Konferencje/szkolenia/kursy zewnętrzne

 • Pt
  Lis
  26
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  31 stycznia 2022 r.

  Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS

  Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju PITAGORAS informuje o możliwości wzięcia udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin, a także o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do kursu językowego PJM do 90%.

   [LINK]

 • Śr
  Lis
  24
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  3 marca 2022 r.

  Fundacja Tygiel

  Celem Konferencji jest przegląd najnowszych doniesień naukowych i badań z zakresu nauk o żywności i żywieniu. Zagadnienie to odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Zapewnienie wysokiej jakości produktów spożywczych oraz dbałość o prawidłowe odżywianie, stanowi wyzwanie zarówno dla jej producentów, jak i dla naukowców.

   [LINK]

 • Śr
  Lis
  24
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  17 lutego 2022 r.

  Fundacja Tygiel

  Celem Konferencji jest dyskusja oraz wymiana wiedzy na tematy związane z medycyną współczesną.

   [LINK]

 • Pt
  Lis
  19
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  25-26 listopada 2021 r.

  Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

  oraz

  OCI Sp. z o.o.

  Konferencja poświęcona będzie aktualnej sytuacji w opiece długoterminowej.

   [LINK]

 • Cz
  Lis
  18
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  24 lutego 2022 r.

  Fundacja Tygiel

  Celem wydarzenia będzie dyskusja, wymiana poglądów i prezentacja wyników badań związanych z psychologią oraz socjologią emocji.

   [LINK]

 • Cz
  Lis
  18
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  15 grudnia 2021 r.

  Polskie Towarzystwo Higieniczne

  Celem Konferencji będzie prezentacja wyników badań i doświadczeń zawodowych naukowców, pracowników ochrony zdrowia i studentów dotyczących problemów higieny i epidemiologii w kraju i za granicą. Zaproszeni prelegenci wprowadzą uczestników Konferencji w problematykę sytuacji zdrowotnej Polaków, natomiast uczestnicy sesji ustnej będą mieli możliwość zaprezentowania wyników badań własnych.

   [LINK]

 • N
  Lis
  14
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  8-9 kwietnia 2022 r. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

  - organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych dotyczących funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości

  - dyskusja nad aspektami ekonomicznymi, pedagogicznymi, psychologicznymi i prawnymi funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości

  - nadanie debacie charakteru międzynarodowego, aby umożliwoć prezentację dorobku specjalistów z obszaru ekonomii, informatyki, pedagogiki, psychologii i prawa, którzy zajmują się tematyką funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości

   [LINK]

 • So
  Lis
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  15 lub 16 listopada 2021 r.

  (do wyboru)

  Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ 

  oraz

  Dolnośląska Izba Pielęgniarek i Położnych

  Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się do Działu Kształcenia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

   [LINK]

 • So
  Lis
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  9 grudnia 2021 r. Fundacja Tygiel Podczas Konferencji omówione zostaną zagadnienia dotyczące chorób cywilizacyjnych spowodowanych m.in. zmniejszoną aktywnością fizyczną, niezdrowym odżywianiem, narastającym stresem czy zanieczyszczeniem środowiska.

   [LINK]

 • So
  Lis
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

   26-27 listopada 2021 r. Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce  

   [LINK]

 • Śr
  Paź
  27
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  Akademia Zdrowia

  BEZPŁATNE SPECJALIZACJE

  Specjalizacja anestezjologiczna, chirurgiczna, internistyczna, ginekologiczno-położnicza, onkologiczna, neonatologiczna, rodzinna, opieki paliatywnej.

   [LINK]

 • Śr
  Paź
  27
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  19 listopada 2021 r.

  Fundacja Tygiel

  Zagadnienia tematyczne:
  • diagnostyka i postępowanie terapeutyczne,
  • prewencja (w tym szczepienia ochronne),
  • epidemie – przyczyny, przebieg oraz skutki,
  • medycyna podróży oraz konsekwencje migracji,
  • bioterroryzm,
  • edukacja społeczeństwa.

   [LINK]

 • Śr
  Paź
  27
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  18 listopada 2021 r.

  Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski  

  Program szkolenia:

  1. Aktualny stan prawny dotyczący pracy pielęgniarki i położnej– omówienie
  2. Co to jest EDM, a czym jest dokumentacja w postaci elektronicznej?
  3. Co jest dokumentem?
  4. „Pielęgniarskie” podpisy elektroniczne:
  a) Kwalifikowany, Niekwalifikowany, Certyfikat ZUS – kiedy trzeba?
  5. IKP
  6. P1 – co raportuje pielęgniarka i położna?
  7. 40+ – pierwszy program z wykorzystaniem EDM
  8. Prowadzenie EDM – część warsztatowa
  a) Raportowanie zdarzeń medycznych – praktyczne wskazówki
  b) Udostępnianie EDM
  9. Najczęściej występujące „informatyczne błędy” w pielęgniarskim EDM
  10. Odpowiedzi na pytania uczestników

   [LINK 1]

   [LINK 2]

 • Śr
  Paź
  27
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  4 listopada 2021 r.

  Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

   [LINK]

 • Śr
  Paź
  27
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  16 grudnia 2021 r.

  Fundacja Tygiel

  Podczas Konferencji poruszone zostaną kwestie przyczyn, leczenia, skutków, diagnostyki oraz profilaktyki uzależnień fizycznych, psychicznych, społecznych i behawioralnych w perspektywie współczesnych doświadczeń. Wydarzenie umożliwi przegląd aktualnej problematyki oraz stworzy pole interdyscyplinarnej dyskusji z przedstawicielami różnych gałęzi nauki.

   [LINK]

 • Pt
  Paź
  22
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  3 listopada 2021 r.

  ​Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski

  Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne harmonogramów przyjęć.
  2. Czy wszystkie świadczenia zdrowotne objęte są harmonogramem przyjęć?
  3. Status świadczeniobiorcy w harmonogramie przyjęć.
  4. Dane gromadzone przez świadczeniodawców w harmonogramie przyjęć.
  5. Zakres i tryb przekazywanych danych do Narodowego Funduszu Zdrowia.
  6. Praktyczne zastosowanie – jak prawidłowo umieszczać pacjenta w harmonogramie przyjęć?

   [LINK 1]

   [LINK 2]

 • Pt
  Paź
  22
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  28 października 2021 r.

  Fundacja Tygiel

  Celem Konferencji jest dyskusja oraz wymiana wiedzy na tematy związane z medycyną współczesną. Wierzymy, że przyczyni się ona do zwiększania poziomu prowadzonych badań, będzie inspiracją do realizacji nowych projektów, a także pomoże nawiązać nowe współprace.

   [LINK]
 • Śr
  Paź
  20
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  22 października 2021 r.

  PRIMOPRO Sp. z o .o. Sp.k.

  BEZPŁATNA SESJA PROGRAMU EDUKACJI ONKOLOGICZNEJ PODCZAS V KONGRESU ONKOLOGII POLSKIEJ

   [LINK]
 • So
  Paź
  09
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  20 listopada 2021 r.

  Fundacja Tygiel

  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktywność fizyczna – interdyscyplinarny przegląd i badania”. Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2021 roku w formie online. Celem Konferencji jest refleksja nad wynikami badań, przybliżenie prac przeglądowych oraz analiza proponowanych rozwiązań z zakresu aktywności fizycznej. 

   [LINK]
 • Cz
  Paź
  07
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  7 października 2021 r.

  HARTMANN

  W trakcie wydarzenia prowadzone będą rozmowy o najważniejszych rekomendacjach i stanowiskach organizacji medycznych oraz najistotniejszych wymogach medycznych norm unijnych i amerykańskich. W trakcie sesji dowiemy się także, jak zapobiegać zakażeniom miejsca operowanego

   [LINK]
 • Śr
  Paź
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  20 października 2021 r.

