Pielęgniarstwo studia II stopnia

Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje
Nazwa studiów Pielęgniarstwo - studia magisterskie (drugiego stopnia)
Cel studiów Uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa
Ilość godzin ogółem

1302 godzin

W tym
teoria 717 godzin, z czego:
•    Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych – 220 godzin (Podstawy psychoterapii, Pielęgniarstwo europejskie, Teoria pielęgniarstwa, Zarządzanie w pielęgniarstwie, Badania naukowe w pielęgniarstwie, Dydaktyka medyczna),
•    Nauki z zakresu opieki specjalistycznej – 270 godzin (Nowoczesne techniki diagnostyczne, Pielęgniarstwo specjalistyczne: opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną, Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, Farmakologia kliniczna),
•    Język angielski – 90 godzin,
•    Przedmioty uzupełniające wiedzę, umiejętności i kompetencje – 137 godzin (m.in. Pielęgniarstwo epidemiologiczne, Andragogika, Opieka paliatywna w nieonkologicznych stanach chorobowych, Dylematy etyczne w zawodzie pielęgniarki, Elementy BHP, Medycyna alternatywna, Edukacja zdrowotna, Transkulturowość w opiece nad pacjentem).
praktyki zawodowe 585 godzin
Czas trwania studiów 4 semestry
Początek zajęć -
Wpisowe 150 zł, wpisowe jest zwracane w przypadku nieuruchomienia kierunku
Koszty kształcenia

2950 zł/semestr (5 rat po 590 zł)

2925 zł/semestr w przypadku jednorazowej wpłaty w pierwszym miesiącu danego semestru

Liczba miejsc

grupy po 110 osób (studia stacjonarne* w systemie weekendowo-wieczorowym) - zakończyliśmy rekrutacje do pierwszej grupy, rekrutacja do dodatkowych grup wciąż trwa

* - Studia stacjonarne: co najmniej 50% zajęć dydaktycznych realizowane jest z udziałem nauczyciela akademickiego (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.)

Data otrzymania pozwolenia 20 lutego 2018 r. Decyzja i cerytyfikat
Nr rachunku bankowego ALIOR BANK 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285
Terminy i miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem oraz terminarzem zjazdów.

* - terminarze zjazdów dla kolejnych semestrów zostaną podane przed rozpoczęciem danego semestru

Miejsce: Legnica ul. Powstańców Śląskich 3.

Wymagane dokumenty
 • Wypełniony (online) - formularz rekrutacyjny, (formularz można wypełnić na miejscu), 
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (cześć A i B, czyli dyplom i suplement) dodatkowo kserokopię obu części (A i B), (kserokopię można wykonać na miejscu),
 • Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers), (kserokopię można wykonać na miejscu),
 • 3 fotografie o wymiarach 37x52 bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie,
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość podjęcia studiów - pobierz wzór zaświadczenia,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty - wpisowe,
 • Kopia świadectwa maturalnego,
 • Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku gdy nie jest razem z maturalnym),
 • Podpisana przez studenta umowa o naukę w dwóch egzemplarzach (wzór).

Uczelnia zapewnia bezpłatnie możliwość odbioru dokumentów od kandydata za pośrednictwem kuriera. Szczegółowe informacje dostępne w dziekanacie pod numerem telefonu: 76-854-99-33 w godz 8-15.

Wykaz wymaganych dokumentów - pobierz wykaz

Umowa o naukę Umowa o naukę
Termin składania dokumentów 30 września 2018 r.
Osoba kontaktowa mgr Joanna Strzyżewska
Telefon (76) 854 99 33, 796 996 088
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rekrutacja

Formularz rekrutacyjny (fomularz)

 

 
Plan studiów

Plan studiów magisterskich

 
Program studiów

 
Pytania i odpowiedzi
Ile zjazdów jest w jednym miesiącu podczas roku akademickiego?

Zgodnie z oczekiwaniami studentów uczelnia stara się tak układać plany, aby w każdym miesiącu były 2 zjazdy. Jednakże niezależne od uczelni okoliczności takie jak:

 • święta,
 • zdarzenia losowe (np. zamiecie śnieżne, katastrofy)
 • dostępność kadry dydaktycznej
 • zasadniczy cel jakim jest zrealizowanie programu kształcenia w danym semestrze

powodują że sporadycznie w 1 miesiącu mogą wystąpić 3-4 zjazdy.

