Akredytacje i pozwolenia

Statut Uczelni
23 marca 2019 r. Tekst Statutu Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy pdf50 

 

Uczelnia - dokumenty założycielskie
27 stycznia 2023 r. Zaświadczenie z ewidencji Uczelni Niepublicznych pdf50
20 lipca 2011 r. Decyzja o zmianie nazwy Uczelni pdf50
8 czerwca 2011 r. Decyzja o zmianie numeru Uczelni pdf50
27 marca 2009 r. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przedłużeniu do dnia 30 września 2015 r. ważności
pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ
pdf50
15 lipca 2004 r. Decyzja MENiS o wpisaniu Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy do rejestru niepaństwowych uczelni
zawodowych
 oraz decyzja zatwierdzająca statut tej uczelni
pdf50
9 stycznia 2004 r. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na pozwolenie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej pdf50

 

Kierunek pielęgniarstwo - dokumenty założycielskie
23 lutego 2023 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej kierunku pielęgniarstwo prowadzonego w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym pdf50
13 marca 2021 r. Decyzja Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy na lata 2021 - 2025 pdf50
13 marca 2021 r. Certyfikat Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy na lata 2021 - 2025 pdf50
20 lutego 2018 r. Decyzja Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy na lata 2018 - 2021 pdf50
20 lutego 2018 r. Certyfikat Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy na lata 2018 - 2021 pdf50
23 grudnia 2014 r. Decyzja Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy na lata 2014 - 2017 oraz Certyfikat dla kierunku Pielęgniarstwo pdf50
21 listopada 2013 r. Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym na Wydziale Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia pdf50
10 lipca 2013 r. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania Zamiejscowemu Wydziałowi Pielęgniarstwa we Wrocławiu Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo
  pdf50
14 grudnia 2011 r. Decyzja Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy na lata 2012 - 2014   pdf50
14 grudnia 2011 r. Certyfikat Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicyna lata 2012 - 2014 pdf50
17 listopada 2011 r. Uchwała Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy pdf50
29 stycznia 2011 r. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadająca Wydziałowi Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ z siedzibą w Legnicy uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku "Pielęgniarstwo" pdf50
20 września 2007 r. Uchwała Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo prowadzonego przez Wyższą Szkołę Medyczną LZDZ w Legnicy   pdf50
2 lutego 2007 r. Certyfikat uzyskania akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo pdf50
14 października 2004 r. Uchwała Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo prowadzonego przez Wyższą Szkołę Medyczną LZDZ w Legnicy  
9 listopada 2004 r. Certyfikat Ministerstwa Zdrowia Decyzja Nr 19/2004 o udzieleniu akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo  

 

Kierunek ratownictwo medyczne - dokumenty założycielskie
13 grudnia 2012 r. Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pdf50 
 24 kwietnia 2007 r. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadaniu WSM LZDZ uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku "ratownictwo medyczne"   pdf50
 22 marca 2007 r. Uchwała Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej   pdf50

 

   Kierunek zarządzanie - dokumenty założycielskie
 28 lutego 2008 r. Zgoda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie przez WSM LZDZ studiów podyplomowych 'Zarządzanie i administrowanie funduszami unijnymi'   pdf50
 28 lutego 2008 r. Zgoda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie przez WSM LZDZ studiów podyplomowych 'Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy'   pdf50
30 sierpnia 2007 r. Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadaniu WSM LZDZ uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 'zarządzanie'   pdf50

 

   Kursy - akredytacje
17 kwietnia 2012 r. Wpis do rejestru instytujcji szkoleniowych przez Dolnośląski Urząd Pracy w Wałbrzychu   pdf50
 19 maja 2011 r. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - decyzja Wojewody Dolnośląskiego zatwierdzająca progam kursu   pdf50

 

 
Dokumenty archiwalne

   Specjalizacje - dokumenty założycielskie archiwalne
 4 listopada 2010 r.

Organizacja i zarządzanie - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program szkolenia specjalizacyjnego

  pdf50
 25 marca 2010 r. Pielęgniarstwo geriatyczne - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program szkolenia specjalizacyjnego   pdf50
21 maraca 2010 r. Pielęgniarstwo rodzinne - decyzja (aktualna) Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program szkolenia specjalizacyjnego pdf50
4 lutego 2010 r. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program szkolenia specjalizacyjnego pdf50
14 paździenirka 2009 r. Pielęgniarstwo operacyjne - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program szkolenia specjalizacyjnego pdf50
5 maja 2009 r. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program szkolenia specjalizacyjnego pdf50
 7 listopada 2011 r. Pielęgniarstwo ratunkowe - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program szkolenia specjalizacyjnego   pdf50

 

   Kursy dla pielęgniarek - akredytacje archiwalne
 10 września 2012 r. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program kursu specjalistycznego   pdf50
 16 sierpnia 2010 r. Profilaktyka raka sutka - samobadanie piersi - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program kursu specjalistycznego

  pdf50

29 kwietnia 2010 r. Organizacja i zarządzanie - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program kursu kwalifikacyjnego

pdf50

12 lutego 2010 r. Pielęgniarstwo ratunkowe - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program kursu kwalifikacyjnego

pdf50

29 grudnia 2009 r. Pielęgniarstwo rodzinne - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program kursu specjalistycznego

pdf50

5 listopada 2009 r. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program kursu specjalistycznego

pdf50

21 kwietnia 2009 r. Podstawy opieki paliatywnej - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program kursu specjalistycznego

pdf50

13 marca 2009 r, Szczepienia ochronne - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program kursu specjalistycznego

pdf50

26 lutego 2009 r. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka - decyzja Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdzająca program kursu kwalifikacyjnego

pdf50

Statut Uczelni - archiwum
29 października 2009 r. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zatwierdzeniu Statutu Uczelni   pdf50