Ankieta dla studentów I roku II semestru(mgr)


Jakie projekty napisali Państwa wykładowcy i jednocześnie otrzymały dofinansowanie w nowym okresie 2007-2013?

Od 1 stycznia 2009 - 31 grudnia 2010 uczelnia nasza samodzielnie napisała wniosek, otrzymała dofinansowanie i realizuje projekt "Poszerzenie, doskonalenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy" na 912 000 zł. Projekt ten otrzymał 95 punktów na ocenie merytorycznej i znalazł się na wysokiej 16 pozycji na 99 uczelni (które otrzymały dofinansowanie) na liście rankingowej w ramach PO KL Działanie 4.1.1

Od 1 lutego 2009 - 30 stycznia 2010 Aleksander Pękała samodzielnie napisał wniosek, otrzymał dofinansowanie i realizuje projekt w ramach programu "Innowacyjna Gospodarka" Działanie 8.1 - Rozwój gospodarki elektronicznej. Wniosek znalazł się na 13 miejscu wśród 26 firm, które otrzymały dofinansowanie na Dolnym Śląsku.

Czym różnią się studia z zakresu zarządzania funduszami UE na Państwa uczeleni od studiów na innych uczleniach?

Studia na naszej uczelni prowadzone są wyłącznie przez praktyków - osoby które na co dzień piszą projekty, zarządzają projektami unijnymi lub pracują w punktach konsultacyjnych związanych z funduszami unijnymi. Słuchacze naszych studiów zdobywają praktyczne umiejętności, pozwalające samodzielnie napisać wniosek jak i efektownie nadzorować go, po wygraniu konkursu.

Gdzie mogę znaleźć pracę po ukończeniu studiów "Zarządzanie i administrowanie funduszami unijnymi"?

Nasi absolwenci mogą znaleźć pracę w następujących instytucjach:

  • Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (RoEFS),
  • Urząd Marszałkowski, Departament Funduszy Unijnych,
  • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu, Departament Funduszy Unijnych,
  • firmy konsultingowe,
  • firmy komercyjne,
  • firmy szkoleniowe,
  • uczelnie wyższe.