2023 r.

Zarządzenia Kanclerza 2023 r.
Zarządzenie Kanclerza nr 1/2023 w sprawie dofinansowania udziału w szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia kadry dydaktycznej w 2023 roku
Zarządzenie Kanclerza nr 2/2023 w sprawie wysokości opłat czesnego za studia na kierunku Pielęgniarstwo od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023
Zarządzenie Kanclerza nr 3/2023 w sprawie dofinansowania Samorządu Studenckiego semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023

 
2022 r.

Zarządzenia Kanclerza 2022 r.
Zarządzenie Kanclerza nr 1/2022 w sprawie dofinansowania udziału w szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia kadry dydaktycznej w 2022 roku
Zarządzenie Kanclerza nr 2/2022 w sprawie wysokości opłat czesnego za studia na kierunku Pielęgniarstwo od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023

 
2021 r.

Zarządzenia Kanclerza 2021 r.
Zarządzenie Kanclerza nr 1/2021 w sprawie wysokości opłat czesnego za studia na kierunku Pielęgniarstwo od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022
Zarządzenie Kanclerza nr 2/2021 w sprawie dofinansowania udziału w szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia kadry dydaktycznej w 2021 roku

 
2020 r.

Zarządzenia Kanclerza 2020 r.
Zarządzenie Kanclerza nr 1/2020 w sprawie dofinansowania udziału w szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia kadry dydaktycznej w 2020 roku

 
2019 r.

Zarządzenia Kanclerza 2019 r.
Zarządzenie Kanclerza nr 1/2019 w sprawie dofinansowania udziału w szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia kadry dydaktycznej w 2019 roku
Zarządzenie Kanclerza nr 2/2019 w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na zakupy książek i czasopism do Centrum Infomacyjno-Bibliotecznego w 2019 roku

 
2018 r.

Zarządzenia Kanclerza 2018 r.
Zarządzenie Kanclerza nr 1/2018 w sprawie dofinansowania udziału w szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia kadry dydaktycznej w 2018 roku
Zarządzenie Kanclerza nr 2/2018 w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na zakupy książek i czasopism do Centrum Infomacyjno-Bibliotecznego w 2018 roku

 
2016 r.

Zarządzenia Kanclerza 2016 r.
Zarządzenie Kanclerza nr 1/2016 w sprawie ustalenia współczynnika podzielnika kosztów pośrednich od 1 lutego 2016 roku
Zarządzenie Kanclerza nr 2/2016 w sprawie ustalenia współczynnika podzielnika kosztów pośrednich od 1 marca 2016 roku

 
2015 r.

Zarządzenia Kanclerza 2015 r.
Zarządzenie Kanclerza nr 1/2015 w sprawie wysokości opłat czesnego za studia na kierunku Pielęgniarstwo w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

 
2013 r.

Zarządzenia Kanclerza 2013 r.
Zarządzenie Kanclerza nr 1/2013 w sprawie ustalenia wysokości czesnego za studia na kierunku Ratownictwo Medyczne oraz Pielęgniarstwo w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Kanclerza nr 2/2013 w sprawie zmiany wysokości opłat czesnego za studia na kierunku Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy

 
2012 r.

Zarządzenia Kanclerza 2012 r.
Zarządzenie Kanclerza nr 1/2012 w sprawie ustalenia wysokości czesnego od semestru letniego 2011/2012 i zniżek od wpłat czesnego "z góry" w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Kanclerza nr 2/2012 w sprawie ustalenia wysokości czesnego za studia na kierunku Ratownictwo Medyczne w roku akademickim 2012/2013 w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy