Ogłoszenia - Ratownictwo Medyczne

 • Cz
  Paź
  02
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana w sprawie egzaminów dyplomowych teoretycznych dla osób, które do końca roku akademickiego (tj. 30.09.2014) złożyły prace dyplomowe i pozytywnie zaliczyły część praktyczna egzaminu dyplomowego. Proszę się zapoznać ze wspomnianym dokumentem i zastosować.

  Załącznik

 • Wt
  Wrz
  23
  2014
  Administrator

  Egzamin dyplomowy część praktyczna oraz egzamin poprawkowy dyplomowy część praktyczna zaplanowany na dzień 30.09.2014 r. rozpocznie się o godzinie 10.00.

 • Śr
  Wrz
  10
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana dotyczące egzaminu dyplomowego cześć praktyczna oraz poprawkowego egzaminu dyplomowego część praktyczna, z którym bardzo proszę się zapoznać. Załącznik

 • N
  Sie
  10
  2014
  Administrator

  II termin składania prac dyplomowych dla osób chcących przystąpić do egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2013/2014:
  - do 15 września 2014 r. złożenie pracy do kontroli antyplagiatowej,
  - do  25 września 2014 r. złożenie wymaganych egzemplarzy pracy dyplomowej w Dzienacie.

 • N
  Sie
  10
  2014
  Administrator

  Uroczyste wręczenie dyplomów dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo (studia pomostowe i magisterskie) i ratownictwo medyczne odbędzie się dnia 05 września 2014 r. o godz. 16.00. Miejsce uroczystości podane zostanie osobnym komunikatem. Serdecznie zapraszamy.

 • Śr
  Lip
  02
  2014
  Administrator

  Uwaga studenci o numerach albumu: 1716, 2025, 2028, 2030, 2034: egzamin dyplomowy poprawkowy z części praktycznej  zostaje wyznaczony na dzień 30.09.2014 r. Szczegóły co do składu Komisji i godziny jego rozpoczęcia zostaną podane w osobnym ogłoszeniu

 • Pt
  Cze
  13
  2014
  Administrator

  Niżej wymienieni studenci, po pozytywnym wyjaśnieniu sytuacji z Kwesturą, zostają dopuszczeni do egzaminu dyplomowego część praktyczna w następujących terminach:

  • 20.06.2014 r. - studenci o numerach albumu: 2045 i 2028;
  • 26.06.2014 r. - studenci o numerach albumu: 2024, 2015 i 2007.
 • Śr
  Cze
  11
  2014
  Administrator

  W związku z koniecznością dopełnienia formalności związanych z finalizacją 3-letniego toku kształcenia bardzo proszę, aby w dniu 15.06.2014 r. studenci, którzy zostali dopuszczeni do egzaminu dyplomowego część praktyczna zgłosili się do sali informatycznej (sala nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3) celem wypełnienia elektronicznej ankiety.

 • Śr
  Cze
  11
  2014
  Administrator

  Niżej wymienione osoby decyzją dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego i Zarządzania zostają niedopuszczone do egzaminu dyplomowego - część praktyczna: 2014, 2024, 2045, 2028, 2015, 2007. Dla wyjaśnienia zaistniałej sytuacji bardzo proszę kontaktować się z Kwesturą.

   

  W załączniku znajduje się wykaz osób przewidzianych do egzaminu dyplomowego praktycznego wyznaczonego w czerwcu 2014 r. Niniejszy wykaz może ulec zmianie po weryfikacji złożonych do 15.06.2014 pozostałych dokumentów przez studentów (zgodnie z ogłoszeniem z dnia 30.05.2014 r.). Dotyczy to tylko osób znajdujących się na wykazie - pobierz.

 • N
  Cze
  08
  2014
  Administrator

  Konsultację z mgr P. Pękałą odbędą się 15.06.2014 r. w pokoju 207 (Powstańców Śląskich 3) godz. 8.00-10.00.

 • Pt
  Maj
  30
  2014
  Administrator

  W związku ze zbliżającymi się terminami egzaminów dyplomowych informujemy, że warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dyplomowego jest:

  • złożenie w terminie do 03.06.2014 r. w Dziekanacie wymaganych regulaminem dyplomowania egzemplarzy prac dyplomowych licencjackich;
  • osobiste złożenie w terminie do 15.06.2014 w Dziekanacie kompletnej karty osiągnięć okresowych studenta wraz z indeksem (wpisy w obu dokumentach muszą być kompletne);
  • złożenie w terminie do 15.06.2014 w Dziekanacie karty obiegowej potwierdzonej przez wyznaczone działy.

  Niewywiązanie się w terminie z powyższych obowiązków skutkować będzie niewyrażeniem zgody na przystąpienie do egzaminu dyplomowego część praktyczna w wyznaczonym terminie czerwcowym.

 • Wt
  Maj
  27
  2014
  Administrator

  W załączniku wyniki zaliczenia z przedmiotu  MCR  - stany nagłe – postępowanie ratownicze II oraz termin zaliczenia poprawkowego (mgr P. Juszyński) - pobierz.

 • So
  Maj
  24
  2014
  Administrator

  Zaliczenie uzupełniające z przedmiotu realizowanego przez lek. med. St. Furtana dla osób go nieposiadających odbędzie się dnia 24.05.2014 r. o godz. 12.25 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Wt
  Maj
  20
  2014
  Administrator

  W załączniku wyniki zaliczenia z przedmiotu Stany nagłe - postępowanie ratownicze (mgr Paweł Juszyński) - pobierz.

 • Śr
  Maj
  07
  2014
  Administrator

  Zarządzenia Dziakana w sprawie egzaminu dyplomowego:

  Cześć praktyczna.

  Cześć teoretyczna.

 • Wt
  Kwi
  22
  2014
  Administrator

  Seminarium licencjackie  (grupa 2013) (mgr. W. Zielonka) odbędzie się dnia 26.04.2014 o godz. 10.30 ul. Chłapowskiego 13.

 • Śr
  Kwi
  09
  2014
  Administrator

  Konsultacje z doc. dr n. med. Jolantą Pietras w dniu 13.04.2014 r. zostają przeniesione z sali nr 203 do sali nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3 (godziny pozostają bez zmian)

 • Śr
  Mar
  12
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana dotyczące wykazu zagadnień do egzaminu dyplomowego teoretycznego z którym bardzo proszę się zapoznać - pobierz.

 • Wt
  Mar
  04
  2014
  Administrator

  Konsultację (mgr W. ZIelonka) odbędą się dnia 8.03.2014 r. w godz. 10:15-11:00.

 • Cz
  Lut
  27
  2014
  Administrator

  Studenci o następujących numerach indeksów: 2004, 2023, 2043 bezwzględnie proszeni są o zgłoszenie się w dniu 01.03.2014 r. (sobota) o godz. 11.00 do Dziekana Wydziału. Obecność obowiązkowa.

 • Cz
  Lut
  27
  2014
  Administrator

  Student/ka o numerze indeksu 2036 proszona jest w dniu 01.03.2014 r. o pilny kontakt z Dziekanem Wydziału.

 • Cz
  Lut
  20
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się szczegółowy wykaz spotkań konsultacyjnych u doc. dr n. med. Jolanty Pietras obowiązujący w semestrze letnim 2013/2014. Załącznik

 • Pt
  Lut
  07
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się obowiązujący podział na grupy językowe w semestrze letnim 2013/2014. Zmiany podyktowane są rezygnacją ze współpracy jednego z lektorów.

   

  Załącznik

 • Cz
  Lut
  06
  2014
  Administrator

  Termin składania w Dziekanacie indeksów i kart egzaminacyjnych do zaliczenia semestru zimowego upływa z dniem 28 lutego 2014 r. Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru jest przedłożenie w/w dokumentów z kompletem wpisów i podpisów osobiście w Dziekanacie.

 • Śr
  Lut
  05
  2014
  Administrator

  Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zapisami zamieszczonego Regulaminu obozu sprawnościowego GOPR (zimowego) oraz Regulaminu Pensjonatu PEGAZ. W dniu zakwaterowania na obozie, wszyscy studenci zobowiązani zostaną do pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z ww. dokumentami, akceptacji wszystkich zapisów w nich zawartych oraz bezwzględnego ich stosowania.

 • Pn
  Lut
  03
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się obowiązujący harmonogram egzaminów na weekend 7-9.02.2014 - pobierz.

 • Cz
  Sty
  30
  2014
  Administrator

  Poprawki i zaliczenia u mgr P. Juszyńskiego odbędą się dnia 08.02.2014 r. o godz. 9.50 w sali nr 201 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Sty
  30
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się harmonogram egzaminów w terminie 31.01-02.02.2014 r. - pobierz.

 • Cz
  Sty
  23
  2014
  Administrator

  Szczegółowy wykaz miejsc realizacji lektoratów językowych w czasie zjazdu 24-26.01.2014 - wyświetl.

 • Cz
  Sty
  16
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się szczegółowy wykaz miejsc realizacji lektoratów językowych na zjeździe 17-19.01.2014 - pobierz.

 • Cz
  Sty
  16
  2014
  Administrator

  Studenci V semestru III roku studiów I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne, którzy zostali skierowani na praktyki zawodowe w ramach przedmiotu "Szpitalny Oddział Ratunkowy" do Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu, proszeni są o zgłoszenie się w dniu 04.02.2014 r. o godzinie 10:00 do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ww. placówki w celu uzyskania zaliczenia w karcie monitorowania osiągniętych przez studenta modułowych efektów kształcenia. Zaliczeń dokonuje opiekun praktyki zawodowej - mgr Paweł Juszyński.

 • Śr
  Sty
  15
  2014
  Administrator

  Dostępne są wyniki przedmiotu Choroby wewnętrzne (doc. dr n. med. W. Piotrowski), Ratownictwo Medyczne - pobierz.

 • N
  Sty
  12
  2014
  Administrator

  Na najbliższych zajęciach z Wychowania Fizycznego odbędzie się kolokwium zaliczeniowe. Tematyka kolokwium:

  • metody treningowe,
  • wpływ wysiłku fizycznego na organizm człowieka.

  Informacja dotyczy wszystkich grup.

 • Śr
  Sty
  08
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się terminarz zjazdów na semestr letni 2013/2014. Natomiast szczegółowe plany zajęć na semestr letni pojawią się na stronie internetowej po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, tj. po 09.02.2014 r. - pobierz.

 • Wt
  Sty
  07
  2014
  Administrator

  W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną zimową informujemy, iż karty egzaminacyjne wydawane będą w Dziekanacie w trakcie zjazdu 17-19.01.2014 r. Jednocześnie przypominamy, że bezwzględnym warunkiem otrzymania karty egzaminacyjnej jest brak zaległości w opłatach czesnego

 • Wt
  Sty
  07
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się szczegółowy wykaz realizacji lektoratów językowych w trakcie zjazdu 10-12.01.2014 r. - pobierz.

 • Cz
  Gru
  12
  2013
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr W. Zielonką odbędzie się dnia 15.12.2013 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Gru
  12
  2013
  Administrator

  Wykaz miejsc realizacji lektoratów językowych na zjeździe 13-15.12.2013 znajduje się w załączniku - pobierz.

