Sala nr 1

Pracownia zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej w leczeniu i pielęgnacji ran przewlekłych oraz praktyki pielęgniarskiej nad pacjentem z przetoką jelitową

(ul. Powstańców Śląskich 3, Legnica)

 Sala11

 

 Sala12

 

 Sala13

 

 
Sala nr 9

Pracownia umiejętności pielęgniarskich

(ul. D. Chłapowskiego 13, Legnica)

 Sala91

 

 Sala92

 

 Sala94

 

 Sala95

 

 
Sala nr 22

Pracownia zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych

(ul. D. Chłapowskiego 13, Legnica)

 Sala221

 

 Sala222

 

 Sala223

 

 Sala224

 

 Sala225

 

 
Sala nr 101

Pracownia zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych

(ul. Powstańców Śląskich 3, Legnica)

 Sala1011

 

 Sala1012

 

 Sala1013

 

 
Sala nr 103

Pracownia zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej w intensywnej terapii i opiece medycznej

(ul. Powstańców Śląskich 3, Legnica)

 Sala1031

 

 Sala1032

 

 Sala1033

 

 Sala1034

 

 Sala1035

 

 Sala1037

 

 
Sala nr 204

Pracownia - zaawansowane zabiegi resuscytacyjne

(ul. Powstańców Śląskich 3, Legnica)

 Sala2041

 

 Sala2042

 

 Sala2043

 

 Sala2044

 

 Sala2045