Ankieta dla studentów I roku II semestru(mgr)


Pierwsza pomoc dla nauczycieli

Posiadamy najlepszy sprzęt szkoleniowy na Dolnym Śląsku!

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o szkoleniu
Nazwa kursu/szkolenia Kurs nadający nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Cel kursu Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Odbiorcy kursu Czynni zawodowo nauczyciele.
Wymagania od słuchaczy, niezbędne do rozpoczęcia kształcenia Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenie niezbędnej dokumentacji:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela,
 • wpłata zaliczki w wysokości 200 zł na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy numer PKO BP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161.
Czas trwania kursu, w tym: 30 godzin realizowanych w ciągu 1 tygodnia
Zajęcia teoretyczne 13 godzin dydaktycznych
Zajęcia praktyczne 17 godzin dydaktycznych
Koszt szkolenia (całkowity) 600 zł
Koszt uczestnika 600 zł
Nr rachunku bankowego PKO BP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Minimalna ilość osób niezbędna do rozpoczęcia kształcenia 8
Telefon 76 854 99 33
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Planowany termin rozpoczęcia kursu: nabór trwa, 
Uwagi Kurs nadający nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest prowadzony zgodnie z przepisami:
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z dnia 20 października 2006 roku).

 
Egzamin

Podstawowe informacje o egzaminie
Sposób ukończenia/zaliczenia szkolenia Egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Forma egzaminu Egzamin teoretyczny - test
Egzamin praktyczny

 
Program kursu

Moduł Tematyka Teoria Praktyka Razem
1 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. 30 min 30 min 60 minut
2 Wezwanie pomocy. Uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia. 15 min 30 min 45 minut
3 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. 15 min - 15 minut
4 Poszkodowany nieprzytomny. Zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna. 15 min 15 min 30 minut
5

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

 • osoby dorosłej
 • dziecka
 • niemowlęcia
Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
120 min 180 min 300 minut
6 Zadławienia. Pierwsza pomoc w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci. 30 min 30 min 60 minut
7 Urazy i skutki urazów. Zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom urazów oraz porażenia prądem, podtopienia, ukąszenia, użądlenia. 45 min 90 min 135 minut
8 Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych. 30 min 45 min 75 minut
9 Wstrząs - zasady postępowania przeciwwstrząsowego, 30 min 15 min 45 minut
10 Unieruchomienie złamań i zwichnięć. 30 min 45 min 75 minut
11 Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania. Działanie wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka. Oparzenia termiczne i chemiczne, odmrożenia. 30 min 30 min 60 min
12 Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego. Omdlenia, zawał serca, napad drgawek, udar mózgu, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna. 90 min 30 min 120 minut
13 Zatrucia. Zasady udzielania pomocy w przypadku zatruć 30 min 15 min 45 minut
14 Wsparcie psychiczne poszkodowanego. 45 min 90 min 135 minut
15 Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Zachowanie na miejscu wypadku. Ocena zagrożenia i zasady postępowania w zakresie pierwszej pomocy. 30 min 30 min 60 minut
16 Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. - 90 min 90 minut
  Razem 13 godz 17 godz 30 godzin

 

 
 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Posiadamy najlepszy sprzęt szkoleniowy na Dolnym Śląsku!

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o szkoleniu
Nazwa kursu/szkolenia Kurs Pierwsza pomoc przedmedyczna
Cel kursu Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej dla pracowników zakładów pracy i instytucji zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu Pracy.
Wymagania od słuchaczy, niezbędne do rozpoczęcia kształcenia
Czas trwania szkolenia 8 godzin dydaktycznych
Koszt szkolenia (całkowity) 140 zł (95zł dla większych grup)
900 zł dla grup zorganizowanych (9-12 osób)
Wielkość grupy do 12 osób (min. 8-10 osób)
Termin rozpoczęcia po uzyskaniu minimalnej ilości osób
Kontakt mgr Dorota Florek
Telefon 76 854 99 33
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Egzamin

Podstawowe informacje o egzaminie
Sposób ukończenia/zaliczenia szkolenia Egzamin
Instytucja egzaminująca Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
Koszt egzaminu bezpłatny
Zaświadczenie Tak

 
Program kursu

Moduł Tematyka
I Postępowanie na miejscu wypadku.
II Krwotoki. Rany tkanek miękkich.
III Apteczka pierwszej pomocy.
IV Urazy kostno - stawowe.
V Nagłe zachorowania wymagające pierwszej pomocy.
VI Postępowanie w nieurazowych stanach wymagających pierwszej pomocy.
VII Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
VIII AED

 
 

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Posiadamy najlepszy sprzęt szkoleniowy na Dolnym Śląsku!