 • Cz
  Gru
  12
  2013
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr P. Juszyńskim odbędzie się dnia 13.12.2013 r. o godz. 15.00 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Lis
  14
  2013
  Administrator

  Spotkania seminaryjne z doc. dr n. med. W. Piotrowskim odbędą się w następujących terminach:

  • 15.11.2013 godz. 15.20 w sali 301 przy ul. Powstańców Śląskich 3;
  • 21.12.2013 godz. 13.30  w sali 201 przy ul. Powstańców Śląskich 3;
  • 25.01.2014 godz. 11.40 w sali 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.
 • Wt
  Lis
  12
  2013
  Administrator

  Szanowni studenci III roku V semestru kierunku Ratownictwo Medyczne.

  Uprzejmie informujemy, iż po dokonaniu ostatecznej kalkulacji kosztów obozu sprawnościowego GOPR (zimowego), który odbędzie się w terminie od dnia 10.02.2014 r. do dnia 14.02.2014 r., opłata za powyższe na jednego studenta wynosi 252,00 zł.
  Jak już informowaliśmy w komunikacie z dnia 29.10.2013 r. płatności należy dokonać w terminie do dnia 24.01.2014 r., na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3, 59-220 Legnica, prowadzony przez ALIOR BANK, numer rachunku: 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285, z dopiskiem: dodatkowe zajęcia dydaktyczne - obóz sprawnościowy GOPR (zimowy), imię i nazwisko studenta, numer albumu.

 • Wt
  Lis
  05
  2013
  Administrator

  Informujemy, że nastąpiła zmiana godzin otwarcia dziekanatu. Dziekanat w dniach wtorek-czwartek będzie czynny w godzinach 8-15. Godziny otwarcia w pozostałe dni pozostają bez zmian.

 • Wt
  Paź
  29
  2013
  Administrator

  Szanowni studenci III roku V semestru kierunku Ratownictwo Medyczne.

  Uprzejmie informujemy, iż w terminie od dnia 10.02.2014 r. do dnia 14.02.2014 r. wyznaczony został do realizacji obóz sprawnościowy GOPR (zimowy).

  Podstawowe informacje:
  1. Całkowity koszt obozu wynosi 315,00 zł (cena obejmuje koszt noclegów i wyżywienia: 3 posiłki dziennie).

  2. Płatności należy dokonać w terminie do dnia 24.01.2014 r., na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3, 59-220 Legnica, prowadzony przez ALIOR BANK, numer rachunku: 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285, z dopiskiem: dodatkowe zajęcia dydaktyczne - obóz sprawnościowy GOPR (zimowy), imię i nazwisko studenta, numer albumu.

  3. Zakwaterowanie studentów obywać się będzie w dniu 10.02.2014 r. (poniedziałek) w godzinach od 08:00 do 10:00. Dojazd studentów na koszt własny.

  4. Podczas zakwaterowania od każdego studenta pobrana zostanie kaucja zwrotna  w wysokości 50,00 zł.

  5. Zakończenie obozu sprawnościowego GOPR (zimowego) odbędzie się w dniu 14.02.2014 r. (piątek) około godziny 16:00.

  6. Wpisy do indeksów i kart monitorowania odbywać się będą po zakończeniu obozu.

  7. Miejsce obozu: Pensjonat Pegaz, ul. Karkonoska 17, 58-550 Karpacz.

  8. Warunki niezbędne do udziału w obozie:

  • brak zaległości w opłacaniu czesnego,
  • uiszczenie opłaty w wysokości 315,00 zł do dnia 24.01.2014 r.

  UWAGA!: Studenci, którzy przyjadą:

  • spóźnieni,
  • nieodpowiednio wyekwipowani,
  • bez dokonania obowiązkowej wpłaty

  nie zostaną przyjęci na obóz sprawnościowy GOPR (zimowy). Poniesione koszty nie podlegają wówczas zwrotowi.

  9. Niezbędne wyposażenie:

  • odzież i obuwie sportowe do marszu w górach w warunkach zimowych (na zmianę),
  • strój sportowy i obuwie sportowe (do przemieszczania się na terenie Pensjonatu),
  • klapki,
  • 2 ręczniki,
  • środki higieny osobistej,
  • notatnik, zeszyt, przybory do pisania.
 • Wt
  Paź
  22
  2013
  Administrator

  W związku ze zmianami kadrowymi informujemy, że w miejsce dr n. med. Wojciecha Woźnego promotorem prac licencjackich będzie mgr Wiesław Zielonka. Pierwszy termin spotkania seminaryjnego pozostaje bez zmian, czyli jest taki, jaki był wyznaczony w harmonogramie dla dr Woźnego.

 • Cz
  Paź
  17
  2013
  Administrator

  W załączniku znajduje się obowiązujący harmonogram dotyczący przygotowania prac licencjackich. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim i zastosowanie się do wyznaczonych terminów, aby móc przystąpić do egzaminu dyplomowego - pobierz.

 • Cz
  Paź
  10
  2013
  Administrator

  W związku z dokonanym przez Państwa wyborem promotorów prac licencjackich w załączniku znajduje się terminarz pierwszych spotkań z poszczególnymi promotorami. Bardzo proszę o zapoznanie się z nim i dostosowanie się do tych terminów - pobierz.
  Zasady i terminy kolejnych spotkań seminaryjnych z poszczególnymi promotorami proszę ustalać już indywidualnie.

 • Cz
  Paź
  10
  2013
  Administrator

  W załączniku znajduje się harmonogram konsultacji seminaryjnych u doc. dr n. med. Jolanty Pietras obowiązujący w semestrze zimowym 2013/2014. Prosimy o zapoznanie się z nim i dopasowanie się do wyznaczonych terminów spotkań - pobierz.

 • Cz
  Paź
  10
  2013
  Administrator

  Zarządzenie Dziakana w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych (egzamin dyplomowy poprawkowy RM) - pobierz.

 • Cz
  Paź
  03
  2013
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi Zakład Praktyk Zawodowych został przeniesiony z pokoju numer 2 do pokoju numer 5.

 • Cz
  Paź
  03
  2013
  Administrator

  Dnia 10 października 2013 r. o godzinie 8:00 zostanie uruchomiony elektroniczny wybór promotorów prac licencjackich. Liczba miejsc do poszczególnych promotorów jest ograniczona i nie będą możliwe zmiany w dokonanych wyborach, dlatego też prosimy o przemyślany wybór.

 • Pn
  Wrz
  16
  2013
  Administrator

  Student o numerze albumu 1401 w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2013 jest zobowiązany do złożenia płyty z pracą licencjacką do egzemplarza złożonego w Dziekanacie.  W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zostanie niedopuszczony do egzaminu dyplomowego część praktyczna i teoretyczna.

 • Pn
  Wrz
  16
  2013
  Administrator

  W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana dotyczące terminów egzaminów dyplomowych część praktyczna i teoretyczna dla studentów RM 2010 - pobierz.

 • Pt
  Sie
  23
  2013
  Administrator

  Przypominamy Studentom, że najpóźniej w dniu obrony należy złożyć w Dziekanacie zdjęcia. Będą one (oprócz dyplomów) wykorzystane również w albumie pamiątkowym studentów. Dokładniejsze informację o albumie u Starostów.

 • Wt
  Sie
  06
  2013
  Administrator

  Osoby przystępujące do egzaminu dyplomowego we wrześniu br. (dotyczy to osób, które nie złożyły jeszcze w Dziekanacie obowiązujących egzemplarzy pracy dyplomowej) zobowiązane są w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2013 r. złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

  • indeks wraz z kartą osiągnięć okresowych z kompletem wpisów, także z praktyk zawodowych;
  • kartę obiegową potwierdzoną przez bibliotekę i kwestora;
  • wymagane egzemplarze oprawionej pracy dyplomowej.

  Praca dyplomowa przed jej złożeniem musi zostać zaakceptowana przez promotora oraz musi przejść pozytywnie kontrole antyplagiatową. Nieprzekraczalny termin złożenia pracy do kontroli antyplagiatowej upływa z dniem 10 września 2013 r.

Ogłoszenia - Pielęgniarstwo magisterskie

 • Śr
  Mar
  20
  2019
  Administrator

  Spotakanie seminaryjne z dr J. Zagrobelnym odbędzie się  w sobotę 23 lutego w godz. 13.30-15.30 w sali 3

 • Śr
  Mar
  20
  2019
  Administrator

  W dniu 23.03.2019 r. (sobota), w sali 201 o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie wszystkich studentów, którzy odbywają praktykę zawodową z Dydaktyki Medycznej u Pani mgr Grażyny Zbieg.

 • Wt
  Mar
  19
  2019
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z prof. dr hab. Elżbietą Łuczak odbędzie się w sobotę 30 marca 2019 o godz. 10:00 sala 3.

 • N
  Mar
  10
  2019
  Administrator

  Konsultacje w sprawie statystyki w pracach magisterskich z Panem Wacławem Mazurem odbywać się będą w sali 3 w każdy piątek w godzinach 15:45 - 17:00 lub w innych terminach po indywidualnym uzgodnieniu telefonicznym.

 • N
  Mar
  10
  2019
  Administrator

  Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy informuje, iż dr hab. n. med. Stanisław Szymaniec, prof. WSM, do dnia 21 marca 2019 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Wszystkie zajęcia i kontakt z Panem dokrorem będą możliwe po zakończeniu się zwolnienia chorobowego (tj. 21 marca 2019 r.).

 • Śr
  Mar
  06
  2019
  Administrator

  Spotkania seminaryjne z panem dr Czeszejko-Sochackim odbędą się:
  - 31 marca -  niedziela o godz. 12:00
  - 07 kwietnia - niedziela o godz. 12:00

 • So
  Lut
  23
  2019
  Administrator

  Prosimy studentów zainteresowanych udziałem w konferencji do deklarowania się z tematami do paneli w dniach 9.03.2019 lub 13.04.2019.

  Na zgłoszenia czeka opiekun panelu studenckiego.

   

 • Śr
  Lut
  20
  2019
  Administrator

  Dr W. Zielonka prosi wszystkich semiarzystów o pilny  kontakt telefoniczny  -  tel. 502 676 039, lub o spotkanie w piątek 22 lutego w godzinach 15-18 w siedzibie Uczelni

 • So
  Lut
  16
  2019
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, że Pan prof. Pielka spotka sie z magistrantami 9 i 16 marca 2019 r.  o godz.12

 • So
  Lut
  16
  2019
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków dotyczących pomocy materialnej upływa 16 marca 2019 r.

  Jednocześnie przypominamy osobom  ubiegającym  się o stypendium socjalne, że  będą one zobowiązane do przedstawienia PIT-u  za 2018 rok.

 • Pt
  Lut
  15
  2019
  Administrator

  Zaliczenie z przedmiotu Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla osób, które nie uzyskały zaliczenia odbedzie sie w sobotę 23 lutego o godz. 11

 • Pt
  Lut
  15
  2019
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z Panią prof. Elżbietą Łuczak odbędzie się w sobotę 23 lutego o godz. 10.

