Aktualna Kadra

Imię i nazwisko

Tytuł/stopień naukowy
Krystyna Barcik mgr
Iwona Bejster mgr
Renata Betko mgr
Lidia Biłogan mgr
Jarosław Czeszejko-Sochacki dr n. med.
Elżbieta Denderes mgr
Piotr Fehler mgr
Marta Gawlik dr n. med.
Ireneusz Hajduk mgr
Tomasz Juraszek mgr LL.M., MBA
Barbara Kajda mgr
Małgorzata Krzemień mgr
Krzysztof Maciejak mgr
Marzena Majchrowska lek.
Wacław Mazur mgr
Marcin Muczyń mgr
Tomasz Mytkowski mgr
Stanisław Pielka prof. dr hab. n. med.
Witold Pilecki prof. dr hab. n. med.
Ryszard Pękała dr n. ekon., prof. WSM,
Krystyna Przybyła mgr
Regina Rawska  mgr
Zbigniew Rykowski dr hab. inż., prof. WSM
Irena Smółka dr n. med., prof. WSM
Lucyna Sochocka dr n. med., prof. WSM
Mariusz Stachowiak dr n. med.
Edyta Świtała mgr
Anita Tadeuszów mgr
Przemysław Turek mgr
Danuta Wałęga-Szych mgr
Celina Witkowska dr n. hum.
Grażyna Zbieg mgr

 
Formularz zgłoszeniowy dla kadry dydaktycznej