Ankieta dla studentów I roku II semestru(mgr)


Komunikacja empatyczna służąca współpracy (NVC)

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Nazwa studiów:

Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy i służy obu stronom - w relacjach, w rodzinie, w pracy, w biznesie w oparciu o metodologię Marshalla B. Rosenberga - Nonviolent Communication (NVC).

Cel i opis studiów:

Celem studiów jest nabycie umiejętności skutecznej i efektywnej komunikacji wspierającej współpracę i porozumienie w oparciu o metodologię NVC.

Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) inaczej nazywane językiem życia lub językiem serca jest narzędziem do komunikacji służącej szeroko rozumianemu porozumieniu z poszanowaniem każdej ze stron. NVC zostało stworzone przez Marshalla B. Rosenberga - psychologa z wykształcenia, nauczyciela i trenera w instytucjach oświaty, mediatora w obszarach objętych konfliktami zbrojnymi i charyzmatycznego działacza na rzecz pokoju.

Proponowane studia podyplomowe zapewniają najwyższą jakość i są unikatowe na rynku, ponieważ:
- prowadzą je w całości wyłącznie certyfikowani przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication) trenerzy i trenerki NVC - mają oni dogłębną znajomość NVC i umiejętność dzielenia się praktyką NVC
- mają najwyższą na rynku ilość godzin wykładów i i praktyki (210 godzin)
- nastawione są na praktyczne umiejętności - ponad 150 godzin ćwiczeń i warsztatów
- koszt zajęć dla studenta wynosi jedynie 29 zł za godzinę

Adresaci:

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych narzędzi komunikacyjnych i rozwojem świadomości, szczególnie:

- osoby, których praca polega na komunikacji (liderzy, kierownicy, pracownicy działu HR, mediatorzy, coachowie)

- lekarze i pielęgniarki oraz pracownicy sektora medycznego, którzy chcą lepiej współpracować w zespołach i komunikować się z pacjentami

- nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy przedszkoli, opiekunowie w żłobku

- rodzice zainteresowani rozwojem komunikacji między sobą i w relacjach z dziećmi

- osoby, które chcą polepszyć relacje z bliskimi i w związkach,

- osoby planujące certyfikację lub ubiegające się o certyfikat trenera NVC

Korzyści wynikające z odbycia studiów:

- umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce wynikająca z charakteru studiów nastawionych na ćwiczenia i praktykę!

- umiejętność komunikowania się wspierająca współpracę w zespołach

- umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób uwzględniający potrzeby obu stron

- umiejętność zarządzania swoimi emocjami w sposób, który służy porozumieniu i współpracy

- umiejętność przezwyciężania blokad komunikacyjnych

- lepsza komunikacja wynikająca ze zrozumienia potrzeb w kontekście uczuć swoich i innych ludzi np. w środowisku pracy i rodziny

- zaliczenie wszystkich zajęć ze studiów do procesu certyfikacji prowadzonego przez The Center for Nonviolent Communication (www.cnvc.org) (zajęcia prowadzone wyłącznie przez certyfikowanych trenerów NVC)

Wykładowcy:

Wyłącznie certyfikowani trenerzy NVC z uprawnieniami wydanymi przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication).

Filmy poglądowe:
Ilość godzin ogółem: 210
Czas trwania studiów: 2 semestry - 14 zjazdów w sobotę i niedzielę, 1-2 razy w miesiącu
Początek zajęć: 6 -7 listopada 2021 r.
Miejsce odbywania zajęć:

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

ul. Powstańców Śląskich 3,
59-220 Legnica

Platforma transmisji on-line:

ZOOM (w razie obostrzeń COVID-19)
Wpisowe: 100 zł
Czesne:

2 800 zł za semestr, 5 600 zł za dwa semestry

(płatne z góry za każdy semestr)

Możliwość dofinansowania studiów: - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (bliższe informacje w dziekanacie uczelni)
oraz
- https://inwestujwrozwoj.pl - bezpłatne pożyczki na dokształcanie z opcją umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki
Dane do wpłat: WSM w Legnicy
PKO BP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

- formularz zgłoszeniowy
- dowód wpłaty wpisowego 100 zł na konto Uczelni
- ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)

Ostateczny termin rejestracji: 15 października 2021 r.
Osoba kontaktowa: mgr Dorota Florek
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:

76 854 99 33 (wew. 10) - sprawy organizacyjne (mgr Dorota Florek)

502 474 224 - sprawy merytoryczne (Marta Kułaga)

 

 
Program studiów

Moduły kształcenia

postawa/świadomość -
wiedza
umiejętności

GODZINY

wykład

GODZINY

ćwiczenia

Moduł I - Podstawowe założenia komunikacji w oparciu o NVC Marshalla B. Rosenberga.

postawa/świadomość:
- świadomość wzorów własnej komunikacji i możliwości wpływu na nie
- rozpoznawanie, definiowanie i rozróżnianie podstawowych zagadnień związanych z komunikacją takich jak: nazywanie uczuć, określenie własnych potrzeb, definiowanie próśb
wiedza:
- podstawowe założenie NVC
- elementy w komunikacji budujące porozumienie i blokujące je
- neurobiologiczne podstawy powstawania emocji
umiejętności:
- empatyczne słuchanie
- wyrażanie uczuć
- nazywanie własnych potrzeb
- konstruktywne formułowanie próśb
- wyrażanie wdzięczności

