Ankieta dla studentów I roku II semestru(mgr)


egzamin magisterski

Uprzejmie informujemy, że szczegółowy harmonogram przebiegu egzaminu magisterskiego znajduje się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Uczelni oraz w Dziekanacie

Egzamin dyplomowy magisterski

Uprzejmie informujemy, że szczegółowy harmonogram przebiegu egzaminu magisterskiego jest dostępny w siedzibie Uczelni na tablicach ogłoszeń oraz w Dziekanacie.

 

dr n. med. Adam Kuźmiński

dr n. med. – 2003 r.
wykładowca WSM od 02.2008 r.

dr n. med. Jarosław Czeszejko-Sochacki

dr n. med. – 2005 r.
ordynator pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
wykładowca WSM od 26.05.2006 r.

dr n. med. Wiktor Marian Piotrowski

dr n. med. – 1987 r.
Docent WSM od 1.10.2008 r.
wykładowca WSM od 1.10.2008 r.