Geriatria i opieka senioralna

Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje
Nazwa studiów Studia Podyplomowe; Geriatria i opieka senioralna
Czas trwania studia II-semestralne
Ilość godzin ogółem 180 godzin
Wpisowe 85 zł
Uwaga! W przypadku rezygnacji słuchacza ze studiów wniesiona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
Koszt kształcenia

3 100 zł (za 2 SEMESTRY) / 10 płatności po 310 zł

Termin płatności pierwszej raty to 30 września 2022 roku

(dla absolwentów WSM w Legnicy zniżka 200zł)

Cel studiów Celem studiów podyplomowych Geriatria i opieka senioralna jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia społecznej misji organizacji i realizacji opieki nad osobami starszymi, poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności pozwalające na radzenie sobie z wyzwaniami stającymi przed osobami pracującymi z osobami starszymi w celu poprawienia jakości ich życia. Wymienione studia podyplomowe wykształcą kadrę profesjonalistów z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej, przygotowaną do pracy z osobami starszymi, m.in. w ramach opieki domowej, ambulatoryjnej, instytucjonalnej – czasowej i stałej (np. środowiskowe domy samopomocy, mieszkania terapeutyczne, serwisy pomocowe, systemy wsparcia organizacyjnego). Kształcenie ma wymiar praktyczny.
Poprzez udział w studiach podyplomowych słuchacze poszerzą swoje kompetencje zawodowe, które uzyskali w ramach wcześniejszej edukacji akademickiej.
Studenci
(do kogo adresowane są studia)
Studia podyplomowe GERIATRIA I OPIEKA SENIORALNA dedykowane są wszystkim osobom zaangażowanym w organizowanie i realizację opieki nad osobami starszymi. Kierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe (co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia). Kierowane są m.in. do absolwentów kierunków studiów społecznych, prawnych, medycznych i humanistycznych, zajmujących się w swojej codziennej pracy osobami starszymi, m.in. do pielęgniarek, fizjoterapeutów, rehabilitantów, specjalistów terapii zajęciowej, promotorów zdrowia, psychologów, socjologów, opiekunów społecznych, a także formalnych i nieformalnych opiekunów, którzy zainteresowani są poszerzeniem swojej wiedzy w dziedzinie geriatrii, w szczególności w zakresie zasad opieki nad chorymi w wieku podeszłym.
Po ukończeniu studiów podyplomowych Geriatria i opieka senioralna absolwent dzięki zdobytej wiedzy oraz odbyciu zajęć ćwiczeniowych będzie posiadać umiejętność oceny aktywności osób starszych oraz potrzeb w zakresie opieki i wsparcia osób starszych oraz ich rodzin/opiekunów, a także wyznaczania celów (krótko i długoterminowych) postępowania. Potrafić będzie także dobrać i wdrożyć metody postępowania odpowiednie do wyznaczonych celów, w tym optymalizować sprawność funkcjonalną. Jednocześnie absolwenci przejawiać będą: zachowania etyczne; zainteresowanie samorozwojem: w dziedzinie gerontologii i metod opieki nad osobami starszymi, ukierunkowanych na podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Istotnym rezultatem kształcenia jest też wykształcenie umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym, gwarantującym całościową opiekę nad osobami w wieku starszym.
Korzyści ze studiów Absolwenci studiów podyplomowych z geriatrii mają szansę na znalezienie pracy w placówkach ukierunkowanych na pracę z osobami starszymi: domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, osiedlowych/gminnych klubach seniorów, placówkach kulturalnych i ośrodkach zdrowia kierujących swoje działania promocyjne lub profilaktyczne do seniorów, w projektach skierowanych do osób starszych w całej Unii Europejskiej,  a co za tym idzie podniesienie kwalifikacji i statusu materialnego.
Wymagane dokumenty do złożenia w dziekanacie
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny tutaj),
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • 1 zdjęcie,
  • dowód wpłaty wpisowe 85 zł na konto: 
    38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Informacja

Dziekanat codziennie w godz. 8.00 - 16.00

 Telefon 76 854 99 33
 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe Uczelni PKOBP
38 1020 3017 0000 2102 0468 1161

 

 
Charakterysytka studiów

Charakterystyka studiów
Cel kształcenia (uzasadnienie potrzeby) Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia społecznej misji organizacji i realizacji opieki nad osobami starszymi, poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności pozwalające na radzenie sobie z wyzwaniami stającymi przed osobami pracującymi z seniorami w celu poprawienia jakości ich życia. Poprzez udział w studiach podyplomowych słuchacze poszerzą swoje kompetencje zawodowe, które uzyskali w ramach wcześniejszej edukacji akademickiej.

 
Program studiów

Przedmioty i liczba zajęć. Studia podyplomowe "Geriatria i opieka senioralna"

Lp. Blok tematyczny
1. Biomedyczne i psychospołeczne problemy starzenia się
2. Wpływ diety i odżywiania się na zdrowie seniora
3. Aktywność personalna i jej znaczenie w życiu seniora
4. Kształtowanie i rozwój zainteresowań seniora
5. Elementy środowiska i ich wpływ na życie seniora
6. Aktywny i zdrowy styl życia podstawą długowieczności
7. Choroby wieku emerytalnego i ich etiologia
8. Podstawy prawne opieki geriatrycznej
9. Zasady i normy instytucjonalnej opieki geriatrycznej
10. Modele pielęgnacji w opiece geriatrycznej
11. Lokalna polityka senioralna w gminach i powiatach
12. Rola i zadania domów pomocy społecznej
13. Zarządzanie w domach pomocy społecznej
14. Modele opieki w domach pomocy społecznej
15. Seminarium specjalistyczne (prace projektowe)
Razem: 180 godzin