 

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o szkoleniu
Nazwa kursu/szkolenia Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Cel kursu Uzyskanie tytułu "Ratownika".
Odbiorcy kursu
 • Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • Zakładowa Straż Pożarna,
 • Jednostki i służby ochrony przeciwpożarowej,
 • Jednostki Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracujących z Systemem,
 • Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • WOPR/GOPR.
Wymagania od słuchaczy, niezbędne do rozpoczęcia kształcenia
 • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o przynależności do systemu (np. kserokopią legitymacji WOPR),
 • Pomyślne przejście postępowania kwalifikacyjnego,
 • wpłata zaliczki w wysokości 200zł na konto
  Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
  ALIOR BANK 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285.
Czas trwania kursu, w tym: 66 godzin dydaktycznych
Zajęcia teoretyczne 25 godzin
Zajęcia praktyczne 41 godzin
Koszt szkolenia (całkowity) 870 zł
Koszt uczestnika 870 zł
Nr rachunku bankowego ALIOR BANK 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285, z dopiskiem "KURS KPP"
Minimalna ilość osób niezbędna do rozpoczęcia kształcenia 10
Osoba kontaktowa mgr Dorota Florek
Telefon 76 854 99 33
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Planowany termin rozpoczęcia kursu: (po zebraniu minimalnej grupy osób).
Możliwość prowadzenia kursów we Wrocławiu oraz w regionie
Zakończone kursy: V edycja: 4.02.2012-18.02.2012
IV edycja: 23.05-03.06.2011
III edycja: 15.01-06.02.2011
II edycja: 11-26.09.2010
I edycja: 24.04-23.05.2010
Uwagi Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest prowadzony zgodnie z przepisami:
Sprzęt medyczny Zgodny z wymienionym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19. marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r., Nr 60, poz. 408), m.in:
 • szyny i materace podciśnieniowe,
 • zestaw do symulacji ran,
 • szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany AED,
 • fantom torsu dorosłego do defibrylacji,
 • fantom do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych,
 • fantom dorosłego do nauki resuscytacji z monitoringiem czynności życiowych,
 • fantom dziecka do nauki resuscytacji z monitoringiem czynności życiowe.
Informacje dodatkowe Osoby, które posiadają zaświadczenie, które utraciło ważność oraz są zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem/ pełnią w nich służbę lub są ich członkiem, mogą przystąpić do egzaminu przedłużającego ważność tego zaświadczenie o kolejne 3 lata (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19. marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: Dz. U. 2007, nr 60, poz. 408).
Koszt egzaminu dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia 200 zł (przy grupie 10 osób).

 
Egzamin

Podstawowe informacje o egzaminie
Sposób ukończenia/zaliczenia szkolenia Egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Instytucja egzaminująca Egzamin Państwowy odbywa się w siedzibie Uczelni/w miejscu szkolenia; w skład komisji wchodzą trzy osoby, w tym lekarz Systemu powołany z ramienia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej oraz dwóch członków Systemu powołanych przez Uczelnię.
Ilość sesji egzaminacyjnych w ciągu roku 4 (1 na kwartał)
Forma egzaminu Egzamin teoretyczny - test (30 min.) Egzamin praktyczny: 3 zadania ok. 45 min. (1 zadanie = 15 min.)
Egzamin praktyczny
Maksymalna liczba punktów (odpowiedzi) 30p (egzamin teoretyczny)
Odsetek punktów (odpowiedzi) niezbędny do zdania egzaminu (w %) 90%
Czas zdawania testu 30 min
Cena 200 zł (dla osób przystępujących do egzaminu celem przedłużenia ważności zaświadczenia; dla osób uczestniczących w kursie koszt egzaminu został wliczony w ogólną cenę kursu).
Data publikacji wyników egzaminu do 60 min. od momentu zakończenia egzaminu
Zaświadczenie Wzór zaświadczenia
Przykładowe pytania Zobacz przykładowe pytania
Regulamin egzaminu Regulamin
Informacje dodatkowe Osoby, które posiadają zaświadczenie, które utraciło ważność oraz są zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem/ pełnią w nich służbę lub są ich członkiem, mogą przystąpić do egzaminu przedłużającego ważność tego zaświadczenie o kolejne 3 lata (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19. marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: Dz. U. 2007, nr 60, poz. 408).
Koszt egzaminu dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia 200 zł (przy grupie 10 osób).

 
Program kursu

Plan nauczania

Zajęcia teoretyczne

Moduł Tematyka Liczba godzin
1 Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne 1
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 2
3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 2
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe 2
5 Poszkodowany nieprzytomny 1
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) 2
7 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 1
8 Wstrząs 2
9 Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 2
10 Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 3
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru 2
12 Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 2
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2
14 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych -
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 1
  Razem 25

 

Zajęcia praktyczne

Moduł Tematyka Liczba godzin
1 Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne -
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 1
3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 3
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe 2
5 Poszkodowany nieprzytomny 1
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) 8
7 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 2
8 Wstrząs -
9 Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie -
10 Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 8
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru 1
12 Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 4
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2
14 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 7
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 2
  Razem 41

 
Kadra

 • dr n. med Adam Kuźmiński,
 • lek. med. Adan Szczeniowski,
 • mgr med. rat. Joanna Kuka,
 • piel.spec. Jolanta Sarzyńska,
 • mgr Lidia Biłogan,
 • mgr Agnieszka Choroś,
 • mgr Paweł Juszyński,
 • mgr Janusz Kaczorowski,
 • mgr Beata Kopacka,
 • mgr Magdalena Undro.