4 11

Moduł II - Mapa konstruktywnego dialogu.

postawa/świadomość:
- świadomość własnych ograniczeń w dialogu
- budowanie postawy otwartości na dialog
wiedza:
- znajomość mapy dialogu
- czynniki wpływające na jakość dialogu
umiejętności:
- słuchanie na poziomie obserwacji, uczuć, potrzeb i próśb
- przekierowywanie uważności na poszczególnych uczestników dialogu
- umiejętność wpływu i zwiększenia szans na dialog i wypracowywania wspólnych rozwiązań
- techniki aktywnego słuchania
- mówienie i słyszenia NIE
- słuchanie odmowy
- kontynuowanie dialogu
- prowadzenie dialogu w trudnych sytuacjach -zwiększanie szans konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

11 

Moduł III - Samoświadomość w sytuacjach kryzysowych

postawa/świadomość:
- świadomość doświadczanych myśli, emocji, potrzeb
- postawa odpowiedzialności za własne konflikty wewnętrzne
- świadomość mechanizmów radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi
wiedza:
- źródła konfliktów wewnętrznych
- elementy zarządzania sobą
- mechanizm projekcji
- drabina wnioskowania Chrisa Arygirysa
- mechanizmy neurobiologicze w doświadczaniu silnych emocji
umiejętności:
- samoakceptacja w trudnych sytuacjach
- nazywania stanów emocjonalnych doświadczanych przez siebie i inne osoby
- przechodzenia przez konflikt wewnętrzny
- nazywanie elementów konfliktu wewnętrznego
- nazywanie stanów emocjonalnych bez obwiniania innych
- analiza wpływu stanu emocjonalnego na jakość komunikacji
- analiza niespełnionych potrzeb stojących za uczuciami

 4  11

Moduł IV - Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. Wstęp do założeń i modelu mediacji w NVC.

postawa/świadomość:
- otwartość na nazywanie i doświadczanie konfliktu
- przekonania dotyczące konfliktu
wiedza:
- założenia mediacji NVC
- podstawowe umiejętności mediatora
- fazy konfliktu
umiejętności:
- zastosowanie modelu mediacji
- nazywanie potrzeb obu stron w mediacjach
- formułowanie postanowień mediacji
- tłumaczenie języka oskarżeń na pozytywny język potrzeb i próśb
- znajdowanie wspólnego języka w mediacjach
- definiowanie jasnych i zarazem wykonalnych próśb
- elementy osiągania konsensusu w sytuacjach kryzysowych za pomocą mediacji
- sposoby komunikowania nieprzestrzegania uzgodnień osiągniętych w mediacjach

 11

Moduł V - Złość, poczucie winy oraz wstyd i ich rola w komunikacji.

postawa/świadomość:
- świadomość doświadczania złości, poczucia winy oraz wstydu i ich akceptacji
- odpowiedzialność za własne emocje
- otwartość na transformację złości, poczucia winy oraz wstydu
wiedza:
- mechanizmy powstawania złości
- kulturowa rola złości, poczucia winy i wstydu
umiejętności:
- zarządzanie złością
- transformacja poczucia winy
- transformacja wstydu
11 

Moduł VI - Niewerbalny kanał komunikacji

postawa/świadomość:
- postawa otwartości i zrozumienie pozaświadomych przekazów komunikacyjnych
- obserwacja własnego poziomu energii, postawy ciała, gestów
- rozpoznawanie i budowanie zaufania do sygnałów wysyłanych przez mózg serca i mózg trzewi
wiedza:
- wpływ niewerbalnego kanału komunikacji na przebieg dialogu
- 3 mózgi w ciele
- język statyczny i język procesu
- trójkąt dramatyczny Karpmana
umiejętności:
- rozpoznawanie i nazywanie doświadczeń ciała
- dostrzeganie i nazywania zmian zachodzących w ciele
- rozpoznawanie wpływu na swój poziom energii
- akceptacja siebie i innych
 4 11 

Moduł VII - Praca z przekonaniami. Przekonania wspierające i niewspierające

postawa/świadomość:
- świadomość w jaki sposób przekonania wpływają na nasz język i zachowania
- postawa otwartości wobec przekonań swoich i innych
- uznanie roli i znaczenia przekonań
wiedza:
- czym są przekonania i w jaki sposób się kształtują
- proces pracy z przekonaniami
umiejętności:
- identyfikowanie przekonań
- nazywanie potrzeb stojących za przekonaniami
- zastosowanie procesu transformacji przekonań
- transformacje własnych przekonań
11 