  Kancelaria Janiszewski

  Placówki medyczne udzielające świadczeń finansowanych przez NFZ podlegają kontrolom. Obecnie coraz częściej płatnik przeprowadza je zdalnie, w formie elektronicznej. Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej ułatwia kontrolerom szybkie działanie. Nadal jednak pracownicy podmiotów medycznych mają problemy z udzielaniem wyjaśnień na stawiane przez kontrolerów zarzuty. Podczas tego szkolenia przedstawimy Państwu aktualne zasady prowadzenia kontroli. Pokażemy przykłady najnowszych postępowań kontrolnych NFZ, w tym dotyczących świadczeń realizowanych w czasie epidemii.

   [LINK]
 • Śr
  Paź
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  24-27 marca 2021 r. sesje online,

  26-27 marca 2021 r. sesje stacjonarne

  Fundacja TYGIEL

  Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

   [LINK]
 • Śr
  Paź
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  18-19 października 2021 r. Grupa PTWP

  Na program XVII Forum Rynku Zdrowia składają się 22 sesje. W agendzie nie zabraknie kluczowych zagadnień dla polskiej ochrony zdrowia, w tym dotyczących: strategii jej rozwoju w najbliższych latach; dostępności świadczeń; nowych technologii i cyfryzacji sektora medycznego; zarządzania placówkami; postępów w terapii wybranych jednostek chorobowych.

   [LINK]
 • Śr
  Paź
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  26 listopada 2021 r. Fudacja Tygiel

  Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Naukowej, podczas której będzie możliwa kompleksowa dyskusja nad obecnymi problemami zdrowia dostrzeganymi przez specjalistów. Spotkanie pozwoli na wspólną wymianę doświadczeń, wiedzy i refleksji, a także dyskusję nad zbliżającymi się problemami w obszarze zdrowia. Konferencja odbędzie się 26 listopada 2021 roku, z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online.

   [LINK]
 • Pt
  Wrz
  24
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  8 października 2021 r. Fudacja Tygiel

  Zapraszamy Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Choroby cywilizacyjne epidemią XXI wieku”, podczas której pochylimy się nad zagadnieniami związanymi z przyczynami i skutkami chorób cywilizacyjnych. Ostatnie dziesięciolecia, oprócz ogromnego postępu nauki i techniki, przyniosły też szereg zagrożeń spowodowanych zmianą stylu życia społeczeństw. Zmniejszenie aktywności fizycznej, niezdrowe odżywianie, zanieczyszczenie środowiska, narastający stres to tylko niektóre czynniki, którym przypisuje się podstawy omawianych schorzeń. Wszechobecność ich występowania skłania nas do refleksji nad ich rolą, znaczeniem i przeciwdziałaniem w rozwijaniu się chorób cywilizacyjnych. Podczas Konferencji będziemy dyskutować nad przyczynami, a także nad możliwymi skutkami i rozwiązaniami zaistniałej sytuacji.

   [LINK]
 • Pt
  Wrz
  24
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  29 września 2021 r. Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej

  Pacjent w programie lekowym - który, kiedy i dlaczego - debata radioterapeuta-onkolog

   [LINK]
 • Pt
  Wrz
  24
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  7-8 października 2021 r. eProInfantis

  Kolejna II edycja konferencji eProInfantis 2021 International czyli konferencja z udziałem wykładowców zagranicznych oraz tłumaczeniem symultanicznym ze streamingiem na żywo odbędzie się w dniach 7-8 października br. W czwartek zaplanowane są e-warsztaty praktyczne w godzinach popołudniowych, natomiast w piątek obrady przez cały dzień. 

   [LINK]
 • Wt
  Wrz
  21
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  27 listopada 2021 r. Fudacja Tygiel

  Celem Konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat współczesnych kierunków rozwoju nauk o OUN. Zapraszamy do zgłaszania prac dotyczących budowy ośrodkowego układu nerwowego, sygnalizacji i transmisji synaptycznej, zrozumienia biologicznych podstaw działania tego układu, a także zagadnieniach takich jak biologiczne podłoże zjawisk psychicznych i zachowań człowieka, uczenie się, pamięć oraz choroby neurologiczne i ich terapia. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, jak również pasjonatów nauk medycznych i pokrewnych.

