiągniętych w mediacjach

 11

Moduł V - Złość, poczucie winy oraz wstyd i ich rola w komunikacji.

postawa/świadomość:
- świadomość doświadczania złości, poczucia winy oraz wstydu i ich akceptacji
- odpowiedzialność za własne emocje
- otwartość na transformację złości, poczucia winy oraz wstydu
wiedza:
- mechanizmy powstawania złości
- kulturowa rola złości, poczucia winy i wstydu
umiejętności:
- zarządzanie złością
- transformacja poczucia winy
- transformacja wstydu
11 

Moduł VI - Niewerbalny kanał komunikacji

postawa/świadomość:
- postawa otwartości i zrozumienie pozaświadomych przekazów komunikacyjnych
- obserwacja własnego poziomu energii, postawy ciała, gestów
- rozpoznawanie i budowanie zaufania do sygnałów wysyłanych przez mózg serca i mózg trzewi
wiedza:
- wpływ niewerbalnego kanału komunikacji na przebieg dialogu
- 3 mózgi w ciele
- język statyczny i język procesu
- trójkąt dramatyczny Karpmana
umiejętności:
- rozpoznawanie i nazywanie doświadczeń ciała
- dostrzeganie i nazywania zmian zachodzących w ciele
- rozpoznawanie wpływu na swój poziom energii
- akceptacja siebie i innych
 4 11 

Moduł VII - Praca z przekonaniami. Przekonania wspierające i niewspierające

postawa/świadomość:
- świadomość w jaki sposób przekonania wpływają na nasz język i zachowania
- postawa otwartości wobec przekonań swoich i innych
- uznanie roli i znaczenia przekonań
wiedza:
- czym są przekonania i w jaki sposób się kształtują
- proces pracy z przekonaniami
umiejętności:
- identyfikowanie przekonań
- nazywanie potrzeb stojących za przekonaniami
- zastosowanie procesu transformacji przekonań
- transformacje własnych przekonań
11 

Moduł VIII - Wpływ i poczucie mocy jako elementy świadomej komunikacji

postawa/świadomość:
- uznanie własnego wpływu, siły i mocy
- otwartość wobec przekonań dotyczących wpływu, siły i mocy
wiedza:
- rozróżnienie schematów relacji z władzą
- rozróżnienie: przemoc - niemoc - współmoc
- definicja i zagrożenia związane z ochronnym użyciem siły
umiejętności:
- odzyskiwanie poczucia wpływu i mocy w trudnych sytuacjach
- nazywanie sytuacji utraty kontaktu z mocą
- sposoby na radzenie sobie w sytuacjach manipulacji
 4  11

Moduł IX - Transformacja emocji bezsilności

postawa/świadomość:
- wzmacnianie postawy akceptacji rzeczywistości z jednoczesną akceptacją swoich ograniczeń
- zależność, niezależność, współzależność jako postawy życiowe
- wspieranie postawy współzależności
- wybór jako stan wewnętrzny, opcje jako możliwości
wiedza:
- definicja wyuczonej bezradności - przyczyny i konsekwencje
- rozróżnienie pomiędzy bezsilnością i bezradnością
- model dźwigni wpływu Miki Kashtan
umiejętności:
- tworzenie wewnętrznego wspierającego dialogu w sytuacji doświadczania bezsilności
- definiowanie swoich obszarów wpływu i możliwego wpływu
 4 11 

Moduł X - Od poczucia winy do wzięcia odpowiedzialności

postawa/świadomość:
- świadomość kulturowych i systemowych uwarunkowań wstydu i poczucia winy
- otwartość na pozytywne i wspierające aspekty doświadczania wstydu i poczucia winy
wiedza:
- różnice pomiędzy poczuciem winy a odpowiedzialnością
- relacja między wstydem a poczuciem winy
- wina i wstyd w paradygmacie dominacji i paradygmacie partnerstwa
- elementy procesu wspierającego zawieranie i dotrzymywanie umów
umiejętności:
- transformacja poczucia winy w odpowiedzialność w sytuacji konfliktu
- wspieranie współpracowników
- przekazywania informacji zwrotnej bez krytycyzmu i wzbudzania poczucia winy
 4 11 

