Pielęgniarstwo studia I stopnia

Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje
Nazwa studiów Pielęgniarstwo - studia licencjackie (pierwszego stopnia)
Ilość godzin ogółem

4 720 godzin

w tym:
Grupy zajęć Liczba godzin

Nauki podstawowe

500
Nauki społeczne i humanistyczne 420
Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej 600
Nauki w zakresie opieki specjalistycznej 900

Zajęcia praktyczne

1100
Praktyki zawodowe 1200

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

180
Czas trwania studiów 6 semestrów
Tryb stacjonarny/niestacjonarny
Początek zajęć październik 2022 r.
Wpisowe 150 zł, wpisowe jest zwracane w przypadku nieuruchomienia kierunku
Minimalna liczba kandydatów niezbędna do uruchomienia zajęć 40 osób
Koszty kształcenia
3 500zł / semestr (5 rat x 700 zł)
Nr rachunku bankowego PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Organizacja zajęć Tryb popołudniowo-weekendowy pozwalający pogodzić pracę zawodową z zajęciami

Miejsce: Legnica ul. Powstańców Śląskich 3.

Wymagane dokumenty
  • ankieta osobowa - wydrukowana i podpisana;
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą (dokumenty do wglądu);
  • kserokopia świadectwa dojrzałości i/lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego;
  • trzy fotografie o wymiarach 37x52 bez nakrycia głowy na jasnym tle;
  • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej;
  • podpisana przez studenta umowa o naukę w dwóch egzemplarzach

Szczegółowe informacje dostępne w Dziekanacie pod numerem telefonu:

76-854-99-33 w godz 8-16

Umowa o naukę pdf
Termin składania dokumentów

20 września 2022 r.

Osoba kontaktowa mgr Joanna Strzyżewska
Telefon (76) 854 99 33, 796 996 088
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rekrutacja

formularz1