Kurs Mediacji NVC

Kurs w przygotowaniu, planowany termin rozpoczęcia sierpień 2023.
 
Prowadzący:
Anna Mills, assessor i certyfikowany trener Porozumienia bez Przemocy (NVC)
Anna Garbacz, certyfikowany trener NVC,
Alicja Kusch, w trakcie certyfikacji NVC. 
 
Szczegóły wkrótce.