Moduł XI - Rozmowy naprawcze - odbudowywanie relacji po działaniach naruszających zaufanie, konfliktach, sporach

postawa/świadomość:
- akceptacja swojego niechcianego wpływu w relacji
wiedza:
- spirala przemocy i spirala pojednania wg Olgi Botcharovej
- elementy procesu uczenia się i zmiany w NVC
- znajomość modelu przepraszania i pojednania wg NVC
umiejętności:
- zastosowanie elementów pojednania
- przyjęcie trudnego komunikatu
- wyrażanie żalu
- uzgadnianie działań naprawczych
 11

Moduł XII - Przywództwo w oparciu o NVC

postawa/świadomość:
- gotowość podejmowania roli lidera
- przekraczanie poczucia samotności w rolach lidera
- uwarunkowania roli lidera w kontekstach społecznych i kulturowych
wiedza:
- modele przywództwa
- 4 soczewki przywództwa
- sposoby kształtowania zespołu wg Petera Blocka
umiejętności:
- kształtowanie swoich przekonań dotyczących roli lidera
- podejmowanie zobowiązań, ich zmiana i konfrontowanie się ze zobowiązaniami

11 

Moduł XIII - Od zmiany osobistej do zmiany społecznej

postawa/świadomość:
- własny wpływ na zmianę społeczną
wiedza:
- 5 podstawowych systemów wg Miki Kashtan
- system a pole społeczne wg Otto Scharmera
- modele podejmowania decyzji grupowych - uzgadniania systemowe (systemic consensing), convergent facilitation
umiejętności:
- poszerzenie perspektywy dotyczącej wyzwań o perspektywę systemową
- zastosowanie modelu inicjowania zmiany systemowej
- zastosowanie modelu podejmowania decyzji grupowych w sytuacji szkoleniowej
 4  11

Moduł XIV - Wdzięczność i podstawy dobrostanu

postawa/świadomość:
- odpowiedzialność za własny dobrostan i za sposoby komunikowania potrzeb
- odpowiedzialność za równowagę w życiu osobistym i zawodowym
- zaspokajanie swoich potrzeb w paradygmacie współzależności
- rola wdzięczności w informacji zwrotnej i rozwoju współpracy
wiedza:
- kulturowe blokady wdzięczności i dobrostanu
- pozytywna neuroplastyczność wg Ricka Hansona
umiejętności:
- praktykowanie wdzięczności
- wyrażanie wdzięczności do siebie i innych
- radzenia sobie z blokadami w wyrażaniu i przyjmowaniu wdzięczności
 4  11

Warunki zaliczenia studiów

Obecność na 93% zajęć (można opuścić maksymalnie jeden zjazd, należy go zaliczyć w formie wyznaczonej przez prowadzącego).

Napisanie pracy na temat “10 rozróżnień kluczowych” i odbycie 20 sesji empatii z osobą z grupy.

   

 
Harmonogram

Prowadzący zajęcia i kolejność modułów mogą ulec zmianie.

Harmonogram zjazdów

NUMER ZJAZDU DATA ZJAZDU NAZWA MODUŁU TRENER SALA
 1  26-27.02.2022 Moduł I - Podstawowe założenia komunikacji w oparciu o NVC Marshalla B. Rosenberga mgr Joanna Nowicka nr 3 i 101
 2  19-20.03.2022 Moduł II - Mapa konstruktywnego dialogu mgr Brygida Dynisiuk nr 201, 203, 204
 3  2-3.04.2022 Moduł III - Samoświadomość w sytuacjach kryzysowych dr Anna Garbacz AULA
 4  23-24.04.2022

