Badanie Eurostudent VIII

Baner Eurostudent VIII

EUROSTUDENT VIII: POLSKA

PODSTAWOWE INFORMACJE O BADANIU

ZLECENIODAWCA

Ministerstwo Edukacji i Nauki

WYKONAWCA

PBS Sp. z o.o.

POPULACJA BADANA

studenci uczelni wyższych w Polsce

RESPONDENCI

minimum 10 000 studentów ze wszystkich uczelni w Polsce

TERMIN REALIZACJI

maj – czerwiec 2022

EUROSTUDENT VIII to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego. Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii. Polska bierze udział w projekcie już po raz piąty. Dość skomplikowana, wielostopniowa metodologia, przesądza o unikatowości projektu, gwarantując trafność wyciąganych na jego podstawie wniosków.   

Badanie realizowane jest metodą ankiety internetowej, a jego Wykonawcą jest niezależna agencja badawcza PBS Sp. z. o. o. (dawniej Pracownia Badań Społecznych). PBS jest jedną z najbardziej prężnych i doświadczonych agencji działających na krajowym rynku usług badawczych, prowadzącą działalność nieprzerwanie od 1990 roku. Firma gwarantuje studentom pełną dyskrecję i poufność – wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk. Rzetelność PBS potwierdzają certyfikaty organizacji branżowych. 

https://www.eurostudent.eu/

ROLA UCZELNI

Przeprowadzenie badania na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie studentów jest dużym wyzwaniem. Sukces tak poważnego przedsięwzięcia wymaga zaangażowania wielu osób. Mimo że badanie opiera się na kwestionariuszu do samodzielnego wypełniania – właściwa realizacja nie wymaga więc angażowania osób trzecich – bardzo potrzebujemy Państwa wsparcia przy jego promowaniu wśród studentów. Prosimy w związku z tym o dystrybucję wśród studentów (rekomendowane: indywidualnych) linków do ankiety za pośrednictwem Państwa systemów informatycznych na konta mailowe studentów. Treść maila z linkiem (linkami) do ankiety, a także grafiki promujące, są przygotowane przez firmę PBS. Dodatkowo prosimy o promocję w internecie: umieszczenie informacji o badaniu w wirtualnym dziekanacie oraz/ lub na stronie internetowej wydziału/ uczelni oraz/ lub w mediach społecznościowych. Prosimy korzystać z przesłanych grafik oraz informacji zamieszczonych w punkcie „Podstawowe informacje o badaniu” lub w dokumencie „treść maila do studentów Eurostudent”. Podczas promocji prosimy o umieszczanie linka do kwestionariusza ankiety internetowej:

Podstawowe informacje o badaniu oraz link do kwestionariusza ankiety internetowej:  

https://pbs.pl/eurostudent 

PRÓBA BADAWCZA

Łącznie badaniem objętych zostanie co najmniej 10 000 studentów. Aby cechy przebadanej grupy wiernie odzwierciedlały cechy całej populacji zwracamy się do wszystkich uczelni w Polsce.

Badanie skierowane jest do studentów:

·         obu płci;

·         osób studiujących stacjonarnie (dziennie) oraz niestacjonarnie (zaocznie lub wieczorowo);

·         osób studiujących na studiach:

o   pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich lub równorzędnych)

o   drugiego stopnia (lub równorzędnych)

o   jednolitych (magisterskich lub równorzędnych),

o   osób studiujących na studiach podyplomowych;

o   na odległość (studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

Informacji i odpowiedzi na pytania udzieli zespół badawczy PBS w Sopocie, odpowiedzialny z realizację tego badania.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.