Moduł VIII - Wpływ i poczucie mocy jako elementy świadomej komunikacji

postawa/świadomość:
- uznanie własnego wpływu, siły i mocy
- otwartość wobec przekonań dotyczących wpływu, siły i mocy
wiedza:
- rozróżnienie schematów relacji z władzą
- rozróżnienie: przemoc - niemoc - współmoc
- definicja i zagrożenia związane z ochronnym użyciem siły
umiejętności:
- odzyskiwanie poczucia wpływu i mocy w trudnych sytuacjach
- nazywanie sytuacji utraty kontaktu z mocą
- sposoby na radzenie sobie w sytuacjach manipulacji
 4  11

Moduł IX - Transformacja emocji bezsilności

postawa/świadomość:
- wzmacnianie postawy akceptacji rzeczywistości z jednoczesną akceptacją swoich ograniczeń
- zależność, niezależność, współzależność jako postawy życiowe
- wspieranie postawy współzależności
- wybór jako stan wewnętrzny, opcje jako możliwości
wiedza:
- definicja wyuczonej bezradności - przyczyny i konsekwencje
- rozróżnienie pomiędzy bezsilnością i bezradnością
- model dźwigni wpływu Miki Kashtan
umiejętności:
- tworzenie wewnętrznego wspierającego dialogu w sytuacji doświadczania bezsilności
- definiowanie swoich obszarów wpływu i możliwego wpływu
 4 11 

Moduł X - Od poczucia winy do wzięcia odpowiedzialności

postawa/świadomość:
- świadomość kulturowych i systemowych uwarunkowań wstydu i poczucia winy
- otwartość na pozytywne i wspierające aspekty doświadczania wstydu i poczucia winy
wiedza:
- różnice pomiędzy poczuciem winy a odpowiedzialnością
- relacja między wstydem a poczuciem winy
- wina i wstyd w paradygmacie dominacji i paradygmacie partnerstwa
- elementy procesu wspierającego zawieranie i dotrzymywanie umów
umiejętności:
- transformacja poczucia winy w odpowiedzialność w sytuacji konfliktu
- wspieranie współpracowników
- przekazywania informacji zwrotnej bez krytycyzmu i wzbudzania poczucia winy
 4 11 

Moduł XI - Rozmowy naprawcze - odbudowywanie relacji po działaniach naruszających zaufanie, konfliktach, sporach

postawa/świadomość:
- akceptacja swojego niechcianego wpływu w relacji
wiedza:
- spirala przemocy i spirala pojednania wg Olgi Botcharovej
- elementy procesu uczenia się i zmiany w NVC
- znajomość modelu przepraszania i pojednania wg NVC
umiejętności:
- zastosowanie elementów pojednania
- przyjęcie trudnego komunikatu
- wyrażanie żalu
- uzgadnianie działań naprawczych
 11

Moduł XII - Przywództwo w oparciu o NVC

postawa/świadomość:
- gotowość podejmowania roli lidera
- przekraczanie poczucia samotności w rolach lidera
- uwarunkowania roli lidera w kontekstach społecznych i kulturowych
wiedza:
- modele przywództwa
- 4 soczewki przywództwa
- sposoby kształtowania zespołu wg Petera Blocka
umiejętności:
- kształtowanie swoich przekonań dotyczących roli lidera
- podejmowanie zobowiązań, ich zmiana i konfrontowanie się ze zobowiązaniami

11 

Moduł XIII - Od zmiany osobistej do zmiany społecznej

postawa/świadomość:
- własny wpływ na zmianę społeczną
wiedza:
- 5 podstawowych systemów wg Miki Kashtan
- system a pole społeczne wg Otto Scharmera
- modele podejmowania decyzji grupowych - uzgadniania systemowe (systemic consensing), convergent facilitation
umiejętności:
- poszerzenie perspektywy dotyczącej wyzwań o perspektywę systemową
- zastosowanie modelu inicjowania zmiany systemowej
- zastosowanie modelu podejmowania decyzji grupowych w sytuacji szkoleniowej
 4  11

Moduł XIV - Wdzięczność i podstawy dobrostanu

postawa/świadomość:
- odpowiedzialność za własny dobrostan i za sposoby komunikowania potrzeb
- odpowiedzialność za równowagę w życiu osobistym i zawodowym
- zaspokajanie swoich potrzeb w paradygmacie współzależności
- rola wdzięczności w informacji zwrotnej i rozwoju współpracy
wiedza:
- kulturowe blokady wdzięczności i dobrostanu
- pozytywna neuroplastyczność wg Ricka Hansona
umiejętności:
- praktykowanie wdzięczności
- wyrażanie wdzięczności do siebie i innych
- radzenia sobie z blokadami w wyrażaniu i przyjmowaniu wdzięczności
 4  11

Warunki zaliczenia studiów

Obecność na 93% zajęć (można opuścić maksymalnie jeden zjazd, należy go zaliczyć w formie wyznaczonej przez prowadzącego).

Napisanie pracy na temat “10 rozróżnień kluczowych” i odbycie 20 sesji empatii z osobą z grupy.