 • Wt
  Lut
  12
  2019
  Administrator

  Spotkanie z panem dr Czeszejko-Sochackim odbędzie się 3 marca -  niedziela o godz.12

 • Wt
  Lut
  12
  2019
  Administrator

  Egzamin z farmakologii klinicznej u pana prof. Rykowskiego,  (dla osób które nie były na egzaminie w terminie  wczesniejszym) odbędzie się w sobotę 23 lutego o godz. 12

 • So
  Lut
  02
  2019
  Administrator

  W dniach 1-2 luty 2019 zostały wypłacone stypendia za miesiąc styczeń 2019:

  • socjalne (wszystkie),
  • rektora (za wyniki w nauce - wszystkie),
  • stypendia dla niepełnosprawnych (24 osób z 37 osób).

  Wypłata brakujących 13 przelewów - stypendia dla niepełnosprawnych zostanie zrealizowana w dniu 5 lutego 2019 roku.

  Kanclerz WSM

 • So
  Sty
  26
  2019
  Administrator

  Prosimy studentów, którzy otrzymali skierowanie na praktyki  z zarządzania do Przychodni Kosmonautów we Wrocławiu o zgłoszenie sie do działu praktyk, w celu zmiany placówki.

  Za zmianę przepraszamy

 • Śr
  Sty
  23
  2019
  Administrator

  Informujemy, iż wypłata stypendiów za miesiąc styczeń 2019 roku nastąpi natychmiast po otrzymaniu dotacji na ten cel z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rachunki bankowe uczelni prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Zgodnie z reformą nauki, uczelnia podpisała w wymaganym terminie (tj 28-12-2018) nową umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na prowadzenie:
  - rachunku stypendialnego
  - rachunku na pomoc dla osób niepełnosprawnych

  a do 15 stycznia zwróciła niewykorzystane dotacje za rok 2018.

  Tym samym spełniła wszystkie warunki, wynikające z reformy szkolnictwa wyższego, aby otrzymać w terminie dotację w roku 2019.

  Na dzień 22 stycznia 2019 roku do godz. 15.00 na konta stypendialne nie wpłynęła dotacja na miesiąc styczeń 2019.  

  Kanclerz WSM

 • Wt
  Sty
  22
  2019
  Administrator

  Uprzejmie prosimy studentów I roku, którzy otrzymali skierowanie na praktykę z zarządzania w pielęgniarstwie w "Przychodni Kosmonautów" we Wrocławiu o niezglaszanie się do wyżej wymienionej przychodni,  do końca bieżącego tygodnia. Na najblizszym zjeździe podamy informacje dotyczące tej praktyki.

  Przepraszamy za zaistniałą sytuację

  Dziekan

 • Pt
  Sty
  18
  2019
  Administrator

  Paan prof. Pielka zaprasza na spotkania w terminach:

  sobota 19 stycznia godz.12

  sobota 9 lutego godz.12

  sobota 16 lutego godz. 12

 • Cz
  Gru
  06
  2018
  Administrator
  Informujemy iż Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy posiada nowy numer rachunku bankowego w PKO BP - 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161 który działa od 04 grudnia 2018 roku. 
  Obecnie obowiązujący rachunek bankowy w Alior Banku:  76 2490 0005 0000 4520 2992 5285 będzie otwarty do 30 stycznia 2019 roku.
   
  Uczelnia przygotuje w formie pisemnej aneks do umowy na studia, gdzie będą zawarte powyższe informacje.
   
  Kanclerz WSM
  Aleksander Pękała
 • Śr
  Lis
  28
  2018
  Administrator

  Uwaga: zamieszczone na stronie internetowej harmonogramy zajęć mogą ulec zmianie. Dlatego też apeluję o sprawdzanie (do środy przez zjazdem) aktualnego planu studiów (na bieżący zjazd).

 • Śr
  Lis
  21
  2018
  Administrator

  Studenci II roku Pielęgniarstwa z grupy A proszeni są o dostarczenie listy z wyborem placówki do zrealizowania praktyk Medycyna Bólu do Zakładu Praktyk Studeckich (pokój nr 5).

 • Cz
  Lis
  08
  2018
  Administrator

  Szczegółowy terminarz zajęć w semestrze letni 2018/2019

  Wydział Pielęgniarstwa – studia II stopnia

  Termin zjazdu
  Grupa
  Rok I
  Mgr 2018
  grupa I
  Rok I
  Mgr 2018
  grupa II
  Rok II
  Mgr 2017
  grupa A
  Rok II
  Mgr 2017
  grupa B
  Rok II
  Mgr 2017
  grupa C
  22-24.02.2019
  zjazd
  zjazd
   
  zjazd
   
  1-3.03.2019
   
   
  zjazd
   
  zjazd
  8-10.03.2019
  zjazd
  zjazd
   
   
  zjazd
  15-17.03.2019
   
   
  zjazd
  zjazd
   
  22-24.03.2019
  zjazd
  zjazd
   
  zjazd
   
  29-31.03.2019
   
   
  zjazd
   
  zjazd
  5-7.04.2019
  zjazd
  zjazd
   
  zjazd
   
  12-14.04.2019
   
   
  zjazd
   
  zjazd
  19-21.04.2019
   
   
   
   
   
  26-28.04.2019
  zjazd
  zjazd
   
  zjazd
   
  3-5.05.2019
   
   
   
   
   
  10-12.05.2019
  zjazd
   
  zjazd
  zjazd
   
  17-19.05.2019
   
  zjazd
  zjazd
   
  zjazd
  24-26.05.2019
  zjazd
  zjazd
   
  zjazd
   
  31.05-2.06.2019
   
   
  zjazd
   
  zjazd
  7-9.06.2019
  zjazd
  zjazd
   
   
  zjazd
  14-16.06.2019
   
   
  zjazd
  zjazd
   
  21-22.06.2019
  zjazd
  zjazd
   
   
  zjazd

  Sesja 23-25.06.2019

 • Cz
  Lis
  08
  2018
  Administrator

  Informujemy, iż ostateczny termin składania wszystkich dokumentów, uprawniający do przyznania stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 to 15 listopad 2018 roku (czwartek).

  W tym dniu zostaną ostatecznie ustalone wysokości stypendiów na podstawie liczby złożonych kompletnych wniosków.
  Do 22 listopada uczelnia wypłaci stypendia za miesiąc październik i listopad 2018 roku.
   
  Kanclerz WSM w Legnicy
  Aleksander Pękała
 • Śr
  Paź
  31
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium Rektora za wyniki w nauce) na semestr zimowy 2018/2018, że osobom, które ukończyły już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, pomoc ta nie przysługuje.

   

 • Cz
  Paź
  18
  2018
  Administrator

  Zakład Praktyk Zawodowych prosi o pilne i ostateczne rozliczenie praktyk zawodowych z I i II semetru.

 • Śr
  Paź
  17
  2018
  Administrator

  Pan dr A. Klar zaprasza studentów II roku na konsultacje w sprawie metod i narzędzi statystycznych  do weryfikacji przyjetych założeń badawczych (dotyczy prac magisterskich)  w soboty w godzinach 13-15 w pok. 102

 • Cz
  Paź
  11
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, że wnioski dotyczące przyznawania pomocy materialnej będa przyjmowane do dnia 20 października. Kompletne wnioski należy składać w Dziekanacie.

 • N
  Wrz
  30
  2018
  Administrator

  Dziekan prosi Studentów II roku Pielęgniarstwa o niezwłoczne rozliczenie się z  praktyk I i II semestru (oprócz dydaktyki).

 • Śr
  Wrz
  26
  2018
  Administrator

  Uwaga studenci II roku!

  Uprzejmie informujemy, że praktyki zawodowe z przedmiotu medycyna bólu będa mogły być realizowane w:

  - poradniach leczenie bólu
  - zespołach leczenia bólu
  - poradniach medycyny paliatywnej (których głównym zadaniem jest leczenie bólu) - działających przy hospicjach

   

 • Pn
  Wrz
  10
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne na studia pielęgniarskie II stopnia na rok akademicki 2018/2019 zostali przyjęci w poczet studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy. Wszystkich zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w piątek 14 września o godz. 15.30 w siedzibie uczelni w sali podanej na tablicy ogłoszeń przed dziekanatem.

  Po spotkaniu organizacyjnym zapraszamy na zajęcia  - zgodnie z harmonogramem zjazdów i planem zajęć opublikowanym we wtorek rano.

  Jednocześnie informujemy, że rekrutacja na studia trwa nadal.

 • Wt
  Sie
  14
  2018
  Administrator

  Szczegółowy terminarz zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

  Wydział Pielęgniarstwa – studia II stopnia

    Termin zjazdu
  GRUPA
  Rok I
  mgr 2018
  Rok II
  mgr 2017 A
  Rok II
  mgr 2017 B
  Rok II
  mgr 2017 C
  14-16.09.2018
  zjazd
   
  zjazd
   
  21-23.09.2018
   
  zjazd
   
  zjazd
  28-30.09.2018
  zjazd
   
  zjazd
   
  5-7.10.2018
   
  zjazd
   
  zjazd
  12-14.10.2018
  zjazd
   
  zjazd
   
  19-21.10.2018
   
  zjazd
   
  zjazd
  26-28.10.2018
  zjazd
   
  zjazd
   
  2-4.11.2018
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  9-10.11.2018
   
  zjazd
   
  zjazd
  16-18.11.2018
  zjazd
   
  zjazd
   
  23-25.11.2018
   
  zjazd
   
  zjazd
  30.11-2.12.2018
  zjazd
   
  zjazd
   
  7-9.12. 2018
   
  zjazd
   
  zjazd
  14-16.12.2018
  zjazd
   
  zjazd
   
  21-23.12.2018
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  29-30.12.2018
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  4-5.01.2019
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  11-13.01.2019
  zjazd
  zjazd
   
  zjazd
  18-20.01.2018
   
   
  zjazd
  zjazd
  25-27.01.2019
  zjazd
  zjazd
   
   
  1-3.02.2019
   
   
  zjazd
  zjazd
  8-10.02.2019
  zjazd
  zjazd
   
   
  15-17.02.2019
  sesja
  sesja
  sesja
  sesja

  Sesja poprawkowa 19-21.02.2019

 • Pt
  Cze
  22
  2018
  Administrator

  Uprzejmie prosimy studentów II roku kierunku pielęgniarstwo o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich. Ankieta znajduje sie na stronie Uczelni, w zakładce ankiety, jako ankieta dla studentów II roku.

  Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 • Śr
  Cze
  06
  2018
  Administrator

  Studenci/ki studiów II stopnia, na kierunku Pielęgniarstwo, którzy w dniach 02.07 – 08.07.2018 r. przystępują do egzaminu dyplomowego proszeni są o pilnie uzupełnienie indeksów w zakresie praktycznej nauki zawodu w celu zaliczenia ww. zajęć zgodnie z zamieszczonymi wzorami (wzór dla I i II semestru, wzór dla III i IV semestru). Nie wykonanie powyższego uniemożliwia dokonanie wpisów i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

 • Cz
  Maj
  10
  2018
  Administrator

  Studenci I roku, którzy zapsiali się na odbywanie praktyk z Dydaktyki Medycznej w Studium Farmaceutycznym w Świdnicy, mogą kontaktować się w celu umówienia terminów z Panią Katarzyną Kasperek Z-ca Dyrektora tel. 785-924-632

 • Śr
  Kwi
  25
  2018
  Administrator

  Informuję, iż w dniach 24-25 kkwietnia 2018, zostały wypłacone stypedia:

  - socjalne,
  - dla niepełnosprawnych,
  - rektora za wyniki w nauce,
  - oraz zapomogi,

  Planowana data wpływu stypediów na konta bankowe studentów to 26 kwitnia 2018.

