Intensywny Kurs Mediacji według Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

mediacje pobrane
Nazwa kursu:

Intensywny Kurs Mediacji według Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga

Cel i opis kursu:

Celem kursu jest nabycie kompetencji wspierania osób w konflikcie spójnych z Porozumieniem bez Przemocy wg Marshalla B.Rosenberga:

- każda ze stron jest przyjmowana i wysłuchiwana z empatią, zrozumieniem

- poszukiwane jest rozwiązanie biorące pod uwagę potrzeby obydwu stron (consensus).

Program jest opracowany przez bezpośrednich uczniów Marshalla Rosenberga: Ike’a Lasatera, John’a Kinyon’a, Annę Mills - trenerów NVC, którzy mediowali wspólnie z Rosenbergiem w USA oraz w innych miejscach na świecie takich jak np. Irak. Kurs ten zawiera zestaw kluczowych i zaawansowanych kompetencji porozumiewania się bez przemocy oraz jest szansą na solidną integrację życia według metody NVC.

Wspieranie osób w konflikcie zostało podzielone na 10 procesów, a umiejętność mediowania na 9 umiejętności mediatora. Dzięki temu uczestnicy rozpoczynają od wykonania drobnych, osiągalnych dla siebie kroków, zmierzając z czasem do praktykowania coraz bardziej zaawansowanych umiejętności. Warsztaty są praktyczne, uczestnicy mediują w zespołach 3-osobowych już od pierwszego zjazdu oraz między zjazdami. Praktyka pomiędzy zjazdami w zespołach uczestników przyczynia się do nabywania sprawności i lekkości w nowo poznanych umiejętnościach.

Podczas trwania całego programu praktyce mediacji towarzyszy praca nad sobą np. ćwiczenia kontaktu ze sobą, dialogu, wyrażania siebie również w sytuacji poruszenia emocjonalnego. Uczestnicy przygotowują, modyfikują i ewaluują swój indywidualny plan rozwoju.

Wiedza i umiejętności rekomendowane do uczestnictwa w kursie (nieobowiązkowe):

Kurs skierowany jest do osób z doświadczeniem jak i bez doświadczenia mediacyjnego oraz znającym oraz bez znajomości NVC (Porozumienia bez Przemocy).

To, co może przyczynić się do ułatwienia uczestnictwa w kursie oraz zwiększyć tempo przyswajania wiedzy to znajomość podstaw NVC, dlatego sugerujemy, aby każdy uczestnik przeczytał książkę M. Rosenberga “Porozumienie bez przemocy: o języku życia” oraz wziął udział w 2-3 dniach szkoleń z Porozumienia bez Przemocy (NVC).

Adresaci:

- osoby, które chcą zdobyć umiejętności rozwiązywania konfliktów w oparciu o dialog i współpracę

- osoby, których praca polega na komunikacji w grupie lub z pojedynczymi osobami

- liderzy, managerowie, pracownicy działu HR

- mediatorzy różnych nurtów, coachowie, trenerzy

- terapeuci, psycholodzy

- nauczyciele, pedagodzy

- pracownicy socjalni, służby mundurowe oraz więzienne

- osoby planujące certyfikację lub ubiegające się o certyfikat trenera NVC

Korzyści wynikające z uczestnictwa w kursie:

- poznanie i praktyka zaawansowanych kompetencji mediatora NVC
- nabycie umiejętności towarzyszenia osobom w konflikcie z uwzględnieniem potrzeb obu stron
- nabycie umiejętności towarzyszenia sobie i swoim emocjom pojawiającym się podczas konfliktu (pogłębiony kontakt ze sobą, wyrażanie siebie na bieżąco, formułowanie próśb)
- nabycie umiejętności towarzyszenia w konflikcie w grupie, które wspiera współpracę w zespołach i pomiędzy współpracownikami
- 66 godzin zajęć z certyfikowanymi trenerkami NVC (zaświadczenie do procesu certyfikacji CNVC)

Trenerki:

Anna Mills - assessorka i certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy (NVC)
Anna Garbacz - certyfikowana trenerka NVC, doktor psychologii
Alicja Kusch - coach oraz trenerka umiejętności biznesowych, w trakcie certyfikacji NVC

Liczba godzin ogółem*:
*godzina - 60 min.