   [LINK]
 • Wt
  Wrz
  07
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  8-10 września 2021 r. Wydawnictwo Termedia

  W programie m.in.:
  - Problemy psychologiczne pacjenta operowanego oraz ich wpływ na relacje z członkami personelu medycznego
  - Rehabilitacja szpitalna pacjentów z COVID-19
  - Różnice w pracy pielęgniarki operacyjnej na bloku operacyjnym w Polsce i w Wielkiej Brytanii
  - Różnice w zakresie obowiązków i organizacji pracy na bloku operacyjnym
  - Postępowanie w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu
  - Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z udarem mózgu leczonym metodą trombektomii

   [LINK]
 • Pn
  Wrz
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  15 września 2021 r. ePRO INFANTIS

  TEMATYKA SPOTKANIA

  – Wyzwania diagnostyczne: zaburzenia czynnościowe czy alergia na białko mleka krowiego (ABMK)?
  – Postępowanie niestandardowe a dowody medyczne?
  – Karmienie piersią a karmienie mlekozastępcze?
  – Możliwości profilaktyki
  – Kompleksowe wsparcie w kolce jelitowej
  – Sesja pytań i odpowiedzi

   [LINK]
 • Pn
  Wrz
  06
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  4-5 grudnia 2021 r. Fundacja Tygiel  VIII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP to cieszące się uznaniem wydarzenie naukowe poświęcone tematyce z obszaru life science w kontekście zagadnień medycznych. Podczas Sympozjum spotkają się przedstawiciele nauk biotechnologicznych, biologicznych, biofizycznych, biochemicznych, technicznych, a także medycznych, farmaceutycznych oraz z obszaru nauk o zdrowiu.  [LINK]
 • Wt
  Sie
  31
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

   16 grudzień 2021 r. Fundacja Tygiel  Podczas Konferencji poruszone zostaną kwestie przyczyn, leczenia, skutków, diagnostyki oraz profilaktyki uzależnień fizycznych, psychicznych, społecznych i behawioralnych w perspektywie współczesnych doświadczeń. Wydarzenie umożliwi przegląd aktualnej problematyki oraz stworzy pole interdyscyplinarnej dyskusji z przedstawicielami różnych gałęzi nauki. Do udziału w Konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane.  [LINK]
 • Wt
  Sie
  31
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  26 listopad 2021 r. Fundacja Tygiel Spotkanie pozwoli na wspólną wymianę doświadczeń, wiedzy i refleksji, a także dyskusję nad zbliżającymi się problemami w obszarze zdrowia.
  Konferencja odbędzie się 26 listopada 2021 roku, z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.
  Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.
  [LINK]
 • Wt
  Sie
  31
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

   27-28 październik 2021 r.  LINMED

  Celem kształcenia, w ramach Warsztatów, jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

  Program Warsztatów został zatwierdzony przez Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

  Zajęcia kończą się testem sprawdzającym, po którym następuje wręczenie certyfikatów.
  Za uczestnictwo w warsztatach przysługuje 16 punktów edukacyjnych. 

  [KLIK]
 • Wt
  Sie
  31
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

   25 wrzesień 2021 r. Fundacja Promovendi 

  Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy:

  - Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, itp.);
  - Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, wojskowe, itp.);
  - Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, itp.);
  - Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne, itp.).

   [KLIK]
 • Pn
  Sie
  09
  2021
  Administrator
  Podstawowe informacje

  DATA

  ORGANIZATOR

  OPIS

  LINK

  20 sierpień 2021 r. Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły oraz Uzdrowisko Kopalnia Soli "Wieliczka"  Konferencja pozwoli na wymianę myśli naukowej dotyczącej doświadczeń w zakresie opieki rehabilitacyjnej nad ozdrowieńcami, jak i innymi osobami, u których nastąpiło obniżenie wydolności płuc. W powyższym zakresie chcemy podjąć aspekty medyczne, organizacyjne i dietetyczne. Liczymy, iż doświadczenie nabyte w realizacji rehabilitacji kilkuset osób oraz współpraca z ośrodkiem naukowym Szpitalem Uniwersyteckim CM UJ w Krakowie w osobie Prof. dr hab. Romana Nowobilskiego zwiększy siłę oddziaływania ośrodków medycznych na ozdrowieńców i u innych chorych na choroby płuc. [LINK]