  Kanclerz WSM w Legnicy

  Aleksander Pękała

 • N
  Kwi
  22
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, że przyznano stypendia socjalne, stypendia Rektora i zapomogi. Wypłata świadczeń nastapi w nadchodzącym tygodniu

 • N
  Kwi
  08
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy,  że wnioski o przyznanie pomocy materialnej oraz wnioski o przyznanie stypendium rektora przyjmowane są do 15 kwietnia br.

 • Pt
  Kwi
  06
  2018
  Administrator

  Zakład praktyk zawodowych prosi o pilny kontakt studentki II roku o numerach indeksu:

  3029 3068 3092 3111 3131
  3030 3077 3093 3117 3132
  3074 3080 3094 3118 3135
  3043 3082 3102 3123 3141
  3049 3083 3103 3127 3142
  3063 3086 3107 3128 3143
 • Pt
  Mar
  23
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów, iż zostały zakupione kolejne pozycje do naszej biblioteki. Szczegółowy wykaz nowych pozycji znajduje się tutaj. Serdecznie zapraszamy do korzystania.

 • Cz
  Mar
  08
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy dyplomantów (studentów roku II), że spotkania z promotorem doc. dr W. Piotrowskim odbywać się będą w piątki zjadowe w godzinach popołudniowych.

 • So
  Lut
  17
  2018
  Administrator

  Informuję, iż w dniu 17 lutego 2018 roku zostały wypłacone wszystkie stypendia za miesiąc luty 2018:
  - socjalne,
  - dla niepełnosprawnych,
  - rektora za wyniki w nauce.

  Planowana data księgowania przelewów na kontach bankowych studentów to 19 luty po godzinie. 16.00.

  Jednocześnie informujemy, iż wysokość przyznania stypendiów na semestr letni uzależniona będzie od daty otrzymania decyzji od MNISW w sprawie wysokości dotacji na fundusz stypendialny na cały 2018 rok. (W latach poprzednich był to okres 10-20 kwietnia).
  Osoby ubiegające się o stypendium socjalne będą zobowiązane do przedstawienia PIT-u złożonego do Urzędu Skarbowego za 2017 rok.

 • Pt
  Sty
  26
  2018
  Administrator

  Informujemy, iż w związku otrzymaniem dotacji na fundusz stypendialny z MNISW na miesiąc styczeń 2018 roku, w dniu 25-01-2018 roku, zostały wypłacone w dniu 26-01-2018 roku wszystkie stypendia:

  • dla niepełnosprawnych,
  • rektora za wyniki w nauce.

  kanclerz WSM – Aleksander Pękała

 • Cz
  Sty
  25
  2018
  Administrator

  Uprzejmie przypominamy studentom o konieczności sprawdzania aktualnych planów zajęć przed każdym zjazdem.

 • Śr
  Sty
  24
  2018
  Administrator

  W załączniku przedstawiamy harmonogram zjazdów w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Harmonogram

 • So
  Sty
  13
  2018
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów, iż zostały zakupione kolejne pozycje do naszej biblioteki. Szczegółowy wykaz nowych pozycji znajduje się tutaj. Serdecznie zapraszamy do korzystania.

 • Pt
  Gru
  15
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy objęci są całodobową polisą NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz ubezpieczeniem OC, które obowiązuje podczas praktyk zawodowych.

 • Cz
  Gru
  14
  2017
  Administrator

  Studenci/ki studiów II stopnia, na kierunku Pielęgniarstwo, którzy dokonali wyboru Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej do realizacji praktyk zawodowych proszeni są o ponowne dokonanie wyboru placówki z powodu braku możliwości zawarcia umowy na realizację praktyk zawodowych w powyższej placówce. Dane odnośnie wyboru nowej placówki proszę przesyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a w treści wiadomości proszę podać imię nazwisko, numer albumu oraz nazwę placówki z nowego wyboru.

 • Cz
  Lis
  16
  2017
  Administrator

  Studenci, którzy złożyli wnioski o stypendia proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu w celu podpisania decyzji o przyznaniu stypendium. Na tej podstawie będą wypłacane stypendia.

 • Cz
  Lis
  16
  2017
  Administrator

  Na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 zostały ustalone następujące stypendia miesięczne:

   1) Stypendium socjalne 1200 zł
   
  2) Stypendium dla niepełnosprawnych:
  - stopień lekki - 100 zł
  - stopień umiarkowany - 150 zł
   
  3) Stypendium rektora:
  - od 4,73 do 4,75 - 500 zł
  - od 4,76 do 4,78 - 550 zł
  - od 4,79 do 4,83 - 600 zł
  - powyżej  4,84 - 700 zł
 • N
  Paź
  08
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy dyplomantów, iż spotkanie z promotorem dr. J. Mazurkiem odbędzie się w sobotę 18 listopada 2017 r. o godz. 10 w sali nr 1 (sala komputerowa).

 • Cz
  Paź
  05
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów grupy C, iż podczas zjazdu 6-8 października 2017 r. wystąpią następujące zmiany sal:

  • grupa C1 wszystkie zajęcia z sali 301a zostają przeniesione do sali 204
  • grupa C2 wszystkie zajęcia z sali 301b zostają przeniesione do sali 3 (parter)
  • grupa C wszystkie wykłady z sali 301 do sali 300.

  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 • N
  Paź
  01
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów drugiego roku, iż w sobotę, dnia 14 października 2017 r. o godz. 10.30 odbędie się spotkanie ze studentami ws. zasad kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych. Spotkanie odbędzie w sali gimnastycznej, zapraszamy do udziału.

 • So
  Wrz
  30
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów, iż spotkania z promotorem prof. dr. hab. n. med. S. Szymańcem będą odbywały się w soboty w godzinach 12-14. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 14 października 2017 r., a kolejne co dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem zjazdów dla studentów drugiego roku.

 • Pt
  Wrz
  29
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż Biblioteka Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy wzbogaciła się o kolejne pozycje książkowe i czasopisma. Szczegółowa lista zawarta jest w załączniku: nowe książki.

 • Wt
  Wrz
  26
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się w piątek, 3 listopada 2017 r. o godz 15:30 w Klubie Nauczyciela (ul. Jordana 17, 650 m od uczelni). Zapraszamy.

 • Cz
  Wrz
  14
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż na stronie www.plan.wsmlegnica.pl został zamieszczony harmonogram zjazdów oraz zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

  Studentów pierwszego roku informujemy, iż wszelkie kwestie organizacyjne zostaną przedstawione Studentom na pierwszych zajęciach (m. in. podział na grupy ćwiczeniowe).

  Studentów drugiego roku informujemy, iż podział na grupy ćwiczeniowe dla języka angielskiego zostaje zachowany taki, jak w ubiegłym roku akademickim (np. Studenci z grup p. mgr Graif-Wachowiak w dalszym ciągu będą mieli zajęcia z p. mgr Graif- Wachowiak itd.)

 • Cz
  Sie
  10
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów do dnia 10 sierpnia 2017 r. zostali przyjęci na studia magisterkie do grupy A. Dla kolejnych kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów będą tworzone kolejne grupy (B i C).

  Terminarz zjazdów dla poszczególnych grup dostępny jest TUTAJ oraz w dziekanacie uczelni.

 • Pn
  Lip
  24
  2017
  Administrator

  W związku ze zgłaszanymi przez Studentów wątpliwościami, uprzejmie informujemy, iż podział na grupy językowe nie został zmieniony. Numery grup mają charakter jedynie porządkowy. Lektor prowadzący zajęcia w danej grupie osób się nie zmienia (np. studenci, których zajęcia prowadziła p. mgr Graif w dalszym ciągu będą mieli zajęcia z p. mgr Graif, analogicznie u pozostałych Lektorów języka angielskiego).

 • Pt
  Lip
  21
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy Studentów i Wykładowców, iż na stronie www.plan.wsmlegnica.pl jest już dostępny harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

  W harmonogramie zajęć mogą nastąpić zmiany. O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować.

 • Śr
  Cze
  28
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż Uroczystość Wręczenia Dyplomów Absolwentom 2017 odbędzie się w piątek, 28 lipca 2017 r. o godz. 15 w sali gimnastycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy.

 • Cz
  Maj
  11
  2017
  Administrator

  Studenci 4 semestru proszenie są o dostarczenie do dziekanatu WSM zdjęć do dyplomu o rozmiarach 45x65 mm podpisanych imieniem i nazwiskiem i nr albumu w kopercie , a także o wpisanie swojego imienia i nazwiska (str. 90 i 91 w indeksie) oraz tematu pracy dyplomowej w indeksie na stronie 90.

 • Cz
  Kwi
  06
  2017
  Administrator

  Dotychczasowa grupa seminaryjna dr. A .Fuglewicza z naboru 2015 proszona jest o kontakt z nowym promotorem (jak poinformowano na ostatnim zjeździe). Będzie on dostępny w siedzibie Uczelni w dniu 8 kwietnia 2017 r. o godz.15

 • Wt
  Mar
  14
  2017
  Administrator

  Wybór promotorów dla rocznika 2016/2017 nastąpi dnia 26 marca 2017 r. o godz. 10.45. Studenci zgodnie z kolejnością podanych priorytetów proszeni są u udawanie grupami się do sali informatycznej.

 • N
  Sty
  22
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informuję, że dla wygody Studentów i Wykładowców został uruchomiony krótki adres, przy pomocy którego znajdą Państwo plan zajęć bez dodatkowych kliknięć. Wystarczy w przeglądarce internetowej na komputerze, tablecie lub telefonie wpisać: www.plan.wsmlegnica.pl

  Życzę miłego korzystania z nowej funkcji, M. Błaszczak - informatyk

 • Cz
  Sty
  19
  2017
  Administrator

  Uprzejmie informujemy studentów drugiego roku, iż w dniu 21 stycznia 2017 r. (sobota) o godz. 14.25 w początkowej części wykładu doc. dr n. med. J. Pietras odbędzie się spotkanie z informatykiem p. Maciejem Błaszczakiem w sprawie procedur kontoli antyplagiatowej na naszej uczelni. Będzie to kolejne spotkanie, którego celem będzie przestawienie studentom procedur kontroli antyplagiatowej i udzielenie wszelkich niezbędnych informacji w tym temacie.

 • Cz
  Sty
  05
  2017
  Administrator

  Został zamieszczony harmonogram pisania prac dyplomowych dla studentów I. i II. roku. Szczegóły

 • Cz
  Sty
  05
  2017
  Administrator

  W załączniku zamieszczamy terminarz zjazdów w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego.

  Terminarz

 • Pt
  Lis
  18
  2016
  Administrator

  Uprzejmie informujemy Studentów, że w uczelnianej bibliotece pojawiły się nowe pozycje. Serdecznie zapraszamy do korzystania.

