Zagrożenia i potrzeby człowieka w kontekście higieny zdrowia psychicznego

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zagrożenia i potrzeby człowieka w kontekście higieny zdrowia psychicznego” - 31 stycznia 2020 r.

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
 Organizator konferecji

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Sekretariat konferecji

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
ul. Powstańców Śląskich 3;
59-220 Legnica
tel.: 76 854 99 33,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wsmlegnica.pl
osoba kontaktowa: dr Andrzej Zychowicz 

Ważne terminy

1. Przesyłanie abstraktów referatu - do 10 stycznia 2020 r.
2. Wybór Uczestników Czynnych - do 27 stycznia 2020 r.
3. Przesłanie potwierdzenia udziału Uczestników Czynnych - do 28 stycznia 2020 r.

Opłaty

80 zł. nr konta: 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161

Dla osób zaproszonych oraz studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc 60
Formularz uczestnika konferencji formularz zgłoszeniowy
Regulamin konferencji

pdf

Program konferecji
Informacje dla autorów Rejestracja przebiega elektronicznie. Warunkiem publikacji jest, aby tekst spełniał naukowe i badawcze kryteria oraz wymagania autorskie dla autorów - tutaj
Obszary badań do prezentacji
na Konferecji

1. Uwarunkowania i zasoby zdrowotne a psychika człowieka.
2. Zdrowie psychiczne dzieci w wieku szkolnym a realia współczesnej szkoły.
3. Zaburzenia psychiczne w wieku senioralnym, jako zagrożenia cywilizacyjne.
4. Współczesne kulturowo – społeczne podłoże uzależnień.
5. Odżywianie a zdrowie psychiczne współczesnego człowieka.

Pozostałe informacje

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym – ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora (patrz Regulamin Konferencji) oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

 
Program

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zagrożenia i potrzeby człowieka w kontekście higieny zdrowia psychicznego"
 października 2019 r. w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 3

PROGRAM KONFERENCJI

9.50 – 10.00    Biuro konferencyjne – rejestracja uczestników

10.00 – 10.15  Otwarcie konferencji                            

dr R. Pękała, prof. WSM, Rektor,

dr E. Barczykowska, prof. WSM, prorektor

mgr inż. A. Zalewska, dziekan

dr Z. Zychowicz, przewodniczący KN

Moderator dr A. Zychowicz

10.15   Wręczenie odznaczeń Polskiego Towarzystwa Higienicznego,
dr Anita Klinberg, Prezes PTH,
prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

10.20-10.40    Zdrowie psychiczne dzieci,
a nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne,
prof. J. Marcinkowski, UM Zielona Góra

10.40-10.55    Legnicka młodzież a nowe technologie – badania własne, mgr B. Kolasiewicz
PPP Legnica

10.55-11.10    Brak akceptacji społecznej oraz wykluczenie. Efekty zdrowotne tego zjawiska, dr Kosma Kołodziej
CM Bydgoszcz

11.10-11.15    przerwa

11.15-11.30    Tatuaże a zdrowie psychiczne,         
prof. J. Marcinkowski UM Zielona Góra

11.30-11.45    Nowe oblicza współczesnych uzależnień zagrożeniem zdrowia psychicznego młodzieży, prof. E. Łuczak,
U. Warm.-Mazurski PTHP

11.45-12.00    Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
a realia współczesnej szkoły,
mgr E. Przygońska, PPP Lubin

12.00-12.15    przerwa kawowa

Moderator dr Ewa Barczykowska, prof. WSM

12.15-12.30    Móc to chcieć – znaczenie przekonań na temat poczucia samo skuteczności na wybranych przykładach   
mgr M. Wieteska, U. Wr

12.30-12.45    Architektura a zdrowie psychiczne
prof. J. Marcinkowski, UM Ziel. G.

12.45-13.00 Ocena częstości występowania zjawiska ortoreksji w polskim społ.
lek. R. Chrostek, UM Wrocław

13.00-13.15    Ocena psychicznego stanu pacjenta po amputacji kończyny dolnej
M. Mucha, WSZ Wodz. Sl.

13.15-13.30    Dziecko ofiara zaburzenia psychicznego rodzica-zastępczy zespół Munchhausena.
lek. R. Chrostek, UM Wrocław

13.30-13.45    Problemy zdrowia psychicznego chorych na reumatyzm.    mgr K. Fortunka, CM Kielce

13.45-14.00 Stymulatory prawidłowego przystosowania noworodka do życia pozamacicznego.
J. Kobylanska, WSM Legnica

14.00-14.15    Skoncentrowanie na potrzebach pacjenta – wentylowanego mechanicznie w środowisku domowym istotą opieki medycznej. K. Ozga, P. Rabiej, J. Szustka, I. Kosakowska,
E. Dudojc-Budka WSM Legnica

14.15-14.30    Przerwa konsumpcyjna

Moderator dr A. Zychowicz

14.30-14.45    Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości. mgr M. Wasik, CM Kielce

14.45-15.00    Znaczenie poczucia bezpieczeństwa, posiadania wpływu, entuzjazmu oraz aktywnej roli dziecka w procesie edukacji. Przyczyny coraz większej popularności
w Polsce alternatywnych form edukacji.       mgr G. Lenkiewicz-Mrozek, PPP Jawor

15.00-15.15    Obraz nastolatka w terminalnym stadium choroby nowotworowej w świadomości zdrowych rówieśników, mgr E. Kania,
M. Mucha, A. Studniczek, WSZ Wodz. Sl.

