Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Posiadamy najlepszy sprzęt szkoleniowy na Dolnym Śląsku!

 

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o szkoleniu
Nazwa kursu/szkolenia Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Cel kursu Uzyskanie tytułu "Ratownika".
Odbiorcy kursu
 • Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • Zakładowa Straż Pożarna,
 • Jednostki i służby ochrony przeciwpożarowej,
 • Jednostki Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracujących z Systemem,
 • Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • WOPR/GOPR.
Wymagania od słuchaczy, niezbędne do rozpoczęcia kształcenia
 • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o przynależności do systemu (np. kserokopią legitymacji WOPR),
 • Pomyślne przejście postępowania kwalifikacyjnego,
 • wpłata zaliczki w wysokości 200zł na konto
  Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
  ALIOR BANK 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285.
Czas trwania kursu, w tym: 66 godzin dydaktycznych
Zajęcia teoretyczne 25 godzin
Zajęcia praktyczne 41 godzin
Koszt szkolenia (całkowity) 870 zł
Koszt uczestnika 870 zł
Nr rachunku bankowego ALIOR BANK 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285, z dopiskiem "KURS KPP"
Minimalna ilość osób niezbędna do rozpoczęcia kształcenia 10
Osoba kontaktowa mgr Dorota Florek
Telefon 76 854 99 33
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Planowany termin rozpoczęcia kursu: (po zebraniu minimalnej grupy osób).
Możliwość prowadzenia kursów we Wrocławiu oraz w regionie
Zakończone kursy: V edycja: 4.02.2012-18.02.2012
IV edycja: 23.05-03.06.2011
III edycja: 15.01-06.02.2011
II edycja: 11-26.09.2010
I edycja: 24.04-23.05.2010
Uwagi Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest prowadzony zgodnie z przepisami:
Sprzęt medyczny Zgodny z wymienionym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19. marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r., Nr 60, poz. 408), m.in:
 • szyny i materace podciśnieniowe,
 • zestaw do symulacji ran,
 • szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany AED,
 • fantom torsu dorosłego do defibrylacji,
 • fantom do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych,
 • fantom dorosłego do nauki resuscytacji z monitoringiem czynności życiowych,
 • fantom dziecka do nauki resuscytacji z monitoringiem czynności życiowe.
Informacje dodatkowe Osoby, które posiadają zaświadczenie, które utraciło ważność oraz są zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem/ pełnią w nich służbę lub są ich członkiem, mogą przystąpić do egzaminu przedłużającego ważność tego zaświadczenie o kolejne 3 lata (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19. marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: Dz. U. 2007, nr 60, poz. 408).
Koszt egzaminu dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia 200 zł (przy grupie 10 osób).

 
Egzamin

Podstawowe informacje o egzaminie
Sposób ukończenia/zaliczenia szkolenia Egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Instytucja egzaminująca Egzamin Państwowy odbywa się w siedzibie Uczelni/w miejscu szkolenia; w skład komisji wchodzą trzy osoby, w tym lekarz Systemu powołany z ramienia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej oraz dwóch członków Systemu powołanych przez Uczelnię.
Ilość sesji egzaminacyjnych w ciągu roku 4 (1 na kwartał)
Forma egzaminu Egzamin teoretyczny - test (30 min.) Egzamin praktyczny: 3 zadania ok. 45 min. (1 zadanie = 15 min.)
Egzamin praktyczny
Maksymalna liczba punktów (odpowiedzi) 30p (egzamin teoretyczny)
Odsetek punktów (odpowiedzi) niezbędny do zdania egzaminu (w %) 90%
Czas zdawania testu 30 min
Cena 200 zł (dla osób przystępujących do egzaminu celem przedłużenia ważności zaświadczenia; dla osób uczestniczących w kursie koszt egzaminu został wliczony w ogólną cenę kursu).
Data publikacji wyników egzaminu do 60 min. od momentu zakończenia egzaminu
Zaświadczenie Wzór zaświadczenia
Przykładowe pytania Zobacz przykładowe pytania
Regulamin egzaminu Regulamin
Informacje dodatkowe Osoby, które posiadają zaświadczenie, które utraciło ważność oraz są zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem/ pełnią w nich służbę lub są ich członkiem, mogą przystąpić do egzaminu przedłużającego ważność tego zaświadczenie o kolejne 3 lata (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19. marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: Dz. U. 2007, nr 60, poz. 408).
Koszt egzaminu dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia 200 zł (przy grupie 10 osób).