   

 
Harmonogram zjazdów

Harmonogram zjazdów

NUMER ZJAZDU DATA ZJAZDU NAZWA MODUŁU TRENER
 1  6-7 listopada 2021 Moduł I - Podstawowe założenia komunikacji w oparciu o NVC Marshalla B. Rosenberga mgr Marta Kułaga
 2  20-21 listopada 2021 Moduł II - Mapa konstruktywnego dialogu mgr Brygida Dynisiuk
 3  4-5 grudnia 2021 Moduł III - Samoświadomość w sytuacjach kryzysowych mgr Agnieszka Rzewuska Paca
 4  18-19 grudnia 2021

Moduł IV - Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. Wstęp do założeń i modelu mediacji w NVC

Justyna Owsińska
 5 8-9 stycznia 2022  Moduł V - Złość, poczucie winy oraz wstyd i ich rola w komunikacji mgr Ewelina Ragiel 
 6  22-23 stycznia 2022 Moduł VI - Niewerbalny kanał komunikacji mgr Ewelina Ragiel
 7 5-6 lutego 2022  Moduł VII - Praca z przekonaniami. Przekonania wspierające i niewspierające Monika Szczepanik
 8  26-27 lutego 2022 Moduł VIII - Wpływ i poczucie mocy jako elementy świadomej komunikacji mgr Joanna Nowicka
 9  19-20 marca 2022 Moduł IX - Transformacja emocji bezsilności mgr Ewelina Ragiel
 10  2-3 kwietnia 2022 Moduł X - Od poczucia winy do wzięcia odpowiedzialności Justyna Owsińska
 11 23-24 kwietnia 2022 Moduł XI - Rozmowy naprawcze - odbudowywanie relacji po działaniach naruszających zaufanie, konfliktach, sporach mgr Brygida Dynisiuk
 12 14-15 maja 2022 Moduł XII - Przywództwo w oparciu o NVC mgr Joanna Nowicka
 13 11-12 czerwca 2022 Moduł XIII - Od zmiany osobistej do zmiany społecznej mgr Marta Kułaga
 14 25-26 czerwca 2022 Moduł XIV - Wdzięczność i podstawy dobrostanu mgr Brygida Dynisiuk

 
Kadra

Zajęcia prowadzą w całości wyłącznie certyfikowani przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication) trenerzy i trenerki NVC - mają oni dogłębną znajomość NVC i umiejętność dzielenia się praktyką NVC prowadzącą uczestników do świadomości wpływu na życie, umiejętności komunikowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

 

Opieka merytoryczna: Marta Kułaga

 

Osoby prowadzące zajęcia zostaną opublikowane wraz z harmonogramem studiów.

 

Kadra

mgr Marta Kułaga - kierownik merytoryczny kursu

 

Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, znaczenia, radości i spełnienia. Współtworzę taką rzeczywistość poprzez prowadzenie żłobka i przedszkola Krasnal, współtworzenie Leance, współpracę z firmami we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy. Prowadzę indywidualne sesje mediacji i coachingu, wierząc, że każdy z nas może być zmianą, którą pragnie widzieć w świecie. Jestem Certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy (www.cnvc.org), coacherką (2013-2014 Szkoła Profesjonalnego Coachingu, 2015 Coaching oparty na Potrzebach), absolwentką Szkoły Trenerów komunikacji opartej na empatii (2010 –2013), mediatorką (2016-2017 Kurs mediacji Yorama Mozensona).

 

 zdjecieMarta biale

mgr Brygida Dynisiuk

 

Od 2010 roku zgłębiam Porozumienie bez Przemocy, od 2019 jestem certyfikowaną trenerką w tym nurcie. Fascynuje mnie w jaki sposób język wpływa na to jak się czujemy i jakich dokonujemy wyborów, dlatego prowadzę warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne, facylituję trudne rozmowy oraz prowadzę mediacje. Rozwój osobisty jest moją pasją i praktyką. Marzy mi się świat, w którym sposobami na rozwiązywanie trudności są zaufanie, dialog i kreatywność.

Specjalizuję się w obszarze rozwoju umiejętności komunikacji i dbałości o jakość relacji i współpracy. Pracuję z osobami i zespołami doświadczającymi trudności w komunikacji, napięć i konfliktów, aby odbudować relacje i zaufanie a także podnieść jakość współpracy i efektywność.

Moja praca jest inspirowana dwiema ideami. Pierwszą jest idea bezprzemocowości (ahimsa) - to zasada moralna, która nawołuje do poszanowanie wszelkiego życia, unikanie wszelkiej przemocy słownej i fizycznej. Druga idea to Sprawiedliwość Naprawcza, stosowana w przypadku rozstrzygania konfliktów i sporów. Jej celem jest odbudowanie relacji i zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie. W przypadku pierwszej idei kontynuuję sposób pracy zapoczątkowany przez Marshalla Rosenberga (www.cnvc.org/about/marshall). Natomiast w przypadku drugiej idei czerpię z doświadczeń i praktyki Dominica Bartera (www.restorativecircles.org/).

 

 Brygida Dynisiuk Trenerzy NVC 300x300

Monika Szczepanik

 

Prowadzę warsztaty otwarte i zamknięte. Dla rodziców, par, nauczycieli, kadry zarządzającej i wszystkich tych, którzy chcą budować relacje z innymi w oparciu o wolność, równorzędność, współodpowiedzialność. Dla których świat potrzeb jest tak samo ważny, jak świat strategii.