   

  L.p. Tytuł Autor Ilość 

  Rok
  wydania
  Wydawnictwo
  1. Medyczne konta oszczędnościowe w finansowaniu opieki zdrowotnej Borda M. 1 2015 Wydawnictwo Poltex
  2. Infrastruktura techniczna w szpitalu Bujanowska A.,
  Biały W.
  1 2016 CeDeWu.Pl
  3. Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej Gibiński M.,
  Ciemierz R.
  2 2016 Wydawnictwo Lekarskie PZWL
  4. Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia Moore K.,
  Persaud T.V.N.,
  Torchia M.G.
  2 2016 Edra Urban&Partner
  5. Pielęgniarstwo transkulturowe Majda A.,
  Zalewska-Puchała,
  Ogórek-Tęcza B.
  1 2010 Wydawnictwo Lekarskie PZWL
  6. Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych Kubisa J. 2 2016 Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
  7. Egzamin magisterski z pielęgniarstwa Czarkowska-Pączek B. 4 2016 Edra Urban&Partner
  8 Pielęgniarstwo hematologiczne Malinowska-Lipień I.,
  Fornagiel Sz.
  2 2016 Wydawnictwo Lekarskie PZWL
  9. Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej Kilańska D. 2 2015 Wydawnictwo Lekarskie PZWL
  10. Farmakologia Rang H.P.,
  Dale M.M.,
  Ritter J.M.,
  Flower R.J.,
  Henderson G.
  2 2012 Elsevier Urban&Partner
  11 Kompendium farmakologii I farmakoterapii Buczko W.,
  Danysz A.
  2 2016 Edra Urban&Partner
  12. Badanie kliniczne Macleoda Douglas G. (red.),
  Nicol F.,
  Robertson C.
  2 2016 Edra Urban&Partner
  13. Psychoonkologia – diagnostyka – metody terapeutyczne Dorfmuller M.,
  Dietzfelbinger H.
  2 2011 Elsevier Urban&Partner
 • Śr
  Lis
  02
  2016
  Administrator

  Przedstawiam zgodnie z zapowiedzią zagadnienia związane z dokumentacją medyczną do opracowania przez studentów II roku Wydziału Pielęgniarstwa WSM w Legnicy, do uzyskania zaliczenia z przedmiotu prowadzonego przez wykładowcę - doc dr n. med. Wiktor Piotrowski.

  Należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych zagadnień i opracowania w formie elektronicznej

  •     Dokumentacja medyczna zewnętrzna.
  •     Dokumentacja medyczna wewnętrzna.
  •     Elektroniczna dokumentacja medyczna - co to takiego i od kiedy będzie wprowadzona?
  •     Udostępnianie dokumentacji medycznej.
  •     Zakładanie dokumentacji.
  •     Informowanie o stanie zdrowia jako element dokumentacji.
  •     Wgląd do dokumentacji medycznej.
  •     Sprostowanie dokumentacji medycznej.
  •     Przechowywanie dokumentacji medycznej.
  •     Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej.
  •     Usuwanie wpisów w dokumentacji medycznej.
  •     Podział dokumentacji.
  •     Podstawowe zasady tworzenia dokumentacji medycznej.

  Doc. dr n. med. Wiktor Piotrowski informuje, że seminaria magisterskie odbędą się w czasie zjazdów w terminie 4, 5 i 6 listopada 2016 r., następnie 21 i 22 stycznia 2017 r. i 11-02-2017 r.  po wykładach lub w przerwie między wykładami w tych dniach.

  Prace magisterskie do korekty należy składać w Sekretariacie Dziekanatu WSM.

 • Pt
  Paź
  07
  2016
  Administrator

  Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 14.10.2016r. o godz. 12.00  w pierzei północnej Rynku w Legnicy rozpocznie się XIX Marsz ku Zdrowiu organizowany przez Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Chętnych do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy.

 • Wt
  Wrz
  20
  2016
  Administrator

  Uroczyste wręczenie indeksów dla studentów I roku Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy odbędzie się dnia 15 października 2016 r. (sobota) o godz. 10.30

 • Pt
  Wrz
  09
  2016
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej www.plan.wsmlegnica.pl został udostępniony szczegółowy harmonogram zajęć dla studentów pierwszego roku.

  Jednocześnie dla ułatwienia korzystania informujemy studentów, iż w celu wyświetlenia planu należy, po wyświetleniu strony,  najpierw wybrać swoją grupę (MGR 2016 dla I roku, po lewej), a następnie konkretną datę zjazdu oraz kliknąć wyświetl. Dodatkowe informacje w zakresie korzystania z planu zajęć zostaną podane podczas pierwszego spotkania 16 września. W razie pytań związanych z korzystaniem z planu zajeć, zapraszamy do sali komputerowej (parter, sala nr 1).

Ogłoszenia - Kursy i szkolenia

 • So
  Lut
  01
  2014
  Administrator

  Uczestników kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego (120 punktów edukacyjnych) uprzejmie informujemy, iż zajęcia rozpoczną się w dniu 01.02.2014 r. o godzinie 09:00 w siedzibie Uczelni przy ul. Powstańców Śląskich 3 w sali numer 204 (II piętro).

Ogłoszenia - pielęgniarstwo licencjackie

 • Pt
  Lip
  31
  2015
  Administrator

  Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo (studia pomostowe) odbędzie się w sobotę, 12 września 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie uczelni, w sali gimnastycznej. Zapraszamy!

 • Pn
  Lip
  27
  2015
  Administrator

  W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana w sprawie dokumentacji przebiegu przygotowywania pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) - załącznik.

 • N
  Cze
  28
  2015
  Administrator

  W załączniku znajduje się podział grup egzaminu praktycznego - załącznik.

 • Wt
  Cze
  23
  2015
  Administrator

  Uwaga! Zmiana terminu zaliczenia!

  Zaliczenie Pielęgniarstwa Podstawowej Opieki Zdrowotnej - odbędzie się  dnia 27.06.2015 r. o godz. 10.30 (bezpośrednio po egzaminach)

 • Cz
  Maj
  28
  2015
  Administrator

  W załączniku znajduje się harmonogram obron - załącznik

 • Śr
  Maj
  27
  2015
  Administrator

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego część praktyczna dla studentów kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia – pomostowe i wyznaczenia terminu tych egzaminów.

  Zarządzenie

 • Wt
  Maj
  19
  2015
  Administrator

  Informujemy, iż w dniu 15 maja 2015 zostały wypłacone stypendia (socjalne, dla niepełnosprawnych, rektora) za miesiąc maj 2015.
  Przewidywana data księgowania na rachunkach bankowych studentów 18 maj 2015.

  kanclerz WSM

 • Cz
  Maj
  14
  2015
  Administrator

  Do wiadomości osób, które nie zaliczyły przedmiotu prowadzonego przez mgr Krystynę Przybyłę. Wykładowca będzie dostępny w siedzibie Uczelni w dniu 22 maja 2015 r. od godz. 16.

 • Cz
  Maj
  07
  2015
  Administrator

  W sobotę, 9 maja 2015 r. w godz. 14.25-16.05 odbędzie się spotkanie seminaryjne z doc. dr n. med. E. Kędra, obecność obowiązkowa.

 • Cz
  Maj
  07
  2015
  Dorota Florek

  UWAGA PILNE !!!!!

  Studenci II semestru studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo, o numerach albumu: 2857, 2871, 2883, 2891, 2899, 2901, 2916, 2940 proszeni są o pilne zgłoszenie się do Zakładu Praktyk Zawodowych na najbliższym zjeździe tj. w dniach 08–10.05.2015 r.

 • Śr
  Kwi
  29
  2015
  Administrator

  Na stronie internetowej został zamieszczony opis procedury kontroli antyplagiatowej obowiązujący na uczelni. Szczegóły w zakładce praca licencjacka -> antyplagiat - link

 • So
  Mar
  14
  2015
  Administrator

  WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH W CZASIE ZJAZDÓW

  W GABINECIE DZIEKANA (s. 102)

  (ZE ZBIORÓW WŁASNYCH DZIEKANA)

  1. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M.: Psychologia rozwoju człowieka. Tom 1. Zagadnienia ogólne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 (wydanie V).
  2. Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.): Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Charakterystyka okresów życia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 (wydanie III).
  3. Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.): Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  4. Sęk H. (red. naukowa): Psychologia kliniczna. Tom 1-2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  5. Stuart-Hamilton Ian: Psychologia starzenia się. Wydawnictwo ZYSK i S-KA, Poznań 2006.
  6. Steuden S.: Psychologia starzenia się i starości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
  7. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V.: Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1. Podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  8. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V.: Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 2. Motywacja i uczenie się. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  9. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V.: Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 3. Struktura i funkcje świadomości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
  10. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V.: Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 4. Psychologia osobowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
  11. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V.: Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 5. Człowiek i jego środowisko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • So
  Mar
  14
  2015
  Administrator

  Informacja dla studentów kierunku pielęgniarstwo

  studia pierwszego stopnia (pomostowe)

  piszących pracę licencjacką pod kierunkiem

  Pani Mgr Iwony Bejster

  Uprzejmie informuję, że w dniu 28 marca 2015 r. w godz. 13.30-14.15 Pani mgr Iwona Bejster oczekuje Państwa na Uczelni. Proszę przynieść na spotkanie około 60-70% pracy w formie drukowanej, proszę przynieść również część już poprawioną przez Panią mgr Iwonę Bejster.

                                                                                    Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa

 • Pt
  Lut
  20
  2015
  Administrator

  Zgodnie z planowanym terminem, egzamin 21.02.2015 r. - godz 12.35
  Osoby zwolnione z egzaminu:  /dostarczyły potwierdzenie specjalizacji/

  1.    Małgorzata Kamińska
  2.    Agata Kuty
  3.    Barbara Legomina
  4.    Mariola Mroczkowska
  5.    Beata Pietrzak
  6.    Beata Pniewska
  7.    Agata Pominkiewicz
  8.    Anna Szylak
  9.    Ewa Troczyńska
 • So
  Sty
  31
  2015
  Administrator

  Informujemy, że stypendia za okres styczeń - luty 2015 zostaną wypłacone 17 lutego w wysokości obowiązującej w semestrze zimowym 2014/2015.

  Stypendia na semestr letni 2015 (marzec -lipiec) zostaną wyliczone na podstawie:
  -  oficjalnej decyzji MNiSW przyznającej uczelni kwotę budżetu stypendialnego na 2015 rok
  - złożonych wniosków o przyznanie stypendium studentów (z zaświadczeniami o zarobkach za 2014 rok) 
   
  Termin składania wniosków (komplet dokumentów)  o przyznanie stypendium na semestr letni 2015 - 15 marca 2015
  Planowana  data przyznania i wypłaty stypendiów 20 marca 2015
   
  kanclerz WSM
 • N
  Sty
  18
  2015
  Administrator

  Harmonogramy zajęć praktycznych dla studentów studiów pielęgniarstwo pomostowe:

 • Cz
  Gru
  11
  2014
  Administrator

  Dziekan Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy Informuje, iż w czasie zjazdu w terminie 12-14 grudnia 2014 roku studenci pierwszego semestru studiów pomostowych proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu Uczelni w celu podpisania umowy (obecność obowiązkowa) oraz odebrania pakietu startowego. Z tekstem umowy można się zapoznać pod linkiem - LINK

 • Cz
  Gru
  11
  2014
  Administrator

  W dniu 13.12.2014 r. o godz. 10.45 w sali nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3 odbędzie się spotkanie w ramach seminarium licencjackiego z dr n. med. Elżbietą Grajczyk. Obecność obowiązkowa.