Moduł IV - Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. Wstęp do założeń i modelu mediacji w NVC

dr Anna Garbacz  AULA
 5  14-15.05.2022 Moduł VII - Praca z przekonaniami. Przekonania wspierające i niewspierające. mgr Joanna Nowicka  nr 3 i 101
 6  11-12.06.2022 Moduł VI - Niewerbalny kanał komunikacji mgr Ewelina Ragiel  AULA
 7  25-26.06.2022 Moduł V - Złość, poczucie winy oraz wstyd i ich rola w komunikacji mgr Brygida Dynisiuk  nr 3 i 101
 8 3-4.09.2022 Moduł VIII - Wpływ i poczucie mocy jako elementy świadomej komunikacji mgr Marta Kułaga nr 3 i 101
 9 24-25.09.2022 Moduł IX - Transformacja emocji bezsilności mgr Ewelina Ragiel nr 3 i 101
 10 15-16.10.2022 Moduł X - Od poczucia winy do wzięcia odpowiedzialności mgr Justyna Dermont-Owsińska nr 3 i 101
 11 5-6.11.2022 Moduł XI - Rozmowy naprawcze - odbudowywanie relacji po działaniach naruszających zaufanie, konfliktach, sporach mgr Marta Kułaga nr 3 i 101
 12 26-27.11.2022 Moduł XII - Przywództwo w oparciu o NVC mgr Justyna Dermont-Owsińska nr 3 i 101
 13 17-18.12.2022 Moduł XIII - Od zmiany osobistej do zmiany społecznej mgr Brygida Dynisiuk  nr 3 i 101
 14 14-15.01.2023 Moduł XIV - Wdzięczność i podstawy dobrostanu mgr Monika Szczepanik nr 3 i 101

 
Kadra

Zajęcia prowadzą w całości wyłącznie certyfikowani przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication) trenerzy i trenerki NVC - mają oni dogłębną znajomość NVC i umiejętność dzielenia się praktyką NVC prowadzącą uczestników do świadomości wpływu na życie, umiejętności komunikowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

 

Opieka merytoryczna: Marta Kułaga

 

Osoby prowadzące zajęcia zostaną opublikowane wraz z harmonogramem studiów.

 


 Marta Kułaga

mgr Marta Kułaga

kierownik merytoryczny kursu

                             

Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, znaczenia, radości i spełnienia. Współtworzę taką rzeczywistość poprzez prowadzenie żłobka i przedszkola Krasnal, współtworzenie Leance, współpracę z firmami we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy. Prowadzę indywidualne sesje mediacji i coachingu, wierząc, że każdy z nas może być zmianą, którą pragnie widzieć w świecie. Jestem Certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy (www.cnvc.org), coacherką (2013-2014 Szkoła Profesjonalnego Coachingu, 2015 Coaching oparty na Potrzebach), absolwentką Szkoły Trenerów komunikacji opartej na empatii (2010 –2013), mediatorką (2016-2017 Kurs mediacji Yorama Mozensona).

 

 Brygida Dynisiuk

mgr Brygida Dynisiuk

 

                             

Od 2010 roku zgłębiam Porozumienie bez Przemocy, od 2019 jestem certyfikowaną trenerką w tym nurcie. Fascynuje mnie w jaki sposób język wpływa na to jak się czujemy i jakich dokonujemy wyborów, dlatego prowadzę warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne, facylituję trudne rozmowy oraz prowadzę mediacje. Rozwój osobisty jest moją pasją i praktyką. Marzy mi się świat, w którym sposobami na rozwiązywanie trudności są zaufanie, dialog i kreatywność. Specjalizuję się w obszarze rozwoju umiejętności komunikacji i dbałości o jakość relacji i współpracy. Pracuję z osobami i zespołami doświadczającymi trudności w komunikacji, napięć i konfliktów, aby odbudować relacje i zaufanie a także podnieść jakość współpracy i efektywność. Moja praca jest inspirowana dwiema ideami. Pierwszą jest idea bezprzemocowości (ahimsa) - to zasada moralna, która nawołuje do poszanowanie wszelkiego życia, unikanie wszelkiej przemocy słownej i fizycznej. Druga idea to Sprawiedliwość Naprawcza, stosowana w przypadku rozstrzygania konfliktów i sporów. Jej celem jest odbudowanie relacji i zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie. W przypadku pierwszej idei kontynuuję sposób pracy zapoczątkowany przez Marshalla Rosenberga (www.cnvc.org/about/marshall). Natomiast w przypadku drugiej idei czerpię z doświadczeń i praktyki Dominica Bartera (www.restorativecircles.org/).

