Ankieta dla studentów I roku II semestru(mgr)


Kurs doskonalący dla RM

Uczestników kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego (120 punktów edukacyjnych) uprzejmie informujemy, iż zajęcia rozpoczną się w dniu 01.02.2014 r. o godzinie 09:00 w siedzibie Uczelni przy ul. Powstańców Śląskich 3 w sali numer 204 (II piętro).