Ankieta dla studentów I roku II semestru(mgr)


Czy za odbywanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych uczelnia pobiera dodatkowe opłaty?

Nie. Zgodnie z zawartą umową o naukę czesne obejmuje całkowite koszty kształcenia.

Czy mogę zmienić wybrane miejsce zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych przed rozpoczęciem zajęć?

Tak, jednakże wyłącznie za zgodą Zakładu Praktyk Zawodowych.

W jakim systemie realizowane są zajęcia praktyczne?

Zajęcia praktyczne w realizowane są w szpitalach w soboty i niedziele (z wyjątkiem świąt). W POZ realizowane są od poniedziałku do piątku. Studenci dobierają się w grupy 4 lub 8 osobowe (w zależności od przedmiotu) i wybierają sobie placówkę. Dokumentacja wysyłana jest przez Zakład Praktyk Zawodowych bezpośrednio do osób prowadzących zajęcia. Student otrzymuje informację z Zakładu Praktyk Zawodowych na temat terminów zajęć.

Czy mogę odbyć zajęcia praktyczne w szpitalu w którym pracuję lub na oddziale w którym pracuję?

Zgodnie z wymogami prawa student może odbywać zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w jednostce, w której jest zatrudniony za wyjątkiem oddziału na którym pracuje.

W jakim systemie realizowane są praktyki zawodowe?

Praktyki zawodowe realizowane są od poniedziałku do piątku. Student wybiera sobie placówkę, z wykazu jednostek, z którymi uczelnia ma podpisane umowy na terenie Dolnego Śląska. Po odebraniu dokumentacji z Zakładu Praktyk Zawodowych student zgłasza się do wybranej placówki do koordynatora praktyk i indywidualnie ustala tryb realizacji praktyk.