 

 Monika Szczepanik

mgr Monika Szczepanik

 

                             

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy. Uznana edukatorka. Pomysłodawczyni i realizatorka takich przedsięwzięć jak: Konferencja Empatii, rodzinne obozy w duchu Porozumienia bez Przemocy, kobiece treningi uważności. Od dwóch lat stoi na czele Społecznej Szkoły Podstawowej „Nasza Dobra Szkoła" opartej na pedagogikach alternatywnych. W swojej pracy korzysta z własnych wypróbowanych narzędzi. Czerpie inspirację z wielu źródeł, ale przede wszystkim korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyk uważności oraz pracy Brene Brown.

 

 Joanna Nowicka

mgr Joanna Nowicka

 

                             

Jestem. W różnych rolach dzielę się tym co dla mnie ważne, czego doświadczam i czego się uczę, aby wzbogacać życie. Jako trenerka, mediatorka, coach towarzyszę ludziom w drodze, trzymam przestrzeń, wspieram w pielęgnowaniu autentycznych, pełnych miłości relacji ze sobą i z drugim Człowiekiem. Inicjuję przestrzeń wspólnoty i porozumienia. W uważnej obecności jestem świadkiem cudu wrażliwości, odwagi i połączenia. Prowadzę grupy praktykujące, wyjazdy rodzinne, treningi i warsztaty świadomej komunikacji oraz sesje indywidualne, coaching, mentoring i mediacje łącząc idee NVC (Porozumienie bez Przemocy) Marshalla B. Rosenberga, IFS (Internal Family Systems) Richarda C. Schwartza, The Work Byron Katie, The Daring Way Brene Brown i Psychologię Zorientowaną na Proces Arnolda Mindella. Od kilkunastu lat zajmuję się rozwojem osobistym w różnych aspektach i bezpośrednim wpływem przekonań i postawy na jakość życia, a odkąd jestem mamą 11 letniej Lili, szeroko pojętym rozwojem w sferze świadomości rodzicielskiej łącząc idee Porozumienia bez Przemocy i Rodzicielstwa Bliskości, które praktykuję i upowszechniam. Kompetencje coacha zdobyłam w Szkole Coachingu Lilianny Kupaj oraz podczas intensywnego dwustopniowego treningu „Coaching oparty na potrzebach” z Pernille Plantener. Umiejętności mediatora nabyłam podczas rocznego Studium Mediacji opartych na Porozumieniu bez Przemocy oraz rocznego kursu mediacji z Yoramem Mosenzonem. Jestem absolwentką Studiów Podyplomowych Porozumienia bez Przemocy oraz Porozumienia bez Przemocy dla Trenerów. Ukończyłam studia podyplomowe Trener Treningu Interpersonalnego - zaawansowane narzędzia trenerskie na SWPS. Wciąż jestem w drodze na ścieżce rozwoju i pogłębiam swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach, grupach i superwizjach oraz studiując różne nurty i kierunki terapeutyczne. Poza konceptem dobra i zła jest przestrzeń – Przestrzeń Porozumienia – tam prawdziwie się spotykamy.

