Ankieta dla studentów I roku II semestru(mgr)


Ile musi być kandydatów, aby kierunek ruszył?

Minimum 50 osób.

W których szpitalach mogę zaliczyć praktyki w ramach studiów I stopnia?

Studenci odbywają praktyki zawodowe zgodnie z programem studiów w terminach podanych przez organizatora w wyznaczyonych przez niego placówkach, z którymi ma podpisane umowy. Uczelnia stara się, aby miejsca odbywania praktyk znajdowały się możlwiie blisko miejsc zamieszkania studentów.

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w trzydniowych zjadzach: piątek, sobota i niedziela.

Czy na studiach odbywają się praktyki zawodowe?

Tak. Studenci mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Straży Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowym, GOPR.

Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu podania na studia?

  • świadectwo dojrzałości - oryginał i ksero
  • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 3 fotografie o wymiarze 37/52 bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie
  • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego
  • ksero awers i rewers dowodu osobistego