Warsztat: 66 godz.
Praktyka pomiędzy zjazdami: 60 godzin - ok. 2,5h godz. praktyki z osobami z grupy na tydzień (do zaliczenia wymagane są ⅔ liczby godzin)

Czas trwania:

6 miesięcy

Planowane terminy zajęć i zapisy:

1-4 września 2023

5-8 stycznia 2024

15-18 marca 2024

 

Dzień 1: godz. 15-19

Dzień 2: godz. 9-17 (w tym 1 godz. przerwy obiadowej)

Dzień 3: godz. 9-17 (w tym 1 godz. przerwy obiadowej)

Dzień 4: godz. 9-13

 

ZAPISY

Ostateczny termin rejestracji:

31 lipca 2023

Koszt kursu:

- 5 600 zł przy zapisie do 30 czerwca 2023 oraz niezwłocznej wpłacie wpisowego*
- 5 900 zł przy zapisie od 1 lipca do 31 lipca 2023 oraz niezwłocznej wpłacie wpisowego*

Istnieje możliwość zapłaty w 3 ratach:
I rata - 1 900 / 2 000 zł (do 30 lipca 2023)
II rata - 1 900 / 2 000 zł (do 31 października 2023)
III rata - 1 800 / 1 900 zł (do 30 stycznia 2024)

*Absolwenci i studenci Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy - 15% zniżki

Numer rachunku bankowego Uczelni:

38 1020 3017 0000 2102 0468 1161 (bank PKO BP)

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

ul. Powstańców Śląskich 3

59-220 Legnica

Warunki rekrutacji:

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego

form image

  - uiszczenie opłaty wpisowej niezwłocznie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego: 130 zł

Osoba kontaktowa: mgr Dorota Florek - sprawy organizacyjne
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:

76 854 99 33 (wew. 10)

 

 
Program

Moduły kształcenia
 

WYKŁAD

godziny

WARSZTATY

godziny

PRAKTYKA MIĘDZY ZJAZDAMI

godziny

Moduł I: 1-4 września 2023

- 22

40 godzin

(2,5 godziny tygodniowo) 

Podczas Modułu I uczestnicy krok po kroku poznają i praktykują cały proces mediacji. Poznają 9 umiejętności mediatora, etapy procesu mediacji NVC, proces premediacji. Już po pierwszym zjeździe rozpoczynają cotygodniową praktykę w zespołach 2-4 osobowych, która trwa przez wszystkie miesiące kursu. Uczestnicy rozpoczynają również praktykę pogłębionego kontaktu ze sobą, poznają różne ćwiczenia empatii dla siebie.

Moduł II: 5-8 stycznia 2024

- 22 

20 godziny

(2,5 godziny tygodniowo) 

 

Uczestnicy pogłębiają i integrują 9 umiejętności mediatora; poznają nowe rodzaje mediacji (np. mediacja interpersonalna, mediacja konfliktu wewnętrznego); praktykują procesy wspierania indywidualnego osób w konflikcie, np. w sytuacji, kiedy mediacja nie jest możliwa np. proces obrazu wroga oraz proces pojednania (przepraszania w języku NVC). Uczestnicy poznają ćwiczenia towarzyszenia sobie, przyjmowania swoich różnych stanów emocjonalnych takimi jakie są, również w sytuacji poruszenia.

Moduł III: 15-18 marca 2024

 -  22  -

Uczestnicy nadal pogłębiają i integrują umiejętności mediatora NVC na coraz bardziej zaawansowanym poziomie; ćwiczą przygotowywanie umowy mediacyjnej, formułowanie próśb i rozwiązań spójnych z Porozumieniem bez przemocy; poznają nowy proces mediacji grupowej; praktykują przygotowanie swoich klientów do dialogu po mediacjach (coaching konfliktu). Uczestnicy praktykują dialog w sytuacji, kiedy sami odczuwają poruszenie emocjonalne.