 

 Ewelina Ragiel

mgr Ewelina Ragiel

 

                             

Trener NVC certyfikowany przez The Center of Nonviolent Communication Albuquerque USA, coach i mediator w nurcie NVC, psychoterapeutka w nurcie Analizy bioenergetycznej wg. A. Lowena w trakcie szkolenia, praktyk Emotional Core Perception. Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii, absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie oraz MBA University of Minnesota – SGH. Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie w funkcji finansowej i w branży doradczej. W pracy trenerskiej szczególną wagę przywiązuję do jakości komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz tego, w jaki sposób przetransformować ich negatywny wpływ na siłę i motor działania. Ważne jest dla mnie budowanie dialogu, ponad podziałami, ponad różnicami, w szacunku i uznaniu dla stron. Kiedy pierwszy raz zetknęłam się z NVC, poczułam, że dotarłam do domu, w którym mogę współdzielić empatię, wzajemne zrozumienie i połączenie na poziomie potrzeb, ponad osądami czy ocenami. Największymi nauczycielami dla mnie każdego dnia są moje dzieci (14 i 5 lat). Mieszkam w Warszawie.

 

 Justyna Dermont-Owsińska

mgr Justyna Dermont-Owsińska

 

                             

Z wykształcenia jestem ekonomistką. Wiele lat pracowałam w sprzedaży i tworzyłam nową jakość w obsłudze klienta. W 2014 roku powołałam i nadal prowadzę Fundację Boczne Drogi, obecnie Fundacja MindfulNVC, propagującą wychowanie i edukację bez przymusu. Jestem inicjatorką i współzałożycielką Wolnej Szkoły w Zielonej Górze, opierającej się na założeniach i wartościach edukacji demokratycznej oraz Porozumienia bez Przemocy. Od 2017 roku współprowadzę Spółdzielnię Socjalna Pracownia opartą o idee turkusowych organizacji. Cenię sobie wartość jaką niesie Porozumienie bez Przemocy w rozwoju osobistym, w rozwoju organizacji i wspólnot, we wspieraniu grup i osób indywidualnych w podejściu do konfliktu i podejmowaniu decyzji. Dzielę się swoim doświadczeniem na warsztatach i sesjach indywidualnych. Prowadzę warsztaty dla rodziców i wychowawców, dla szkół i przedszkoli, jednostek penitencjarnych (areszty i zakłady karne), organizacji, osób zainteresowanych poprawą relacji z innymi i samym sobą. W swojej pracy, oprócz NVC inspiruję się również IFS (system wewnętrznej rodziny), jestem przktykiem tej metody na poziomie 2, focusingiem, The Work Byron Katy, socjokracją, holakracją a w wychowaniu podejściem Jespera Juula.

 

 dr Anna Garbacz

dr Anna Garbacz

 

                             

Z radością dołączam do współprowadzenia studiów podyplomowych z Porozumienia bez przemocy.

Kiedy usłyszałam o NVC w 2009 roku miałam przeczucie, że jest to coś czego szukam przez całe życie. I do dziś, uważam, że miałam rację. Jestem certyfikowaną trenerką NVC i zajmuję się głównie mediacjami, prowadzę treningi grupowe oraz towarzyszę ludziom indywidualnie. Trzykrotnie ukończyłam Intensywny kurs mediacji NVC organizowany przez AKADEMIĘ NVC. Pierwsze kroki jako mediator stawiałam w Anglii w Fundacji Mediatorów Społecznych, zajmujących się konfliktami międzysąsiedzkimi oraz rodzinnymi (East Surrey Community Mediators, Surrey Mediation - Home - Mediation Surrey). Pracę mediatora kontynuuję w Polsce. Współpracuję z instytucjami edukacyjnymi oraz prowadzę własną praktykę zawodową. Ułatwiam ludziom wspólne życie (osobiste, zawodowe, sąsiedzkie), a konflikt jest dla mnie szansą na współtworzenie autentycznych relacji w poczuciu sensu i spełniania.

 

 

 
Pytania i odpowiedzi

Jakie korzyści może dać metoda "Porozumienie bez Przemocy" w sektorze służby zdrowia i w innych obszarach?

