stypendia

Uprzejmie informujemy,  że wnioski o przyznanie pomocy materialnej oraz wnioski o przyznanie stypendium rektora przyjmowane są do 15 kwietnia br.