 • Pt
  Gru
  05
  2014
  Administrator

  Spotkanie z mgr Grażyną Zbieg w ramach seminarium licencjackiego odbędzie się dnia 13 grudnia 2014 r. o godz. 8.55 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3. Obecność obowiązkowa!

 • Pt
  Gru
  05
  2014
  Administrator

  Spotkanie z dr n. med. Aleksandrą Pytel w ramach seminarium licencjackiego odbędzie się dnia 13 grudnia 2014 r. o godz. 14.30 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3. Obecność obowiązkowa.

 • Pt
  Gru
  05
  2014
  Administrator

  W załączniku znajdują się Zarządzenia Dziekana w sprawie uzupełniających egzaminów dyplomowych z którymi bardzo proszę się zapoznać.

 • N
  Lis
  30
  2014
  Administrator

  Pierwsze spotkania z promotorami prac licencjackich odbędą się według następującego harmonogramu:

  • doc. dr n. med. Edyta Kędra - 05 grudnia 2014 r. godz. 16.15 w sali nr 300 przy ul. Powstańców Ślaskich 3,
  • mgr Krystyna Przybyła - 06 grudnia 2014 r. godz. 16.15 w sali nr 201 przy ul. Powstańców Ślaskich 3,
  • doc. dr n. med. Jolanta Pietras - 07 grudnia 2014 r. godz. 8.55 w sali nr 1 przy ul. Powstańców Ślaskich 3,
  • mgr Małgorzata Reszko - 07 grudnia 2014 r. godz. 15.20 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Ślaskich 3,
  • mgr Iwona Bejster - 13 grudnia 2014 r. godz. 15.20 w sali nr 201 przy ul. Powstańców Ślaskich 3.

  Terminy spotkań z pozostałymi promotorami zostaną podane w późniejszym terminie. Obecność na spotkaniach obowiązkowa.

 • Pt
  Lis
  21
  2014
  Administrator

  W dniu 06 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy przy placu Klasztornym 1 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego na którą zapraszamy studentów pierwszego semestru.

 • N
  Lis
  16
  2014
  Administrator

  Studia pomostowe 2014 grupa A1 – semestr 2

  Studenci grupy A1 studiów pomostowych proszeni są o stawienie się 21 listopada 2014 roku w sali 300 o godzinie 8.30

  Studia pomostowe 2014 grupa A2 – semestr 2

  Studenci grupy A2 studiów pomostowych proszeni są o stawienie się 21 listopada 2014 roku w sali 300 o godzinie 12.00

  Studenci studiów pomostowych sem. 2 proszeni są o wpisanie tematu pracy licencjackiej na 90 stronie indeksu studenckiego

 • Cz
  Lis
  06
  2014
  Administrator

  W związku z koniecznością dopełnienia formalności projektowych informujemy, że w dniach, kiedy będą się odbywały egzaminy dyplomowe każdy student zobowiązany jest podejść do sali informatycznej celem obligatoryjnego wypełnienia w wersji elektronicznej ankiety absolwenta. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku zostaną niedopuszczone do egzaminu dyplomowego część teoretyczna.

 • Cz
  Lis
  06
  2014
  Administrator

  W załącznikach znajdują się szczegółowe wykazy osób przystępujących do egzaminu dyplomowego część praktyczna w dniach 26-28.11.2014. Bardzo proszę się z nimi zapoznać. Egzaminy rozpoczynać się będą od godz. 8.30

  26.11.2014 r.

  27.11.2014 r.

  28.11.2014 r.

 • Pt
  Paź
  24
  2014
  Administrator

  W załączniku podany jest wzór wypełnienia indeksu w zakresie praktycznej nauki zawodu w semestrze II dla studentek studiów pomostowych GRUPA A-2014. Załącznik

 • Cz
  Paź
  23
  2014
  Administrator

  Spotkanie konsultacyjne z doc. dr n. med. Jolantą Pietras zaplanowane na dzień 24.10.2014 r. zostało przesunięte na dzień 25.10.2014 r. na godz. 9.50.

 • Śr
  Paź
  01
  2014
  Administrator

  Konsultacje u doc. dr n. med. Jolanty Pietras zaplanowane na dzień 03.10.2014 r. rozpoczną się o godz. 12.35 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Sląskich 3. Za zmianę przepraszamy.

 • Pt
  Wrz
  26
  2014
  Administrator

  Zaliczenie poprawkowe z podstawowej opieki zdrowotnej odbędzie się dnia 21 listopada 2014 o godz. 11.30 w sali nr 301 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Wrz
  25
  2014
  Administrator

  W załączniku znajdują się Zarządzenia Dziekana dotyczące egzaminów dyplomowych z którymi prosimy się zapoznać.

  Zarządzenie nr 1

  Zarządzenie nr 2

 • Cz
  Wrz
  25
  2014
  Administrator

  Warunkiem przystąpienia do egzaminów dyplomowych jest spełnienie przez studenta następujących wymogów:

  • złożenie do dnia 31 października 2014 r. w Dziekanacie Uczelni wymaganych egzemplarzy pracy dyplomowej zatwierdzonej przez promotora i po pozytywnej ocenie antyplagiatowej,
  • złożenie do dnia 21 listopada 2014 r. w Dziekanacie indeksów wraz z kartami okresowych osiągnięć studentów - oba dokumenty muszą posiadać komplet wpisów z zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • złożenie do dnia 21 listopada 2014 r. w Dziekanacie podbitych kart obiegowych poświadczających rozliczenie się z Uczelnianą Biblioteką.
 • Wt
  Wrz
  23
  2014
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż zajęcia praktyczne z przedmiotu "Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne" w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu prowadzone będą przez Panią mgr Anettę Szymańską. Uprzejmie prosimy o kontaktowanie się z nauczycielem pod numerem telefonu 74/64-89-628.

 • So
  Wrz
  20
  2014
  Administrator

  Studenci studiów pomostowych proszeni są o dostarczenie 4 zdjęć do dyplomu o rozmiarach 45 mm na 65 mm.

 • Cz
  Wrz
  18
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr Lidią Biłogan odbędzie się dnia 20.09.2014 o godz. 14.00 w sali 204 przy ul. Powstańców Sląskich 3.

 • Pn
  Wrz
  15
  2014
  Administrator

  Spotkanie osób, które wyraziły chęć kontynuacji kształcenia na studiach magisterskich z Dziekanem Wydziału odbędzie się dnia 21 września 2014 o godz. 8.15 w sali 300 przy ul. Powstańców Śląskich 3. Obecność obowiązkowa.

 • Śr
  Wrz
  10
  2014
  Administrator

  Spotkanie konsultacyjne z doc. dr n. med. Jolantą Pietras zaplanowane na dzień 20.09.2014 r. na godz. 9.50 zostaje przesunięte na ten sam dzień, tj. 20.09.2014 r. na godz. 10.45 do sali nr 204 przy ul. Powstańców Sląskich 3. Za zmianę przepraszamy.

 • Pt
  Wrz
  05
  2014
 • Cz
  Sie
  28
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się dnia 30.08.2014 o godz. 14.00 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3

 • N
  Sie
  24
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr Iwoną Bejster odbędzie się dnia 30.08.2014 r. o godz. 11.40 w sali 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Śr
  Sie
  20
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr M. Modl odbędzie się dnia 30.08.2014 o godz. 11.40 w sali 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • N
  Sie
  10
  2014
  Administrator

  II termin składania prac dyplomowych dla osób chcących przystąpić do egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2013/2014:
  - do 15 września 2014 r. złożenie pracy do kontroli antyplagiatowej,
  - do  25 września 2014 r. złożenie wymaganych egzemplarzy pracy dyplomowej w Dzienacie.

 • N
  Sie
  10
  2014
  Administrator

  Uroczyste wręczenie dyplomów dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo (studia pomostowe i magisterskie) i ratownictwo medyczne odbędzie się dnia 05 września 2014 r. o godz. 16.00. Miejsce uroczystości podane zostanie osobnym komunikatem. Serdecznie zapraszamy.

 • N
  Lip
  27
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się harmonogram spotkań seminaryjnych w II semestrze z mgr Krystyną Przybyłą - pobierz.

 • Cz
  Lip
  03
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się wykaz terminów spotkań konsultacyjnych z doc. dr n. med. Jolantą Pietras obowiązujący w kolejnym semestrze - pobierz.

 • Cz
  Lip
  03
  2014
  Administrator

  UWAGA!!! Przypominamy studentkom grupy A-2014, iż w dniu 05.07.2014 r. upływa ostateczny termin dokonywania wyboru placówek ochrony zdrowia na praktyczną naukę zawodu, która będzie realizowana w II semestrze. Osoby, które do tego dnia nie dokonają wyboru zostaną z góry automatycznie przydzielone do realizacji ww.

 • Śr
  Lip
  02
  2014
  Administrator

  Uwaga studenci o numerach indeksu 2517 i 2506: Egzamin dyplomowy poprawkowy część praktyczna odbędzie się dnia 27.07.2014 r. o godz. 9.00 w sali nr 4 przy ul. Powstańców Sląskich 3. Egzamin dyplomowy teoretyczny zaplanowany jest również na dzień 27.07.2014 po pozytywnym zaliczeniu poprawki z części praktycznej.

 • Śr
  Lip
  02
  2014
  Administrator

  UWAGA!!!
  W załączeniu przedstawiamy wzór wypełnienia indeksu po zakończeniu realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w I semestrze. Zobowiązuje się wszystkich studentów do wypełnienia indeksów zgodnie ze wzorem w załączniku oraz BEZWZGLĘDNE ZŁOŻENIE W DNIU 04.07.2014 r. BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZONYM EGZAMINIE do Zakładu Praktyk Zawodowych w celu uzyskania zaliczenia.

  Wzór - plik excela.

  Wzór - plik pdf.

 • Śr
  Lip
  02
  2014
  Administrator

  UWAGA PILNE!!! 
  W związku z rozliczeniem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, realizowanych w I semestrze, uprzejmie prosi się o pilne bezwzględne zgłoszenie się do Zakładu Praktyk Zawodowych studentek o następujących numerach albumów: 2631, 2672, 2637, 2559, 2613, 2697, 2644, 2670, 2700, 2576, 2706.

 • Śr
  Lip
  02
  2014
  Administrator

  W Dziekanacie znajdują się do odbioru sprawdzone prace od promotora mgr M. Modl

 • N
  Cze
  29
  2014
  Administrator

  Na stronie internetowej Uczelni znajduje się obowiązujący harmonogram zjazdów na drugi semestr zaczynający się zajęciami w dniach 25-27.07.2014 r. (Dla Studenta -> Harmonogram zajęć)

 • N
  Cze
  29
  2014
  Administrator

  W związku z koniecznością dokonania zaliczenia semestru I wszyscy studenci studiów pomostowych 2014 zobligowani są do osobistego złożenia w Dziekanacie Uczelni kompletnej karty okresowych osiągnięć studenta wraz z indeksem (w jednym i drugim dokumencie musi się znajdować komplet wpisów i podpisów) do dnia 11.07.2014 r.