SUMA

 -  66 godzin  60 godzin

 
Harmonogram

Kurs składa się z 3 zjazdów czterodniowych:

1-4 września 2023

5-8 stycznia 2024

15-18 marca 2024

 

Dzień 1: godz. 15-19

Dzień 2: godz. 9-17 (w tym 1 godz. przerwy obiadowej)

Dzień 3: godz. 9-17 (w tym 1 godz. przerwy obiadowej)

Dzień 4: godz. 9-13

 

 
Kadra

 

 


 Anna Mills

Anna Mills

                             

Jestem współautorką Intensywnego Kursu Mediacji, który współprowadzę już od kilkunastu lat. Od wielu lat współpracuję z Ikiem Lasaterem i Johnem Kinyonem. Ukończyłam Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Filologię Angielską na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy (PBP). Od 2001 roku wykorzystuje PBP w życiu osobistym i zawodowym. Miałam okazję uczyć się metody NVC od jej twórcy, Marshalla Rosenberga. Wspieram rozwój trenerów NVC w Polsce, wykształciłam wielu konsultantów, coachów, trenerów i mediatorów. Aktualnie wspieram kandydatów do certyfikacji NVC jako assessorka. Od 2003 roku prowadzę warsztaty i szkolenia dla firm i organizacji oraz sektora edukacji. Mam doświadczenie w pracy w wielokulturowym kontekście (prowadziłam szkolenia w Polsce, Francji, Niemczech, Grecji, Korei, Australii, USA). Prowadzę też cykle szkoleniowe z mediacji NVC we Włoszech. Dodatkowo interesuję się mindfulness (MBSR) i w wolny czasie ceramiką.

 

 dr Anna Garbacz

Anna Garbacz

 

                             

Jestem certyfikowaną trenerką NVC i zajmuję się głównie mediacjami, prowadzę treningi grupowe oraz towarzyszę ludziom indywidualnie. Kilkakrotnie uczestniczyłam w Intensywnym Kursie Mediacji NVC organizowanym przez Annę Mills. Właśnie temu kursowi najbardziej zawdzięczam integrację kompetencji życia według Porozumienia bez Przemocy. Po ukończeniu kursu pierwsze kroki jako mediator stawiałam w Anglii w Fundacji Mediatorów Społecznych (East Surrey Community Mediators). Mediatorzy brytyjscy szybko zauważyli w mojej pracy kompetencje NVC, o czym dowiedziałam się z feedbacków. Wiem, że przyczynił się do tego głównie Intensywny Kurs Mediacji. Pracę mediatora kontynuuję w Polsce w Fundacji Dialogu Społecznego “Żyrafy”, którą założyłam wspólnie z Alicją Kusch. Ułatwiamy ludziom wspólne życie (osobiste, zawodowe, sąsiedzkie), a konflikt jest dla nas szansą na współtworzenie autentycznych relacji w poczuciu sensu i spełnienia. Prywatnie jestem mamą czwórki chłopców, lubię odpoczywać na wsi, chodzić po lesie, górach.

 

 alt

Alicja Kusch

 

                             

Od początku lat dziewięćdziesiątych zaczęłam zdobywać umiejętności biznesowe we własnej firmie, a po kilku latach organizowałam pracę zespołów w firmach z obszaru FMCG i gastronomii w imieniu innych właścicieli, między innymi pełniąc funkcję dyrektora generalnego. Ukończyłam między innymi dwukrotnie Intensywny Kurs Mediacji w Akademii NVC, a obecnie jestem w procesie certyfikacji w Center for Nonviolent Communication (CNVC). W pracy indywidualnej i grupowej korzystam z różnych umiejętności, a łącząc doświadczenie biznesowe i mediacyjne wg koncepcji Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga przyczyniam się do tworzenia przyjaznego miejsca pracy. Zgłębiając koncepcję Nonviolent Communication zaciekawiłam się tym, jak sposób komunikacji wpływa na spostrzeganie ludzi i świata w szerokim znaczeniu. Dzisiaj praktykowanie uważności językowej, odkrywanie na nowo możliwości języka polskiego, jest moją pasją. Zauważam, jak rezygnacja ze słów, które kojarzą się z językiem stosowanym na wojnie, wpływa na poprawę jakości kontaktu z drugim człowiekiem i na relacje. Wyobrażam sobie świat, w którym jest przestrzeń dla każdego człowieka niezależnie od poglądów, kultury, religii i miejsca zamieszkania. Świat, w którym ludzie przyjmują różnice takimi, jakimi one są i czerpią z bogactwa tej różnorodności.

