Badanie Eurostudent VII

Baner Eurostudent VII

EUROSTUDENT VII: POLSKA

podstawowe Informacje o badaniu

ZLECENIODAWCA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WYKONAWCA

PBS Sp. z o.o.

POPULACJA BADANA

studenci uczelni wyższych w Polsce

RESPONDENCI

Minimum N=10 000 studentów ze wszystkich uczelni w Polsce

TERMIN REALIZACJI

maj – czerwiec 2019

EUROSTUDENT VII to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego. Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii. Polska bierze udział w projekcie już po raz czwarty. Dość skomplikowana, wielostopniowa metodologia  przesądza o unikatowości projektu, gwarantując trafność wyciąganych na jego podstawie wniosków.   

Badanie realizowane jest metodą ankiety internetowej, a jego Wykonawcą jest niezależna Agencja badawcza PBS Sp. z. o. o. (dawniej Pracownia Badań Społecznych). PBS jest jedną z najbardziej prężnych i doświadczonych agencji działających na krajowym rynku usług badawczych, prowadzącą działalność nieprzerwanie od 1990 roku. Firma gwarantuje studentom pełną dyskrecję i poufność – informacje, których udzielą zostaną oddzielone od ich danych osobowych, a wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk. Rzetelność PBS potwierdzają certyfikaty organizacji branżowych. 

Ze względu na dużą liczbę krajów partycypujących, raport porównawczy podsumowujący wyniki badania
w Europie zostanie opublikowany wiosną 2021 roku. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleci natomiast opracowanie polskojęzycznego raportu krajowego. Raport polskojęzyczny z poprzedniej edycji badania oraz różnorodne opracowania (raport ogólny oraz tematyczne) dostępne są na stronie:

 https://www.eurostudent.eu/

rola uczelni

Przeprowadzenie badania na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie studentów jest dużym wyzwaniem. Sukces tak poważnego przedsięwzięcia wymaga zaangażowania wielu osób. Mimo że badanie opiera się na kwestionariuszu do samodzielnego wypełniania – właściwa realizacja nie wymaga więc angażowania osób trzecich – bardzo potrzebujemy Państwa wsparcia przy jego promowaniu wśród studentów.

 Podstawowe informacje o badaniu oraz link do kwestionariusza ankiety internetowej:  

 http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg 

PRÓBA BADAWCZA

Łącznie badaniem objętych zostanie co najmniej 10 000 studentów. Aby cechy przebadanej grupy wiernie odzwierciedlały cechy całej populacji zwracamy się do wszystkich uczelni w Polsce.

Badanie skierowane jest do studentów:

  • obu płci,

·         osób studiujących stacjonarnie (dziennie) oraz niestacjonarnie (zaocznie lub wieczorowo);

·         osób studiujących na studiach:

o   pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich lub równorzędnych)

o   drugiego stopnia (lub równorzędnych)

o   jednolitych (magisterskich lub równorzędnych),

o   osób studiujących na studiach podyplomowych;

Informacji i odpowiedzi na pytania udzieli zespół badawczy PBS w Sopocie, odpowiedzialny z realizację tego badania.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.