 • N
  Cze
  29
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się obowiązujący harmonogram na zjazd 4-6.07.2014 r. - pobierz.

 • Pt
  Cze
  20
  2014
  Administrator

  Seminarium licencjackie z mgr M. Modl odbędzie się dnia 22.06.2014 o godz. 13.30 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Ślaskich 3.

  Seminarium licencjackie z doc. dr n.med. E. Kędrą odbędzie się dnia 04.07.2014 o godz. 11.40 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Ślaskich 3. Proszę ze sobą zabrać indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta.

 • Śr
  Cze
  11
  2014
  Administrator

  W zawiązku z koniecznością dopełnienia formalności wynikających z kształcenia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS istnieje konieczność uzupełnienia przez studentów odpowiednich elektronicznych ankiet. Dlatego też prosimy, aby wskazane niżej osoby w wyznaczonych dniach zgłosiły się do sali informatycznej (sala nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3) celem dopełnienia formalności:

  w dniu 13.06.2014 r. (piątek) - studenci o numerach indeksów od 2456 do 2510;
  w dniu 14.06.2014 r. (sobota) - studenci o numerach indeksów od 25116 do 2556.

  Dotyczy to studentów, którzy zostali dopuszczeni do egzaminu dyplomowego część praktyczna.

 • Śr
  Cze
  11
  2014
  Administrator

  W załączniku znajdują się wykazy osób, które zostają dopuszczone do egzaminu dyplomowego część praktyczna z podziałem na dni egzaminacyjne i komisje. Bardzo proszę zapoznać się z  wykazami i do nich zastosować:

  21.06.2014 r.

  22.06.2014 r.

 • So
  Cze
  07
  2014
  Administrator

  Osoby biorące w dniu wczorajszym udział w zaliczeniu poprawkowym z badań naukowych w pielęgniarstwie uzyskały zaliczenie. Dotyczy to obu grup (A1 i A2). W związku z tym bardzo proszę o złożenie w dniu 8.06.2014 (po zajęciach dydaktycznych) w Dziekanacie Uczelni indeksów wraz z kartami celem dokonania wpisów

 • Pt
  Maj
  30
  2014
  Administrator

  W związku ze zbliżającymi się terminami egzaminów dyplomowych informujemy, że warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dyplomowego jest:

  • złożenie w terminie do 05.06.2014 r. w Dziekanacie wymaganych regulaminem dyplomowania egzemplarzy prac dyplomowych licencjackich;
  • osobiste złożenie w terminie do 15.06.2014 w Dziekanacie kompletnej karty osiągnięć okresowych studenta wraz z indeksem (wpisy w obu dokumentach muszą być kompletne);
  • złożenie w terminie do 15.06.2014 w Dziekanacie karty obiegowej potwierdzonej przez wyznaczone działy.

  Niewywiązanie się w terminie z powyższych obowiązków skutkować będzie niewyrażeniem zgody na przystąpienie do egzaminu dyplomowego część praktyczna w wyznaczonym terminie czerwcowym.

 • Pt
  Maj
  30
  2014
  Administrator

  W związku z licznymi prośbami ze strony obu grup w dniu 06 czerwca 2014 z przedmiotu "badania naukowe w pielęgniarstwie" ustalone zostały następujące zasady:

  • grupa A1 - konsultacje  z przedmiotu godz. 9.50 w sali nr 301, natomiast o godz. 11.00 zaliczenie poprawkowe w sali nr 301 przy ul. Powstańców Śląskich 3;
  • grupa A2 - konsultacje  z przedmiotu godz. 11.40 w sali nr 301, natomiast o godz. 13.30 zaliczenie poprawkowe w sali nr 301 przy ul. Powstańców Śląskich.

   

 • N
  Maj
  25
  2014
  Administrator

  W załączniku znajdują się wyniki zaliczenia z badań naukowych w pielęgniarstwie dla grupy A1. Zaliczenie poprawkowe: 06.06.2014 godz. 10.45 w sali nr 301 przy ul. Powstańców Śląskich 3. Załącznik

 • So
  Maj
  24
  2014
  Administrator

  W załączniku znajdują się wyniki zaliczenia z badań naukowych w pielęgniarstwie dla grupy A2. Zaliczenie poprawkowe: 06.06.2014 godz. 16.15 w sali nr 301 przy ul. Powstańców Śląskich 3. Załącznik

 • So
  Maj
  24
  2014
  Administrator

  Zaliczenie uzupełniające z przedmiotu realizowanego przez lek. med. St. Furtana dla osób go nieposiadających odbędzie się dnia 08.06.2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 201 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Śr
  Maj
  21
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne dla studentów studiów licencjackich 2014 (Pomostowe 2014) z Panią mgr Grażyną Zbieg odbędzie się 23 maja (piątek) o godz. 14.25 w sali 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Maj
  15
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się uaktualniony terminarz egzaminów dyplomowych teoretycznych - pobierz.

 • N
  Maj
  11
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się terminarz zajęć na semestr II - pobierz.

 • N
  Maj
  11
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się wykaz ocen z zaliczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz termin poprawki - pobierz.

 • N
  Maj
  11
  2014
  Administrator

  Informujemy, iż w dniu 23 maja o godz. 15.00 na terenie uczelni  odbędzie się prezentacja programu "CURA SWISS" poprzez firmę Contrain Poland. Jest to program oferujący podjęcie pracy dla polskich pielęgniarek w Szwajcarii połączony z kursem doskonalącym języka niemieckiego i  doskonalącym wiadomości z zakresu specyfiki pracy pielęgniarskiej w Szwajcarii.

 • Cz
  Maj
  08
  2014
  Administrator

  Studentki II semestru studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo, proszone są  o rozliczenie się ze zrealizowanych dotychczas praktyk zawodowych na najbliższym zjeździe tj. w dniach 10-11.05.2014 r. Przyjmowana będzie tylko i wyłącznie kompletna dokumentacja (karta monitorowania + proces pielęgnowania, ostemplowane i podpisane zgodnie z wymogami).

 • Śr
  Maj
  07
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się:

  - dnia 10.05.2014 o godz. 10.45 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3 - grupa Pomostowe 2014

  - dnia 10.05.2014 r. o godz. 12.35 w sali nr 5 przy ul. Chłapowskiego 13 - grupa Pomostowe 2013.

 • Śr
  Maj
  07
  2014
  Administrator

  Zarządzenia Dziekana w sprawie egzaminu dyplomowego:

  Cześć praktyczna.

  Cześć teoretyczna.

 • Śr
  Kwi
  30
  2014
 • N
  Kwi
  27
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się przesłana przez p. mgr M. Modl baza proponowanych tematów prac licencjackich. Załącznik

 • Cz
  Kwi
  24
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z doc. dr n. med. Edytą Kędrą odbędzie się dnia 10.05.2014 r. o godz. 13.30 w sali 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3. Na spotkanie proszę zabrać ze sobą indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta. Obecność obowiązkowa.

 • Śr
  Kwi
  23
  2014
  Administrator

  Studenci kierunku pielęgniarstwo grupa A 2014 studia pomostowe o poniższych numerach albumu proszeni są o zgłoszenie się w dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy w czasie zjazdu  w celu podpisania dokumentacji:

  2565, 2573, 2574, 2600, 2617, 2631, 2635, 2636, 2637, 2642, 2650, 2651, 2661, 2667, 2677, 2690, 2692, 2702, 2706, 2728, 2729, 2738, 2742, 2746.

 • Wt
  Kwi
  22
  2014
  Administrator

  Dostępny jest podział na grupy ćwiczeniowe studentów studiów pomostowych (grupa 2014) - pobierz.

 • Wt
  Kwi
  22
  2014
  Administrator

  Seminarium licencjackie dla studentów studiów pomostowych (grupa 2013) (mgr. W. Zielonka) odbędzie się dnia 26.04.2014 o godz. 10.30 ul. Chłapowskiego 13.

 • Wt
  Kwi
  15
  2014
  Administrator

  Studentki I semestru studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo, które zgłosiły chęć realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. proszone są o PILNE zgłoszenie się do ww. placówki do Naczelnej Pielęgniarki w celu złożenia wniosku o pozwolenie na realizację powyższego.

  O podjętej decyzji przez placówkę należy pilnie poinformować Zakład Praktyk Zawodowych pod bezpośrednim numerem telefonu 76/854-99-41".

 • Wt
  Kwi
  15
  2014
  Administrator

  Studentki II semestru studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo, skierowane na zajęcia praktyczne z przedmiotu „Podstawowa opieka zdrowotna” do DOMMED-u w Głogowie, informujemy iż nastąpiła zmiana placówki realizacji powyższego na „Miedziowe Centrum Zdrowia” S.A. ul. Sportowa 1 B, 67-200 Głogów.

  Termin realizacji zajęć praktycznych oraz podany nauczyciel nie ulegają zmianie.

 • Cz
  Kwi
  10
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się 25.04.2014 r. o godz. 16.15 w sali nr 5 przy ul. Chłapowskiego 13

 • Cz
  Kwi
  10
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się 25.04.2014 r. o godz. 14.25 w sali nr 5 przy ul. Chłapowskiego 13.

 • Śr
  Kwi
  09
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z dr n. med. A. Pytel w dniu 12.04.2014 r. zostaje przeniesione z sali 203 do sali 204 przy ul. Powstańców Sląskich 3 (godziny pozostają bez zmian)

 • Śr
  Kwi
  09
  2014
  Administrator

  Konsultacje z doc. dr n. med. Jolantą Pietras w dniu 13.04.2014 r. zostają przeniesione z sali nr 203 do sali nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3 (godziny pozostają bez zmian).

 • Śr
  Kwi
  09
  2014
  Administrator

  Na stronie internetowej Uczelni, w zakładce "Ankiety " i w podzakładce "Pielęgniarki - szkolenia dofinansowane UE" (Ankieta - klik) znajduje się krótka ankieta, którą prosilibyśmy aby wypełnić poprzez wybranie preferowanych odpowiedzi. Ma ona posłużyć zorientowaniu się w zapotrzebowaniu na kursy i szkolenia, o które Uczelnia mogłaby się starać w ramach dofinansowań ze środków UE. Za pomoc w pozyskaniu tych informacji i udział w badaniu - dziękujemy.

 • Śr
  Kwi
  09
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr M. Modl odbędzie się 10.05.2014 o godz. 11.40 w sali 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3

 • Śr
  Kwi
  09
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr M. Modl odbędzie się 10.05.2014 o godz. 9.50 w sali 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3

 • Śr
  Mar
  26
  2014
  Administrator

  Spotkania seminaryjne z mgr Krystyną Przybyłą odbywać się będą według następującego terminarza:

  - 06.04.2014 godz. 18.05 w sali nr 301 przy ul. Powstańców Śląskich 3.
  - 26.04.2014 godz. 16.15 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Sląskich 3
  - 09.05.2014 godz. 16.15 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Śr
  Mar
  26
  2014
  Administrator

  Spotkania seminaryjne z mgr Krystyną Przybyłą w miesiącu maju i czerwcu odbywać się będą według następującego terminarza:

  - 09.05.2014 godz. 17.10 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.
  - 23.05.2014 godz. 17.10 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Sląskich 3
  - 06.06.2014 godz. 17.10 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3

 • So
  Mar
  22
  2014
  Administrator

  Spotkania seminaryjne z mgr Krystyną Przybyłą w miesiącu kwietniu odbywać się będą według następującego terminarza:

  - 06.04.2014 godz. 12.35 w sali nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3.
  - 25.04.2014 godz. 16.15 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Sląskich 3.