"Od roku samodzielnie i we współpracy z certyfikowanymi trenerami NVC zgłębiam zagadnienia Komunikacji bez Przemocy. To coś, dzięki czemu łatwiej mi komunikować się z pacjentami, również tymi przeżywającymi duże emocje, będące barierą w komunikacji, pomaga mi to lepiej rozumieć ten najtrudniejszy, roszczeniowy, zły i krzyczący typ pacjenta, zrozumieć jego potrzeby i poprowadzić rozmowę na właściwe tory wzajemnego zrozumienia i szacunku. Jednak, co muszę otwarcie przyznać, poza korzyściami dla moich pacjentów, NVC jest przede wszystkim ochroną dla mnie, narzędziem obrony własnych granic, zadbaniem o swoje potrzeby w kontakcie z drugim człowiekiem, elementem powodującym zmniejszenie stresu komunikacyjnego i frustracji. Polecam w zawodach wymagających bezpośrednich interakcji z pacjentem/klientem, zwłaszcza tym problemowym, a także osobom pracującym z młodzieżą i działającym w zespołach wymagających współpracy."

Kinga Tyszkiewicz, lekarka na pierwszym roku rezydentury z psychiatrii

Czy studia są stacjonarne?

Tak, wszystkie zjazdy planujemy stacjonarnie. Online będą jedynie w przypadku obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Jaka jest proporcja wykładów do ćwiczeń?

Studia są w formie warsztatowej, nastawionej na praktykę. Na 2 dni zjazdów zaplanowane są ok 4 godziny wykładu i 11 godzin ćwieczeń. Poza tym do zaliczenia wymagana jest też praktyka w formie 20 sesji empatii z osobą z grupy.

 
Opinie

 


 Małgorzata Rybak modified                              

"Gdyby nie NVC, nie wiem, gdzie bym była. I choć książka Marshalla Rosenberga przeleżała u mnie na półce kilkanaście lat, w styczniu 2018 roku otworzyłam ją po raz kolejny i słowa, jakie tam znalazłam, zaczęły łączyć wszystkie kropki mojego życia. Pochłonęły mnie te treści bez reszty.

Język serca, zwany też językiem życia, jest dla mnie źródłem nieustającego wsparcia i nadziei dla relacji w domu, codziennością porozumiewania się z dziećmi i alternatywą dla niedziałających autopilotów z mężem. NVC to także stały punkt odniesienia dla mojej pracy - tematyki kontaktu ze sobą, granic, potrzeb, budowania więzi opartych o dobrowolność. To sposób na rozumienie siebie, ludzi z kolejki w sklepie i gościa, który trąbi na mnie w korku.

I choć NVC jest nazywane sposobem komunikowania, jest tak naprawdę dla ludzi ożywiającym spojrzeniem na świat, ścieżką do odkrywania własnego człowieczeństwa i bycia z ludźmi na głębinach spotkania i wzajemnego szacunku."

 Małgorzata Rybak

autorka, coach, trener, żona i mama trójki dzieci

https://malgorzata-rybak.pl

 

 f-icon                              

"Przystąpiłam do rocznej nauki i praktyki NVC z myślą, że jest to nowe narzędzie, które służy nabyciu nowych umiejętności z zakresu kompetencji miękkich. Wcześniej czytałam książki Marshala Rosenberga i miałam poczucie, że są ważne, ale kończyło się na samym przeczytaniu. Już sam Goethe powiedział, że sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze ją umieć stosować.

Przystąpiłam więc do rocznego kursu z NVC, a stosując tą metodę w życiu ze zdziwieniem przekonywałam się coraz bardziej, że ta metoda najbardziej pomaga mi samej. Praktykując metodę Rosenberga przestałam zaprzeczać własnym potrzebom, również lepiej siebie zaczęłam traktować, być dla siebie bardziej wyrozumiała, a żyjąc w zgodzie i coraz bliżej siebie równocześnie znajdowałam coraz to więcej płaszczyzn prawdziwego porozumienia z osobami wokół mnie - moimi bliskimi, pacjentami w pracy, czy przygodnie spotkanymi osobami w życiu.