 
Program kursu

Plan nauczania

Zajęcia teoretyczne

Moduł Tematyka Liczba godzin
1 Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne 1
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 2
3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 2
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe 2
5 Poszkodowany nieprzytomny 1
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) 2
7 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 1
8 Wstrząs 2
9 Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 2
10 Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 3
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru 2
12 Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 2
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2
14 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych -
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 1
  Razem 25

 

Zajęcia praktyczne

Moduł Tematyka Liczba godzin
1 Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne -
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 1
3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 3
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe 2
5 Poszkodowany nieprzytomny 1
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) 8
7 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 2
8 Wstrząs -
9 Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie -
10 Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 8
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru 1
12 Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 4
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2
14 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 7
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 2
  Razem 41

 
Kadra

 • dr n. med Adam Kuźmiński,
 • lek. med. Adan Szczeniowski,
 • mgr med. rat. Joanna Kuka,
 • piel.spec. Jolanta Sarzyńska,
 • mgr Lidia Biłogan,
 • mgr Agnieszka Choroś,
 • mgr Paweł Juszyński,
 • mgr Janusz Kaczorowski,
 • mgr Beata Kopacka,
 • mgr Magdalena Undro.

 
Akty prawne

 
Pytania i odpowiedzi
Jakie uprawnienia wynikają z tytułu "Ratownika" otrzymanym po ukończonym kursie?

Tytuł "Ratownika" daje możliwość pracy w Systemie lub jednostkach współpracujących z Systemem Ratownictwa, pozwala na rozwój oraz zdobywanie dodatkowych kwalifikacji a także na zaangażowanie na stanowiskach ratowników, zwłaszcza podczas imprez masowych, w tym zbliżające się Euro 2012 w Polsce.

Gdzie mogę znaleźć materiały przygotowujące do egzaminu?

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy zapewnia materiały szkoleniowe wszystkim uczestnikom; ponadto można odwiedzić stronę: www.prc.krakow.pl

Jak długo trwa kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy trwa 66 godzin dydaktycznych.

W jakich godzinach i dniach odbywają się zajęcia podczas kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Zajęcia odbywają się we wcześniej ustalonych terminach dostosowanych do wymagań grupy. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 lub od piątku do soboty w godzinach od 8:00 do 15:30.

Jak wygląda egzamin kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, działające na podstawie odrębnych przepisów, i podanych do publicznej informacji na stronach internetowych Centrum Egzaminów Medycznych.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą: dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.

Do kogo kierowany jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowany jest przede wszystkim do funkcjonariuszy służb lub członków organizacji społecznych o profilu ratowniczym (PSP, OSP, WOPR, GOPR, Wojsko, Policja, Straż Górniczną i Miejska), współpracujących z systemem: Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Jak długo jest ważne zaświadczenie odbycia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy nadające tytuł "Ratownika"?

Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

Co mam zrobić jeśli chcę wziąć udział w kursie a nie jestem w Systemie Ratownictwa?

Kurs jest kierowany do osób związanych z Systemem Ratownictwa także w formie członkostwa społecznego (np. Ochotnicza Straż Pożarna).

Co zrobić, jeśli kończy/skończyła się ważność zaświadczenia o ukończonym kursie i uzyskaniu tytułu ratownika?

Osoby, które posiadają zaświadczenie, które utraciło ważność oraz są zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem/pełnią w nich służbę lub są ich członkiem (zgodnie z art. 15 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8. września 2006 r. z późń. zm.: Dz. U. 2006, nr 191, poz. 1410), mogą przystąpić do egzaminu przedłużającego ważność tego zaświadczenie o kolejne 3 lata (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19. marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: Dz. U. 2007, nr 60, poz. 408). W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na egzamin w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, dostarczyć kserokopię zaświadczenia, które utraciło ważność oraz zaświadczenie o przynależności do Systemu (np. kserokopia legitymacji WOPR).