RODO w ochronie zdrowia

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
Nazwa studiów RODO w ochronie zdrowia
Forma realizacji zajęć on-line - system ZOOM
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych RODO w ochronie zdrowia jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych pracowników i pacjentów, a także zarządzania nimi w sektorze ochrony zdrowia. Słuchacz zapoznaje się m.in. z:
- specyfiką ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia,
- zasadami przetwarzania danych osobowych w dokumentacji medycznej,
- wytycznymi wynikającymi z kodeksu postępowania dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ochronie zdrowia,
- technicznymi i organizacyjnymi zasadami ochrony danych osobowych,
- zasadami prowadzenia audytów systemów informatycznych,
- aspektami działania Inspektora Ochrony Danych,
- aspektami wdrożenia RODO,
- zasadami współpracy z zarządem w organizacji, pozyskiwania
i obsługi pacjentów, zawierania umów i budowania relacji z pacjentami,
- zasadami odpowiedzialności i możliwościami ubezpieczenia Inspektora Ochrony Danych
w podmiotach leczniczych.

Podczas zajęć warsztatowych słuchacz nauczy się m.in.:
- sporządzania i prowadzenia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
- prowadzenia oceny skutków dla ochrony danych,
- zarządzania incydentami,
- zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji,
- zapewnienia zgodności z przepisami w podmiotach ochrony zdrowia.

Sylwetka kandydata

Studia podyplomowe RODO w ochronie zdrowia skierowane są do:
- osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze ochrony zdrowia, które obecnie zajmują się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych pacjentów,
- osób, które zamierzają podjąć pracę w istniejących już placówkach ochrony zdrowia, zamierzają stworzyć własne podmioty lecznicze lub laboratoryjne, a także poznać zasady współpracy z placówkami już istniejącymi w celu należytej i wymaganej prawem ochrony pacjenta.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów w konkretnych obszarach takich jak:
- profilaktyka zdrowia,
- badania kliniczne,
- transplantologia,
- prowadzenie dokumentacji medycznej,
- działalność farmaceutyczna.

- Poznają oni podstawowe dylematy pracy w sektorze ochrony zdrowia,
zdobędą kompetencje w ocenie tych sytuacji a także umiejętności ich rozwiązywania,
- Wyposażeni zostaną w kompetencje niezbędne w kontakcie z klientem placówki ochrony zdrowia.

Ilość godzin ogółem 180
Czas trwania studiów podyplomowych

2 semestry - 180 godzin dydaktycznych.
Zajęcia odbywają się podczas sobotnio - niedzielnych zjazdów zdalnych
(w godz. od 9:00 do 16:00), średnio raz w miesiącu.

Początek zajęć październik 2023 – czerwiec 2024
Wpisowe 85,00 zł
Uwaga! W przypadku rezygnacji słuchacza ze studiów wniesiona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
Koszty kształcenia 4 100 zł (za 2 SEMESTRY)
10 płatności po 410 zł
(dla absolwentów WSM w Legnicy zniżka 200zł)
Numer rachunku bankowego PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Terminy i miejsce zajęć Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.
Zajęcia odbywają się siedzibie Uczelni przy ul. Powstańców Śląskich 3,
59-220 Legnica
Wymagane dokumenty - formularz zgłoszeniowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopia,
- 1 zdjęcie
- dowód wpłaty wpisowego 85,00 zł na konto:
PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Termin składania dokumentów 30.09.2023 r.
Osoba kontaktowa mgr Dorota Florek
Telefon 76/854-99-33 w. 10
Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
Program studiów

Blok tematyczny Liczba godzin
System ochrony danych osobowych 18
Zasady ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych 36
Prawo medyczne a ochrona danych osobowych 30
Wykonywanie obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych osobowych 18
Bezpieczeństwo teleinformatyczne – ocena ryzyka 24
Szczególne aspekty ochrony danych osobowych w ochronie zdrowia 30
Zasady przetwarzania danych osobowych w rejestrach medycznych 20
Dostęp do informacji, ponowne wykorzystanie informacji 4
Razem: 180 godzin