Wspólnie z przyjacielem w ramach Inkubatora Empatii organizuję letnie i zimowe obozy rodzinne w duchu NVC, porozumieniowe wyjazdy dla par. Razem z przyjaciółkami organizuję co rocznie Konferencję Empatii na Śląsku. Z ważnymi dla mnie kobietami prowadzę warsztaty, kręgi dla kobiet i zapraszam je na uważne górskie trekingi.

 

źródło: http://trenerzynvc.pl/

 Monika Szczepanik 300x300

mgr Agnieszka Rzewuska-Paca

 

Agnieszka Rzewuska-Paca, Certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (NVC), psycholog i coach.

Prowadzę warsztaty i coaching NVC (Porozumienie bez Przemocy) dla osób chcących żyć świadomie, szkół z sercem i organizacji z duszą.
Jako trenerkę pasjonuje mnie temat pogłębiania świadomości siebie, budowanie własnej sprawczości i mocy. Pracując w oparciu o NVC od 2008r. doświadczyłam jak potężną moc mają słowa, a także jak bardzo potrafią nas ograniczać - trzymając w zamkniętym kręgu myśli i przekonań. Dlatego na swoich warsztatach łączę pracę z umysłem, sercem i ciałem. Widzę jak doświadczanie NVC w Ruchu, w kontakcie z ciałem, pomaga ucieleśnić i szybciej zintegrować te narzędzia i filozofię w swoim życiu.
Szczególnym obszarem mojego zainteresowania jest budowanie relacji z dziećmi. Od 2014 roku jestem związana z Przedszkolem i Żłobkiem “Zielona Wieża”, prowadzę warsztaty dla nauczycieli oraz współtworzę program SchoolOfLife.pl, wspierający młodych ludzi w odkryciu swoich darów i tworzeniu drogi życiowej w zgodzie ze sobą.

Agz

mgr Joanna Nowicka

 

Jestem. W różnych rolach dzielę się tym co dla mnie ważne, czego doświadczam i czego się uczę, aby wzbogacać życie. Jako trenerka, mediatorka, coach towarzyszę ludziom w drodze, trzymam przestrzeń, wspieram w pielęgnowaniu autentycznych, pełnych miłości relacji ze sobą i z drugim Człowiekiem. Inicjuję przestrzeń wspólnoty i porozumienia. W uważnej obecności jestem świadkiem cudu wrażliwości, odwagi i połączenia.

Prowadzę grupy praktykujące, wyjazdy rodzinne, treningi i warsztaty świadomej komunikacji oraz sesje indywidualne, coaching, mentoring i mediacje łącząc idee NVC (Porozumienie bez Przemocy) Marshalla B. Rosenberga, IFS (Internal Family Systems) Richarda C. Schwartza, The Work Byron Katie, The Daring Way Brene Brown i Psychologię Zorientowaną na Proces Arnolda Mindella.
Od kilkunastu lat zajmuję się rozwojem osobistym w różnych aspektach i bezpośrednim wpływem przekonań i postawy na jakość życia, a odkąd jestem mamą 11 letniej Lili, szeroko pojętym rozwojem w sferze świadomości rodzicielskiej łącząc idee Porozumienia bez Przemocy i Rodzicielstwa Bliskości, które praktykuję i upowszechniam.
Kompetencje coacha zdobyłam w Szkole Coachingu Lilianny Kupaj oraz podczas intensywnego dwustopniowego treningu „Coaching oparty na potrzebach” z Pernille Plantener. Umiejętności mediatora nabyłam podczas rocznego Studium Mediacji opartych na Porozumieniu bez Przemocy oraz rocznego kursu mediacji z Yoramem Mosenzonem. Jestem absolwentką Studiów Podyplomowych Porozumienia bez Przemocy oraz Porozumienia bez Przemocy dla Trenerów. Ukończyłam studia podyplomowe Trener Treningu Interpersonalnego - zaawansowane narzędzia trenerskie na SWPS. Wciąż jestem w drodze na ścieżce rozwoju i pogłębiam swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach, grupach i superwizjach oraz studiując różne nurty i kierunki terapeutyczne. Poza konceptem dobra i zła jest przestrzeń – Przestrzeń Porozumienia – tam prawdziwie się spotykamy.

 

JNowicka

mgr Ewelina Ragiel

 

Trener NVC certyfikowany przez The Center of Nonviolent Communication Albuquerque USA, coach i mediator w nurcie NVC, psychoterapeutka w nurcie Analizy bioenergetycznej wg. A. Lowena w trakcie szkolenia, praktyk Emotional Core Perception.

Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii, absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie oraz MBA University of Minnesota – SGH. Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie w funkcji finansowej i w branży doradczej. W pracy trenerskiej szczególną wagę przywiązuję do jakości komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz tego, w jaki sposób przetransformować ich negatywny wpływ na siłę i motor działania. Ważne jest dla mnie budowanie dialogu, ponad podziałami, ponad różnicami, w szacunku i uznaniu dla stron. Kiedy pierwszy raz zetknęłam się z NVC, poczułam, że dotarłam do domu, w którym mogę współdzielić empatię, wzajemne zrozumienie i połączenie na poziomie potrzeb, ponad osądami czy ocenami. Największymi nauczycielami dla mnie każdego dnia są moje dzieci (14 i 5 lat). Mieszkam w Warszawie.