 

 

 
Opinie

 beatablizinska c

Joanna Berendt

Certyfikowana trenerka NVC, mediatorka NVC, Coach ICF PCC, trenerka Pozytywnej Neuroplastyczności i praktyczka Resonant Healing

                             

Intesywny Kurs Mediacji NVC to dla mnie dużo więcej niż profesjonalne, pełne wiedzy i praktyki warsztaty. To także zaproszenie by poznać siebie i na tej bazie rozwijać swoją świadomość i kompetencje by w sytuacjach konfliktu szukać drogi „bez przemocy”. Poza godzinami warsztatów uczestnicy/uczestniczki są zapraszami/zapraszane do praktyk w dwójkach i trójkach pomiędzy modułami co znacząco podnosi proces nauki i pomaga skuteczniej przyswoić przedstawiany materiał.

Kurs wspiera uczestników w mediowaniu zarówno konfliktów wewnętrznych, jak konfliktów, których są stroną oraz towarzyszenia w roli mediatora osobom będącym w konflikcie.

Dzięki kursowi uczestnicy zyskują narzędzia i mapy do skuteczniejszego poruszania się po konfliktach z dbałością o relacje ze sobą oraz innymi. Jako, że konflikt, według mnie, to naturalna część życia, w moje ocenie warto wiedzieć jak się nim i sobą w nim opiekować.

 

 beatablizinska c

Beata Blizińska

www.beatablizinska.com

 

                             

Jestem mediatorką: pomagam bliskim podjąć wspólne decyzje lub poczynić trudne ustalenia i to jest trudne zadanie. Czasem pomagam się rozstać. Ten zawód wymaga ode mnie znajomości konkretnych i działających narzędzi mediatorskich, a także umiejętności w reagowaniu na nieoczekiwane i czasem dość niebezpieczne meandry rozmowy mediacyjnej.
Żaden weekendowy kurs nie mógłby mi tego dać.
Intensywny Kurs Mediacji wg Porozumienia bez Przemocy pozwolił mi nabrać dobrych nawyków i osadzić się w roli mediatorki na tyle, żeby bez lęku zacząć zapraszać klientów do gabinetu i skutecznie im pomagać. Z latami nabrałam dodatkowo wiele własnego doświadczenia w pracy, i jednocześnie mam świadomość, że fundamentem mojej praktyki nadal jest Porozumienie bez Przemocy i to, co weszło mi w krew i czego nauczyłam się używać podczas Intensywnego Kursu Mediacji.
Myślę, że bez tego kursu nigdy nie doszłabym do miejsca, w którym jestem obecnie.

 

 beatablizinska c

Małgorzata Grabiec

www.razemrosniemy.pl

Psycholożka. Trenerka m.in komunikacji empatycznej. Mediatora i coachka w nurcie Porozumienia Bez Przemocy. W trakcie certyfikacji CNVC.

                             

W Intensywnym Kursie Mediacji w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy brałam udział w 2020 roku. Chociaż NVC poznaję i praktykuję od 2010, to właśnie ten kurs był dla mnie przełomowy.

Kurs oferuje bardzo klarowny, logiczny proces zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do towarzyszenia ludziom w konfliktach.

Nauka trwa nie tylko na sali, ale także, a może przede wszystkim pomiędzy zjazdami. W czasie kilku miesięcy mojej nauki doświadczyłam wielokrotnie, jak to jest być zarówno stroną konfliktu, jak i mediatorem. Był to rzeczywiście czas i intensywnej pracy.

Jednocześnie czas kursu to także czas poznawania siebie, pracy ze swoimi emocjami, odkrywania swoich potrzeb. To również czas wielu spotkań i głębokich rozmów z innymi uczestnikami. Te doświadczenia uważam za równie cenne jak zdobywanie konkretnej wiedzy. Pracując z ludźmi pracujemy sobą, w związku z tym własny rozwój przyczynia się do lepszej pomocy innym.

 

 
Pytania i odpowiedzi

Czy każdy może wziąć udział w kursie?

Zapraszamy osoby, które przeczytały książkę Marshalla Rosenberga “Porozumienie bez Przemocy. O języku serca”.
Jednocześnie rekomendujemy ukończenie min. 2 dniowego warsztatu z Wprowadzenia do Porozumienia bez Przemocy lub dłuższego programu z NVC.

Co to jest NVC?

