Prace zaliczeniowe - samokształcenie

Prace zaliczeniowe w ramach samokształcenia muszą spełniać następujące kryteria:
•    nie mogą być tworzone w grupach, mają być pracami indywidualnymi,
•    w przypadku prac badawczych liczebność ankietowanych musi być większa od 30 osób,
•    praca samokształceniowa musi zawierać stronę tytułową, odnośniki do literatury, w oparciu o którą jest sporządzona (w formie odnośników numerycznych lub przypisów dolnych) oraz na końcu odpowiednio sporządzoną bibliografię,
•    każda praca musi zawierać adnotację sprawdzającego pracę (wykładowcy), że praca nie narusza praw autorskich (nie jest plagiatem - nie jest kopią, i nie zawiera fragmentów, opublikowanej pracy w Internecie lub w formie papierowej).

 

Logo Uczelni - pobierz