 

JNowicka

Justyna Owińska

 

 

 

 
Pytania i odpowiedzi

Jakie korzyści może dać metoda "Porozumienie bez Przemocy" w sektorze służby zdrowia i w innych obszarach?

"Od roku samodzielnie i we współpracy z certyfikowanymi trenerami NVC zgłębiam zagadnienia Komunikacji bez Przemocy. To coś, dzięki czemu łatwiej mi komunikować się z pacjentami, również tymi przeżywającymi duże emocje, będące barierą w komunikacji, pomaga mi to lepiej rozumieć ten najtrudniejszy, roszczeniowy, zły i krzyczący typ pacjenta, zrozumieć jego potrzeby i poprowadzić rozmowę na właściwe tory wzajemnego zrozumienia i szacunku. Jednak, co muszę otwarcie przyznać, poza korzyściami dla moich pacjentów, NVC jest przede wszystkim ochroną dla mnie, narzędziem obrony własnych granic, zadbaniem o swoje potrzeby w kontakcie z drugim człowiekiem, elementem powodującym zmniejszenie stresu komunikacyjnego i frustracji. Polecam w zawodach wymagających bezpośrednich interakcji z pacjentem/klientem, zwłaszcza tym problemowym, a także osobom pracującym z młodzieżą i działającym w zespołach wymagających współpracy."

Kinga Tyszkiewicz, lekarka na pierwszym roku rezydentury z psychiatrii

 
 

Asystent medyczny

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
Nazwa studiów Asystent medyczny
Forma realizacji zajęć on-line - system ZOOM
Cel studiów Celem studiów podyplomowych jest:
- organizacji i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz finansowania usług medycznych,
- podniesienie kwalifikacji – wiedzy, umiejętności i kompetencji kadry medycznej zatrudnionej w klinikach, szpitalach, placówkach medycznych publicznych i niepublicznych,
- poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z organizacją i komputeryzacją pracy gabinetu medycznego,
- poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych w ochronie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej, finansowania usług medycznych oraz usług rynku medycznego a jednocześnie nabycie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji pracy administracyjnej, nabycie umiejętności z zakresu sprawozdawczości i rozliczania finansowego, procedur oraz pełnej kompleksowej obsługi administracyjnej placówek medycznych: szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich.
Sylwetka kandydata

Studia podyplomowe Asystent medyczny skierowane są do:
- słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać wszyscy absolwenci studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia), którzy są zainteresowani ochroną zdrowia, zdrowiem publicznym, procedurami medycznymi. Szczególnie zapraszamy absolwentów kierunków medycznych, paramedycznych a także innych w szczególności w zakresie zdrowia publicznego i administracji (zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo, fizjoterapia, higiena stomatologiczna i inne),
- praktyków, którzy chcą poszerzyć posiadane kompetencje zawodowe
o wiedzę z zakresu administracji i finansów w opiece medycznej,
- osób zarządzających, pracujących w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej a także innych instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym i środowiskowym oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów podyplomowych Asystent medyczny po ukończeniu kształcenia uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu:
- zarządzania i organizacji w ochronie zdrowia,
- prawa medycznego,
- ekonomiki ochrony zdrowia,
- praw pacjenta,
- ochrony danych osobowych,
- public relations w ochronie zdrowia,
- podstaw psychologii i socjologii pracy, technik negocjacji, komunikacji oraz etyki zawodów medycznych,
- zarządzania i organizacji pracy administracyjnej,
- prowadzenia dokumentacji medycznej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
- rozliczeń finansowych i sprawozdawczości,
- ochrony danych osobowych.
Ilość godzin ogółem 180
Bloki Tematyczne

1. System ochrony zdrowia w Polsce.
2. Aspekty prawne działalności leczniczej.
3. Psychologia i komunikacja.
4. Prawa pacjenta.
5. Profesjonalna obsługa klienta - pacjenta.
6. Podstawy anatomii.
7. Podstawy epidemiologii.
8. Badania diagnostyczne.
9. Kompendium wiedzy o lekach.
10. Dokumentacja medyczna.
11. Ochrona danych osobowych.
12. Propedeutyka medycyny.
13. Kodowanie świadczeń i medycznych.
14. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych.
15. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia.

Czas trwania studiów podyplomowych

2 semestry - 180 godzin dydaktycznych
Zajęcia odbywają się podczas sobotnio - niedzielnych zjazdów zdalnych
(w godz. od 9:00 do 16:00), średnio raz w miesiącu

Początek zajęć październik 2021 – czerwiec 2022
Wpisowe 85,00 zł
Uwaga! W przypadku rezygnacji słuchacza ze studiów wniesiona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
Koszty kształcenia 2.500,00 zł (za 2 SEMESTRY)
10 płatności po 250,00 zł
(dla absolwentów WSM w Legnicy zniżka 200 zł za semestr)
Numer rachunku bankowego PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Terminy zajęć Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem
Wymagane dokumenty - formularz zgłoszeniowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopia,
- 1 zdjęcie
- dowód wpłaty wpisowego 85,00 zł na konto:
PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Termin składania dokumentów 30.09.2021 r.
Osoba kontaktowa mgr Dorota Florek
Telefon 76/854-99-33 w. 10
Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
 

Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych

Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

 

Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy

zobacz wiecej

Celem studiów jest nabycie umiejętności skutecznej i efektywnej komunikacji wspierającej współpracę i porozumienie w oparciu o metodologię NVC.

Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) inaczej nazywane językiem życia lub językiem serca jest narzędziem do komunikacji służącej szeroko rozumianemu porozumieniu z poszanowaniem każdej ze stron. NVC zostało stworzone przez Marshalla B. Rosenberga - psychologa z wykształcenia, nauczyciela i trenera w instytucjach oświaty, mediatora w obszarach objętych konfliktami zbrojnymi i charyzmatycznego działacza na rzecz pokoju.

Proponowane studia podyplomowe zapewniają najwyższą jakość i są unikatowe na rynku, ponieważ:
- prowadzą je w całości wyłącznie certyfikowani przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication) trenerzy i trenerki NVC - mają oni dogłębną znajomość NVC i umiejętność dzielenia się praktyką NVC
- mają najwyższą na rynku ilość godzin wykładów i i praktyki (210 godzin)
- nastawione są na praktyczne umiejętności - ponad 150 godzin ćwiczeń i warsztatów
- koszt zajęć dla studenta wynosi jedynie 29 zł za godzinę

 

Geriatria i opieka senioralna

zobacz wiecej

Celem studiów podyplomowych, jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia społecznej misji organizacji i realizacji opieki nad osobami starszymi, poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności pozwalające na radzenie sobie z wyzwaniami stającymi przed osobami pracującymi z osobami starszymi w celu poprawienia jakości ich życia. Wymienione studia podyplomowe wykształcą kadrę profesjonalistów z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej, przygotowaną do pracy z osobami starszymi, m.in. w ramach opieki domowej, ambulatoryjnej, instytucjonalnej – czasowej i stałej (np. środowiskowe domy samopomocy, mieszkania terapeutyczne, serwisy pomocowe, systemy wsparcia organizacyjnego). Kształcenie ma wymiar praktyczny.
Poprzez udział w studiach podyplomowych słuchacze poszerzą swoje kompetencje zawodowe, które uzyskali w ramach wcześniejszej edukacji akademickiej. 
 

Zarządzanie w ochronie zdrowia

zobacz wiecej

 Celem studiów podyplomowych, jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych we wszystkch placówkach opieki zdrowotnej.
 

RODO w ochronie zdrowia

zobacz wiecej

 Celem studiów podyplomowych RODO w ochronie zdrowia jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych pracowników i pacjentów, a także zarządzania nimi w sektorze ochrony zdrowia.
 

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

zobacz wiecej

Celem studiów podyplomowych jest:
- przygotowanie specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością,
- przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji,
- doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania i prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji.
 

Asystent medyczny

zobacz wiecej

Celem studiów podyplomowych jest:
- organizacji i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz finansowania usług medycznych,
- podniesienie kwalifikacji – wiedzy, umiejętności i kompetencji kadry medycznej zatrudnionej w klinikach, szpitalach, placówkach medycznych publicznych i niepublicznych,
- poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z organizacją i komputeryzacją pracy gabinetu medycznego,
- poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych w ochronie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej, finansowania usług medycznych oraz usług rynku medycznego a jednocześnie nabycie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji pracy administracyjnej, nabycie umiejętności z zakresu sprawozdawczości i rozliczania finansowego, procedur oraz pełnej kompleksowej obsługi administracyjnej placówek medycznych: szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich.

Suicydologia

zobacz wiecej

Studia pod patronatem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

pts

Zarządzanie oświatą

zobacz wiecej

 

Studia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych kandydowaniem na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i awansem zawodowym, jak również do czynnych dyrektorów placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych.

Prawo w medycynie i bioetyka

zobacz wiecej

Celem studiów podyplomowych, jest przekazanie słuchaczom aktualnego stanu wiedzy z zakresu prawa medycznego i bioetyki z punktu widzenia prawa, ochrony zdrowia oraz wykonywania zawodów medycznych.

Słuchacze będą przygotowani do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności  w celu rozwiązywania konkretnych problemów  natury prawno - etycznych w praktyce zawodowej

Zarządzanie BHP - 2 semestralne

zobacz wiecej

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy zgodnej z współczesnymi wymogami bhp oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu m.in. specjalisty ds. BHP w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji. Studia umożliwiają także zdobycie kwalifikacji dla osiągnięcia poszczególnych szczebli awansu zawodowego w służbie BHP.

Zarządzanie BHP - 3 semestralne

zobacz wiecej

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy zgodnej z współczesnymi wymogami bhp oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu m.in. specjalisty ds. BHP w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji. Studia umożliwiają także zdobycie kwalifikacji dla osiągnięcia poszczególnych szczebli awansu zawodowego w służbie BHP.