Od której godziny rozpoczynają się zajęcia w piątki?

Przy układaniu planu zajęć Uczelnia stara się uwzględniać w miarę możliwości preferencje studentów, tak aby zajęcia rozpoczynały się od godziny 16.00

Ja wygląda procedura zaliczenia zajęć praktycznej nauki zawodu na studiach drugiego stopnia (magisterskie)?

Uczelnia ma podpisane porozumienia na odbywanie zajęć praktycznej nauki zawodu, których wykaz znajduje się na stronie Zakładu Praktyk Zawodowych WSM w Legnicy i do których kieruje studentów.
Jeżeli uczelnia nie ma podpisanej umowy na odbywanie zajęć praktycznej nauki zawodu z danego przedmiotu:

 • krokiem pierwszym jest znalezienie placówki medycznej przez studenta, w której student będzie realizować praktyczną naukę zawodu,
 • w placówce medycznej student podbija pisemną zgodę pracodawcy (kartę zgłoszenia) na odbycie zajęć i dostarcza ją do Zakładu Praktyk Zawodowych Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy,
 • na podstawie otrzymanej karty zgłoszenia uczelnia podpisuje porozumienie z placówką medyczną na odbycie zajęć praktycznej nauki zawodu,
 • po podpisaniu umowy student może rozpocząć odbywanie zajęć w danej placówce medycznej.

Czy Studentom przysługuje stypendium naukowe od dnia rozpoczęcia studiów?

Tak, jednakże zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Legnicy § 6 pkt 8 - stypendium naukowe na studiach drugiego stopnia mogą otrzymać studenci, którzy rozpoczęli studia nie później niż rok od daty ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 
Kadra

Imię i nazwisko Tytuł/stopień naukowy Specjalność naukowa
Iwona Bejster mgr Pielęgniarstwo
Janusz Bielawski prof. dr hab. n. med. Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Lidia Biłogan mgr Specjalista medycyna ratunkowa, pielęgniarstwo zachowawcze
Jarosław Czeszejko-Sochacki doc. dr n. med. Specjalista w zakresie pediatrii i alergologii
Karolina Graif mgr Filologia angielska
Elżbieta Grajczyk dr n. med. Pielęgniarstwo
Józef Jagielski prof. dr hab. n. med. Patofizjologia
Edyta Kędra dr n. med. Pielęgniarstwo
Ludmiła Klimacka prof. dr hab. n. med.  
Tadeusz Kruzel dr n. med. Neurologia
Anna Liro mgr piel. Pielęgniarstwo psychiatryczne
Jerzy Mazurek dr n. hum. Psychologia kliniczna, neuropsychologia
Tomasz Mytkowski mgr Filologia angielska
Paulina Nowak mgr piel. Pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
Ryszard Pękała dr n. ekon. BHP
Stanisław Pielka prof. dr hab. n. med. Chirurgia
Jolanta Pietras doc. dr n. med. Położnictwo
Wikotr Piotrowski doc. dr n. med. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i orgaznicji ochrony zdrowia
Krystyna Przybyła mgr Pielęgniarstwo, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Regina Rawska mgr Filologia angielska
Zbigniew Rykowski dr hab. inż., prof. WSM Specjalista w zakresie chemii i stereochemii związków cykloalifatycznych, chemii organicznej, chemii terpenów i związków heterocyklicznych
Swietlana Siwakowa doc. dr hab. n. med. Fizjologia, higiena
Beata Słoma mgr Pielęgniarstwo
Irena Smółka dr n. med. Pielęgniarstwo
Adam Szczeniowski lek. med. Specjalista anestezjologia i reanimacja
Stanisław Szymaniec dr hab. n. med., prof. nadzw. AM i WSM) Specjalista w zakresie immunologii i okulistyki
Anita Tadeuszów mgr piel. Pielęgniarstwo nefrologiczne
Przemysław Turek mgr Filologia angielska
Michał Wachowiak mgr Filologia angielska
Celina Witkowska dr Pedagogika
Grażyna Zbieg mgr Pielęgniarstwo