15.15-15.30    Prezentacja danych statystycznych ochrony zdrowia psychicznego w Polsce,
mgr W. Mazur, WUS Legnica

15.30-15.45    Zdrowie psychiczne a poziom objawów PTSD u strażaków i strażniczek,
mgr D. Wołosińska, PPP Chojnów

15.45-16.00    Uniwersytety III wieku –potrzeby,
prof. E. Łuczak, PTHP

16.00-16.15    Aspekt duchowy, praktyczny higieny psychicznej, mgr A. Kaczmarek- Müller         PTHP

16.15   Podsumowanie i zakończenie konferencji,
dr Andrzej Zychowicz, WSM Legnica

 

 
Komunikat

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 3 zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt.: „Zagrożenia i potrzeby człowieka w kontekście higieny zdrowia psychicznego”, która odbędzie się 31 stycznia 2020 r. (piatek) w godz. 10.00-17.00.

Wiodące obszary konferencji:

1. Uwarunkowania i zasoby zdrowotne a psychika człowieka.
2. Zdrowie psychiczne dzieci w wieku szkolnym a realia współczesnej szkoły.
3. Zaburzenia psychiczne w wieku senioralnym, jako zagrożenia cywilizacyjne.
4. Współczesne kulturowo – społeczne podłoże uzależnień.
5. Odżywianie a zdrowie psychiczne współczesnego człowieka.

 

Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konferencji oraz dokonać rejestracji poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Zagrożenia i potrzeby człowieka w kontekście higieny zdrowia psychicznego” .

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym – Acta Scholae Superrioris Medicinale Legnicensis po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora (patrz Regulamin Konferencji) oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów. Regulamin Konferencji, Formularz zgłoszenia udziału oraz szczegóły organizacyjne na stronie internetowej www.wsmlegnica.pl

 
Wytyczne prezentacji

W czasie wykładów istnieje możliwość wspomagania się prezentacją przygotowanych w programach Office PowerPoint oraz Open Office Impress. W sali konferencyjnej jest zainstalowany rzutnik i podłączony z nim komputer i zainstalowanym Office 2013 na którym jest możliwość otworzenia prezentacji.

 
Sprawozdanie

W dniu 31.01.2020 w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa pt. „Zagrożenia i potrzeby człowieka w kontekście higieny zdrowia psychicznego”.

Patronat nad konferencja przyjęły: Polskie Towarzystwo Higieniczne z jej prezesem dr n .biol. Anitą Klimberg, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej również z jej Prezesem, mgr Zenonem Ukleją .

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor WSM w Legnicy, dr R. Pękała prof. WSM.

W pierwszej części konferencji odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń PTH Wyróżnione osoby to: dr Małgorzata Bujnowska prezes PTH w Legnicy, mgr Elżbieta Pendolska, mgr Danuta Wałęga –Szych, mgr Dorota Dwojak, lek. Leszek Halicki. Wyróżnieni otrzymali gorące brawa my również przyłączamy się do gratulacji.

Celem konferencji było zaprezentowanie następujących zagadnień z zakresu szeroko rozumianych obszarów nauki dotyczących:

–  uwarunkowań i zasobów zdrowotnych psychiki człowieka,
–  zdrowia psychicznego dzieci w wieku szkolnym a realiów współczesnej szkoły,
–  zaburzeń psychicznych w wieku senioralnym jako zagrożeń cywilizacyjnych,
–  współczesnych kulturowo - społecznych podłoży uzależnień,
–  odżywiania a zdrowia psychicznego.

Obrady obejmowały m.in. następujące wystąpienia:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski – Zdrowie psychiczne dzieci, a nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne. Tatuaże a zdrowie psychiczne. Architektura a zdrowie psychiczne. (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Zielonej Górze)

mgr B. Kolasiewicz – Legnicka młodzież a nowe technologie (PPP Legnica)

prof. dr hab. Elżbieta Łuczak – Nowe oblicza współczesnych uzależnień, Zagrożenia zdrowia psychicznego młodzieży (Uniwersytet Warmińsko –Mazurski)

mgr E. Przygońska – Zdrowie psychiczne dzieci a realia współczesnej szkoły (PPP Lubin)

mgr M. Wieteska – Móc to chcieć – znaczenie przekonań na temat samo skuteczności (Uniwersytet Wrocławski)

lek. R. Chrostek – Ocena częstości występowania zjawiska ortoreksji w polskim społeczeństwie. Dziecko ofiarą zaburzenia psychicznego rodzica – zastępczy zespół Munchhausena (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

mgr M. Wasik – Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości (Colegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Ponadto w dalszej części sesji naukowej udział wzięli przedstawiciele: WSM Legnica, PPP Jawor, WSZ Wodzisław Śląski, PPP Chojnów, WUS Legnica.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem szczególnie młodzieży przygotowującej się do studiowania na kierunkach medycznych oraz psychologicznych.

Legnickie szkoły licznie reprezentowała młodzież z I LO ,II LO ,VLO .

Ogólnie w konferencji łącznie wzięło udział 175 osób. Jej interdyscyplinarny charakter potwierdziła również obecność pielęgniarek lekarzy, studentów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów szkol, poradni, przedstawicieli Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Ogólnie można by stwierdzić ze konferencji towarzyszyło bardzo durze zainteresowanie i naukowa atmosfera.

                                      

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

dr. n .hum. Andrzej Zb. Zychowicz