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
Nazwa studiów podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją
Forma realizacji zajęć on-line - system ZOOM
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest:
- przygotowanie specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością,
- przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji,
- doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania i prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kompetencje zawodowe, spośród których najważniejsza się znajomość:
- prawa administracyjnego i cywilnego,
- przepisów prawa pracy oraz zasad funkcjonowania rynku pracy,
- systemu zabezpieczenia społecznego, pomocy społecznej i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami,
- wybranych elementów wiedzy medycznej,
- organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
- podstawowych zasad psychologicznego funkcjonowania człowieka,
- metod pracy specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją,
- budowania wizerunku własnego i klienta.

Sylwetka kandydata

Studia podyplomowe Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją skierowane są do:
- psychologów i pedagogów społecznych,
- pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego,
- specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych,
- osób posiadających doświadczenie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością w rodzinie lub poprzez pracę,
- pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy,
- przedstawicieli rad pracowniczych i osób z niepełnosprawnością,
- menedżerów ds. zasobów ludzkich,
- lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej,
- fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i pielęgniarzy.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci zostają przygotowani do koordynacji kompleksowych działań podejmowanych w ramach rehabilitacji medycznej, psychologicznej, społecznej i zawodowej osoby niepełnosprawnej.

Ilość godzin ogółem 243
Bloki Tematyczne

1. Moduł prawno – organizacyjny:
- Podstawy systemowe zabezpieczenia społecznego i rehabilitacji, prawo administracyjne i cywilne.
2. Moduł medyczny:
- Propedeutyka medycyny.
- Propedeutyka rehabilitacji medycznej.
3. Moduł Psychologiczny:
- Psychologia kliniczna – wybrane zagadnienia.
- Kompetencje interpersonalne I.
4. Moduł rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz rynku pracy:
- Rehabilitacja zawodowa i rynek pracy.
5. Moduł zarządzania procesem rehabilitacji:
- Stanowisko pracy specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją: cel, zadania, specyfika, promocja.
6. Moduł seminarium.

Czas trwania studiów podyplomowych

2 semestry - 243 godziny dydaktyczne
Zajęcia odbywają się podczas sobotnio - niedzielnych zjazdów zdalnych
(w godz. od 9:00 do 16:00), średnio dwa razy w miesiącu

Początek zajęć październik 2021 – czerwiec 2022
Wpisowe 85,00 zł
Uwaga! W przypadku rezygnacji słuchacza ze studiów wniesiona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
Koszty kształcenia 3.000,00 zł (za 2 SEMESTRY)
10 płatności po 300,00 zł
(dla absolwentów WSM w Legnicy zniżka 200 zł za semestr)
Numer rachunku bankowego PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Terminy zajęć Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem
Wymagane dokumenty - formularz zgłoszeniowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopia,
- 1 zdjęcie
- dowód wpłaty wpisowego 85,00 zł na konto:
PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Termin składania dokumentów 30.09.2021 r.
Osoba kontaktowa mgr Dorota Florek
Telefon 76/854-99-33 w. 10
Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
 

Suicydologia

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Nazwa studiów

Suicydologia

Ilość godzin ogółem

200 godzin

Czas trwania studiów

studia II-semestralne

Koszt

Cena za całość studiów wynosi  4400 złotych oraz opłata wpisowa 85,00 zł.
Opłata za pierwszy semestr: 2200 zło9tych, uiszczona do 30 dni od daty rozpoczęcia studiów.
Uwaga! W przypadku rezygnacji słuchacza ze studiów wniesiona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Partner merytoryczny

pts

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

prof. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
dr n. prawn. Norbert Malec – Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Rejestracja i składanie dokumentów

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej
Legnica, ul. Powstańców Śląskich 3

Harmonogram zjazdów

(rekrutacja trwa) 

Wymagane

  • formularz zgłoszeniowy,
  • ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu),
  • 1 zdjęcie,
  • dowód wpłaty wpisowego 85,00 złotych na konto: PKOBP
    38 1020 3017 0000 2102 0468 1161

Informacja

Dziekanat
czynny od godz. 8.00 do 16.00 (od poniedziałku do czwartku)
Piątek od godz. 10.00 do 18.00

Telefon

76 854 99 33;

e - mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
Program studiów

Przedmioty. Studia podyplomowe "Suicydologia"

Kierownik:

 

Lp. Blok tematyczny
1. Wprowadzenie do suicydologii i problematyki zachowań samobójczych.
2. Biologiczne uwarunkowania zachowań samobójczych: neurobiologiczne uwarunkowania, zaburzenia i choroby psychiczne, choroby somatyczne.
3. Psychologiczne uwarunkowania zachowań samobójczych.
4. Socjologiczna perspektywa analizowania zachowań samobójczych.
5. Samobójstwo jako fakt kulturowy.
6. Kryminalistyczne aspekty zachowań samobójczych.
7. Prewencja, interwencja kryzysowa, postwencja.
8.  Razem: 200 godzinRrerereazem: 200 go       Razem: 200 godzindzin