Kadra

Aktualna Kadra

Imię i nazwisko

Tytuł/stopień naukowy
Iwona Bejster mgr
Renata Betko mgr
Lidia Biłogan mgr
Jarosław Czeszejko-Sochacki dr n. med.
Piotr Fehler mgr
Marta Gawlik dr n. med.
Elżbieta Grajczyk dr n. med.
Ireneusz Hajduk mgr
Tomasz Juraszek mgr LL.M., MBA
Małgorzata Krzemień mgr
Anna Liro mgr
Wacław Mazur mgr
Marcin Muczyń mgr
Tomasz Mytkowski mgr
Stanisław Pielka prof. dr hab. n. med.
Ryszard Pękała dr n. ekon., prof. WSM,
Barbara Prochota dr n. o zdr.
Krystyna Przybyła mgr
Regina Rawska  mgr
Zbigniew Rykowski dr hab. inż., prof. WSM
Irena Smółka dr n. med., prof. WSM
Lucyna Sochocka dr n. med., prof. WSM
Mariusz Stachowiak dr n. med.
Edyta Świtała mgr
Anita Tadeuszów mgr
Przemysław Turek mgr
Celina Witkowska dr n. hum.
Klaudyna Wittenbeck dr n. o kult. fiz.
Grażyna Zbieg mgr
Wiesław Zielonka dr n. o zdr., prof. WSM

 
Formularz zgłoszeniowy dla kadry dydaktycznej