Dzięki słuchaniu empatycznemu więcej słyszę, a mniej sobie dopowiadam. Moja głowa mniej wytwarza myśli na temat innych, a bardziej wchodzę w buty drugiej strony. Mój nastoletni syn przestał mi powtarzać: Mamo, ty mnie nie w ogóle rozumiesz. W którymś momencie uzmysłowiłam sobie, że chodzi tu o coś więcej niż samo narzędzie komunikacji - że w NVC chodzi o kontakt na poziomie serca."

 Ewa

lekarka,
matka dwójki nastolatków

 

 f-icon                              

Jestem księdzem katolickim, jezuitą, który od kilku lat działa w przestrzeni internetowej, by w ten sposób uczyć ludzi bycia szczęśliwym. Główną inspiracją dla mnie jest nauczanie Jezusa Chrystusa zawarte w Ewangelii.

Kilku lat temu pod moim okiem powstały wspólnoty Rodzin Empatycznych. Jest to owoc wcześniejszej już fascynacji Porozumieniem bez Przemocy (NVC), którego twórcą był Marshall Rosenberg. Jest to dla mnie nie tylko sposób komunikowania się, ale przede wszystkim sposób na lepsze życie Ewangelią.
Wspólnota "Rodziny Empatyczne" łączy Dobrą Nowinę głoszoną przez Jezusa Chrystusa z Porozumieniem bez Przemocy (Nonviolent Communication), nazywanym też "językiem życia". Nasza główna wartość to miłość – do Boga, do siebie samych i do innych.

Strona internetowa "Rodzin Empatycznych": https://rodzinyempatyczne.jezuici.pl/

Mój kanał na You Tube "Akademia Szczęśliwego Życia - Mieczysław Łusiak SJ" z treściami takimi jak: Ewangelia z komentarzem, Rozmowy o NVC, Postanowienia o życiu bez przemocy, Akademia Miłości Małżeńskiej i Rodzicielskiej oraz Akademia Szczęśliwego Życia: https://www.youtube.com/channel/UCTkVK9LH0DbcBixRmUdospg

Jezuicki Dom Rekolekcyjny "Oaza" w Suchej na Pomorzu, który prowadzę: http://www.sucha.jezuici.pl/

Mieczysław Łusiak

SJ, jezuita

 

 

 
Partnerzy

 


 Leance                              

Jesteśmy otwartą organizacją, która w praktyce realizuje idee turkusu. Tworzymy środowisko sprzyjające efektywnej współpracy i osobistemu zaangażowaniu na rzecz sukcesu firmy oraz naszych klientów. Wprowadzamy zmiany w sposobie pracy, jej organizacji i komunikacji. Mamy przekonanie, że możliwe jest środowisko pracy, w którym ludzie dobrze się czują, pracują z pasją i radością. Mogą podejmować działania, które dla nich mają znaczenie i sens. Wierzymy, że podstawą takiej organizacji jest zaufanie i współodpowiedzialność, które wspiera komunikacja zorientowana na człowieka i wzajemne zrozumienie. Budujemy organizację, w której nie ma hierarchii i kierowników, której struktura i procesy pozwalają na jej zmianę (ewolucję) inicjowaną przez każdego pracownika w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby, w której proces decyzyjny jest łatwy, szybki i zrozumiały dla wszystkich oraz gdzie konflikt jest postrzegany jako szansa na usprawnienie działania.

Pełna oferta szkoleń na www.leance.org

Leance

 

 logo_turkusowe_sniadania                              

Czy chcesz się w pełni realizować w miejscu pracy? Czy masz wrażenie, że świat przyśpieszył tak bardzo, że organizacje już nie nadążają? Czy dotychczasowe modele i struktury organizacji są w stanie odnaleźć w świecie szybkiej zmiany? Są organizacje, które pracują inaczej i mają fenomenalne efekty w polskich warunkach. Jako Turkusowe Śniadania jesteśmy społecznością, która zrzesza zarówno praktyków jak i entuzjastów turkusu.

Dołącz do nas i zobacz, że można inaczej i że to się opłaca! https://turkusowesniadania.pl/join/

 Turkusowe Śniadania