Nonviolent Communication (NVC) jest sposobem komunikacji opracowanym przez doktora psychologii Marshalla B. Rosenberga (1934-2015). Jest to również postawa życiowa: nonviolence polegająca na przyjmowaniu życia takim, jakie jest, towarzyszeniu sobie z życzliwością, wzbogacanie życia swojego i innych przez empatię. Nonviolent communication definiowana jest jako komunikacja kompletnie pozbawiona przemocy w myślach i słowach (bez ocen, stereotypów, etykiet) (McHale 2017). Celem Porozumienia bez przemocy jest budowanie relacji opartej na szacunku i zrozumieniu. Ten rodzaj komunikacji wspiera zarówno rozwój osobisty jak i rozwój relacji oraz szerszej społeczności czy instytucji.

W praktyce porozumiewamy się ze sobą i z innymi w sposób jasny i prosty. Korzystamy z modelu 4 kroków:. Oddzielamy fakty od interpretacji, nazywamy uczucia i łączymy je z potrzebami. Formułujemy prośby i umowy.
Model komunikacji NVC jest prosty do zrozumienia. Jednocześnie biegłość w tym sposobie rozmawiania, szczególnie w momentach poruszenia czy nieporozumień, jest sztuką wymagającą kilkuletniej intensywnej praktyki.

Kim był Marshall Rosenberg?

Twórca NVC wychował się na przedmieściach Detroit w czasach licznych zamieszek na tle rasowym. Od zawsze interesował go temat źródeł przemocy w zachowaniu człowieka. Obronił doktorat z psychologii klinicznej, uczył się min. od Carla Rogersa (kontynuatora psychologii humanistycznej, promującego empatię w psychoterapii). Następnie z zainteresowaniem poszukiwał odpowiedzi na pytanie o źródła przemocy w zachowaniu człowieka w kulturoznawstwie oraz religioznawstwie.

Co to jest CNVC?

Marshall Rosenberg był założycielem organizacji „ The Center for Nonviolent Communication” w New Mexico (https://www.cnvc.org/), która aktualnie prowadzi niezmiernie ciekawe projekty wdrażania NVC min. do instytucji edukacyjnych, zakładów karnych w USA (https://youtu.be/nmPYRgi8VFg). CNVC certyfikuje trenerów, którzy pracują jako coachowie, mediatorzy, trenerzy grupowi na całym świecie, z osobami w różnym wieku, w różnych kontekstach życia społecznego. Podróżują nawet do obszarów dotkniętych wojną np. do Iraku czy do państw odbudowujących swoje struktury po wojnie np. (Nepal, https://www.youtube.com/watch?v=RqA2OydkXgg).

Kto to jest Ike Lasater i John Kinyon?

John Kinyon jest bezpośrednim uczniem Marshalla Rosenberga. Aktualnie, jest jednym z trenerów zastępujących Marshalla podczas intensywnych międzynarodowych kursów NVC (IIT), które niegdyś prowadził sam Rosenberg. John jest amerykańskim mediatorem i psychoterapeutą. Zajmuje się głównie komunikacją, konfliktami i uważnością Nonviolent Communication NVC - John Kinyon Mediation & Reconciliation. Prywatnie jest mężem i ojcem.

Książki Johna: Choosing peace, When your mind sabotages your dreams. From conflict to connection

Books by John Kinyon | Mindfulness & Empathic Connection

Ike Lasater jest uczniem i współpracownikiem Marshalla Rosenberga. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako prawnik. Po poznaniu i ok 10-letniej współpracy z Marshallem zajmuje się głównie NVC. Aktualnie współpracuje z organizacjami integrującymi NVC w swojej aktywności.Ike pracuje również jako mówca, trener i mediator. Biography – Ike Lasater

Książka Ike’a: Collaborating in business, Words that work in business, What we say matters

Collaborating in the Workplace – Ike Lasater

Jakie są rodzaje mediacji?

W Polsce popularne są mediacje sądowe. Tym różnią się od mediacji NVC, że skoncentrowane są na szukaniu rozwiązania, kompromisu. Oznacza to, że każda strona rezygnuje z części swoich potrzeb. W mediacjach NVC koncentrujemy się najpierw na kontakcie pomiędzy osobami w konflikcie, po czym uczestnicy wspólnie dochodzą do konsensusu. Konsensus tym różni się od kompromisu, że uwzględnia potrzeby obydwu stron. Zachęcamy osoby do wyrażania swoich potrzeb i szukania tego co wspólne. Kiedy powstanie kontakt pomiędzy uczestnikami mediacji, to nowe rozwiązania przychodzą same do głowy.