 • Cz
  Mar
  20
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr Lidią Biłogan odbędzie się dnia 21.03.2014 r. o godz. 12.35 w sali nr 201 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Mar
  20
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się harmonogram pierwszych spotkań seminaryjnych. Prosimy o zapoznanie się z nim i obecność na tych spotkaniach - pobierz.

 • Wt
  Mar
  18
  2014
  Administrator

  UWAGA !

  Studentki II semestru studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo o numerach albumów: 2511, 2515, 2552, proszone są o bezwzględne zgłoszenie się do Zakładu Praktyk Zawodowych na najbliższym zjeździe.

 • Pt
  Mar
  14
  2014
  Administrator

  Dnia 04 kwietnia 2014 r. (piątek) o godz. 16.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy przy ul. Plac Klasztorny 7 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Obecność obowiązkowa.

 • Śr
  Mar
  12
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana dotyczące wykazu zagadnień do egzaminu dyplomowego teoretycznego z którym bardzo proszę się zapoznać - pobierz.

 • N
  Mar
  09
  2014
  Administrator

  Elektroniczny system wyboru promotorów dla studentów studiów pomostowych nabór 2014 zostanie uruchomiony w dniu 13.03.2014 r. (czwartek) o godzinie 15:00.

 • Wt
  Mar
  04
  2014
  Administrator

  Konsultację (mgr W. ZIelonka) odbędą się dnia 8.03.2014 r. w godz. 10:15-11:00.

 • N
  Mar
  02
  2014
  Administrator

  Dostępny jest podział na grupy wykładowe dla studentów studiów pomostowych nabór luty 2014 - pobierz.

  Wszelkie zmiany dotyczące grup będą dokonywane 7 marca 2014 roku w Dziekanacie.

 • So
  Mar
  01
  2014
  Administrator

  Uwaga studenci studiów pomostowych, nabór październik 2014: Od zjazdu 07-09.03.2014 zajęcia dydaktyczne zostają przeniesione z ulicy Powstańców Śląskich 3 na ul. Chłapowskiego 13. Prosimy o zastosowanie się do zmiany, która już została naniesiona na planach zajęć znajdujących się na stronie internetowej Uczelni.

 • Cz
  Lut
  20
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się szczegółowy wykaz spotkań konsultacyjnych u doc. dr n. med. Jolanty Pietras obowiązujący w semestrze letnim 2013/2014. Załącznik

 • Cz
  Lut
  20
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się dnia 22.02.2014 r. o godz. 9.00 w sali 201 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Lut
  06
  2014
  Administrator

  Termin składania w Dziekanacie indeksów i kart egzaminacyjnych do zaliczenia semestru zimowego upływa z dniem 28 lutego 2014 r. Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru jest przedłożenie w/w dokumentów z kompletem wpisów i podpisów osobiście w Dziekanacie.

 • Śr
  Lut
  05
  2014
  Administrator

  Wyniki egzaminu z Podstaw pielęgniarstwa (mgr K. Przybyła) - pobierz.

 • Pn
  Lut
  03
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się obowiązujący harmonogram egzaminów na weekend 7-9.02.2014 - pobierz.

 • Śr
  Sty
  29
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się harmonogram egzaminów w terminie 31.01-02.02.2014 r. - pobierz.

 • N
  Sty
  26
  2014
  Administrator

  Zaliczenie poprawkowe z promocji zdrowia odbędzie się 31.01.2014 r. o godz. 11.40 w sali 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Sty
  09
  2014
  Administrator

  Plik ćwiczeniowy do tworzenia automatycznego spisu treści w edytorze tekstu MS Word - pobierz.

  Aktualizacja: Dostępne są instrukcje tworzenia spisu treści dla programów: MS Word 2003, MS Word 2007/2010.

 • Śr
  Sty
  08
  2014
  Administrator

  W załączniku znajduje się terminarz zjazdów na semestr letni 2013/2014. Natomiast szczegółowe plany zajęć na semestr letni pojawią się na stronie internetowej po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, tj. po 09.02.2014 r. - pobierz.

 • Śr
  Sty
  08
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr I. Bejster odbędzie się dnia 11.01.2014 r. o godz. 12.35 w sali gimnastycznej przy ul. Powstańców Śląskich 3

 • Śr
  Sty
  08
  2014
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z doc. dr n. med. E. Kędrą odbędzie się dnia 26.01.2014 r. o godz. 8.55 w sali 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3. Na spotkanie proszę zabrać indeksy i karty egzaminacyjne. Obecność obowiązkowa.

 • Cz
  Gru
  12
  2013
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr W. Zielonką odbędzie się dnia 15.12.2013 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Gru
  12
  2013
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się dnia 15.12.2013 r. o godz. 10.45 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Wt
  Lis
  26
  2013
  Administrator

  UWAGA PILNE!!!

  Studentki I semestru I roku studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo o numerach albumu 2464, 2475, 2476, które zostały skierowane na praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne do Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, proszone są o pilny kontakt z placówką ochrony zdrowia w sprawie ograniczenia możliwego terminu realizacji ww. praktyk zawodowych z przyczyn nie zależnych od Uczelni do dnia 19 grudnia 2013 r. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kierownikiem Zakładu Praktyk Zawodowych pod bezpośrednim numerem telefonu 76/854-99-41.

 • Wt
  Lis
  26
  2013
  Administrator

  UWAGA PILNE!!!

  Studentki I semestru I roku studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo o numerach albumu 2464, 2475, 2476, które zostały skierowane na praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne do Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, proszone są o pilny kontakt z placówką ochrony zdrowia w sprawie ograniczenia możliwego terminu realizacji ww. praktyk zawodowych z przyczyn nie zależnych od Uczelni do dnia 19 grudnia 2013 r. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kierownikiem Zakładu Praktyk Zawodowych pod bezpośrednim numerem telefonu 76/854-99-41.

 • Pt
  Lis
  22
  2013
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z Panią mgr Grażyną Zbieg odbędzie się 23.11. 2013 r o godz. 12.35 w sali nr 300 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Pt
  Lis
  22
  2013
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się dnia 24.11.2013 r. o godz. 12.30 w sali nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • N
  Lis
  17
  2013
  Administrator

  Spotkania seminaryjne z mgr Krystyną Przybyłą odbywać się będą według następującego harmonogramu:

  23.11.2013 godz. 8.00 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3;
  14.12.2013 godz. 17.10 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3;
  20.12.2013 godz. 16.15 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3;
  11.01.2014 godz. 19.00 w sali nr 300 przy ul. Powstańców Śląskich 3;
  24.01.2014 godz. 17.10 w sali nr 203 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • So
  Lis
  16
  2013
  Administrator

  Na stronie internetowej zamieszczono nowy wzór karty realizacji pracy licencjackiej - ze znakami UE. Studentów studiów pomostowych współfinansowawanych z UE prosimy o pobranie i wypełnienie nowej wersji - nowy wzór.

 • Cz
  Lis
  14
  2013
  Administrator

  Spotkanie seminaryjne z mgr L. Biłogan odbędzie się dnia 17.11.2013 r. o godz. 12.30 w sali nr 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3

 • Wt
  Lis
  12
  2013
  Administrator

  Ze względu na zmianę nazewnictwa (numeracji) grup zamieszczono nowy, z aktualizowany podział na grupy. Prosimy Studentów o zapoznanie się z nim - nowy podział.

 • Pt
  Lis
  08
  2013
  Administrator

  Harmonogramy zajęć praktycznych dla studiów pomostowych (I rok, I semestr):

  1. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - pobierz.
  2. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - pobierz.
  3. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - pobierz.

 • Cz
  Lis
  07
  2013
  Administrator

  Informujemy, iż Albumy Absolwentów 2013 czekają na odbiór w sali nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 3 (sala informatyczna). Zapraszamy po ich odbiór Absolwentów którzy zapisywali się na ww Album (od wtorku do niedzieli w godz. 8-15). Jednocześnie informujemy, że dzisiaj zostały wysłane pocztą (list polecony) Albumy do osób które wybrały tą formę dostarczenia. W przypadku nie otrzymania przesyłki w ciągu dwóch tygodni prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia sytuacji.

 • Wt
  Lis
  05
  2013
  Administrator

  Informujemy, że nastąpiła zmiana godzin otwarcia dziekanatu. Dziekanat w dniach wtorek-czwartek będzie czynny w godzinach 8-15. Godziny otwarcia w pozostałe dni pozostają bez zmian.

 • N
  Paź
  27
  2013
  Administrator

  Odwołane z dnia 26.10.2013 r. pierwsze spotkanie seminaryjne z mgr Małgorzatą Reszko zostało przeniesione na 17 listopada 2013 r. na godz. 10.45 w sali 204 przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Cz
  Paź
  24
  2013
  Administrator

  W załączniku znajduje się szczegółowy harmonogram pierwszych spotkań w ramach seminarium licencjackiego u wybranych przez Państwa promotorów. Bardzo proszę o zapoznanie się z nim i zastosowanie się do terminów - pobierz.

 • Cz
  Paź
  24
  2013
  Administrator

  W załączniku znajduje się obowiązujący harmonogram pisania pracy licencjackiej. Proszę się z nim zapoznać i zastosować - pobierz.

 • N
  Paź
  20
  2013
  Administrator

  Dostępny jest podział na grupy Studentów studiów pomostowych 2013 - pobierz - wersja po aktualizacji.

 • Cz
  Paź
  10
  2013
  Administrator

  Dnia 24 października 2013 r. (godzina 9:00) uruchomiony zostanie na głównej stronie Uczelni elektroniczny wybór promotorów prac licencjackich. Liczba miejsc do każdego z nich jest ograniczona, dlatego też prosimy o przemyślany wybór, gdyż nie będzie możliwości dokonywania zmian.

 • Cz
  Paź
  10
  2013
  Administrator

  W załączniku znajduje się harmonogram konsultacji seminaryjnych u doc. dr n. med. Jolanty Pietras obowiązujący w semestrze zimowym 2013/2014. Prosimy o zapoznanie się z nim i dopasowanie się do wyznaczonych terminów spotkań - pobierz.

 • Pt
  Paź
  04
  2013
  Administrator

  Absolwentki studiów pomostowych (rok 2012/2013) na kierunku pielęgniarstwo proszone są o pilny kontakt ze starostą roku w sprawie organizowanej imprezy. Telefon kontaktowy 606-679-061

 • Cz
  Paź
  03
  2013
  Administrator

  Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi Zakład Praktyk Zawodowych został przeniesiony z pokoju numer 2 do pokoju numer 5.

 • Pt
  Sie
  23
  2013
  Administrator

  Przypominamy Studentom, że najpóźniej w dniu obrony należy złożyć w Dziekanacie kompltet zdjęć. Będą one (oprócz dyplomów) wykorzystane również w albumie pamiątkowym studentów. Dokładniejsze informację o albumie u Starostów.