Ankieta dla studentów I roku II semestru(mgr)


Czy po ukończeniu studiów mogę uczyć nowego przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa"?

Nie. Według stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej kwalifikacje do wykładania tego przedmiotu mają nauczyciele dotychczasowego przedmiotu "Przysposobienie obronne".

Czy program studiów podyplomowych odpowiada standardom kształcenia w tym zawodzie?

Tak. Program studiów podyplomowych w zakresie "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" w Wyższej Szkole Medycznej odpowiada standardom kształcenia w tym zawodzie i został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego i zatwierdzony prze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czy po skończeniu studiów podyplomowych mogę prowadzić działalność w zakresie szkoleń BHP?

Tak.

Czy do prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie BHP potrzebne są dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne?

Nie. W programie studiów podyplomowych jest wykładany przedmiot "Andragogika" tj. nauka o nauczaniu dorosłych. Przedmiot ten przygotowuje w pełni do prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie BHP.

Jakie kwalifikacje zdobywa się po skończeniu studiów podyplomowych?

Po skończeniu studiów podyplomowych nabywa się pełne kwalifikacje do pracy w służbach BHP na stanowisku Starszego Inspektora ds. BHP.