 
Akty prawne

 
Pytania i odpowiedzi
Jakie uprawnienia wynikają z tytułu "Ratownika" otrzymanym po ukończonym kursie?

Tytuł "Ratownika" daje możliwość pracy w Systemie lub jednostkach współpracujących z Systemem Ratownictwa, pozwala na rozwój oraz zdobywanie dodatkowych kwalifikacji a także na zaangażowanie na stanowiskach ratowników, zwłaszcza podczas imprez masowych, w tym zbliżające się Euro 2012 w Polsce.

Gdzie mogę znaleźć materiały przygotowujące do egzaminu?

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy zapewnia materiały szkoleniowe wszystkim uczestnikom; ponadto można odwiedzić stronę: www.prc.krakow.pl

Jak długo trwa kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy trwa 66 godzin dydaktycznych.

W jakich godzinach i dniach odbywają się zajęcia podczas kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Zajęcia odbywają się we wcześniej ustalonych terminach dostosowanych do wymagań grupy. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 lub od piątku do soboty w godzinach od 8:00 do 15:30.

Jak wygląda egzamin kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, działające na podstawie odrębnych przepisów, i podanych do publicznej informacji na stronach internetowych Centrum Egzaminów Medycznych.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą: dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.

Do kogo kierowany jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowany jest przede wszystkim do funkcjonariuszy służb lub członków organizacji społecznych o profilu ratowniczym (PSP, OSP, WOPR, GOPR, Wojsko, Policja, Straż Górniczną i Miejska), współpracujących z systemem: Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Jak długo jest ważne zaświadczenie odbycia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy nadające tytuł "Ratownika"?

Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

Co mam zrobić jeśli chcę wziąć udział w kursie a nie jestem w Systemie Ratownictwa?

Kurs jest kierowany do osób związanych z Systemem Ratownictwa także w formie członkostwa społecznego (np. Ochotnicza Straż Pożarna).

Co zrobić, jeśli kończy/skończyła się ważność zaświadczenia o ukończonym kursie i uzyskaniu tytułu ratownika?

Osoby, które posiadają zaświadczenie, które utraciło ważność oraz są zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem/pełnią w nich służbę lub są ich członkiem (zgodnie z art. 15 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8. września 2006 r. z późń. zm.: Dz. U. 2006, nr 191, poz. 1410), mogą przystąpić do egzaminu przedłużającego ważność tego zaświadczenie o kolejne 3 lata (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19. marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: Dz. U. 2007, nr 60, poz. 408). W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na egzamin w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, dostarczyć kserokopię zaświadczenia, które utraciło ważność oraz zaświadczenie o przynależności do Systemu (np. kserokopia legitymacji WOPR).

 
 

Egzamin Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o Egaminie
Nazwa kursu/szkolenia Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - Egzamin
Cel Przedłużenie ważności zaświadczenia wydanego po ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanym tytule "Ratownika".
Odbiorcy kursu
 • Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Jednostki i służby ochrony przeciwpożarowej
 • Jednostki Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracujących z Systemem
 • WOPR/GOPR
Wymagania od słuchaczy, niezbędne do rozpoczęcia kształcenia
 • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z kserokopią zaświadczenia, które utraciło ważność oraz zaświadczeniem o przynależności do systemu (np. kserokopią legitymacji WOPR)
 • Pomyślne przejście postępowania kwalifikacyjnego
 • wpłata zaliczki w wysokości 50 zł na konto Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy ALIOR BANK 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285
Koszt egzaminu (całkowity) 200 zł
Koszt uczestnika 200 zł
Nr rachunku bankowego ALIOR BANK 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285, z dopiskiem Egzamin KPP
Minimalna ilość osób niezbędna do rozpoczęcia kształcenia 10
Data otrzymania pozwolenia 19.05.2011 Zobacz decyzję
Kontakt mgr Dorota Florek
Telefon 76 854 99 33
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Planowany termin rozpoczęcia kursu: po zebraniu minimalnej grupy osób
Uwagi Egzamin w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest prowadzony zgodnie z przepisami:

 
Egzamin

Podstawowe informacje o egzaminie
Sposób ukończenia/zaliczenia szkolenia Egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Instytucja egzaminująca Egzamin Państwowy odbywa się w siedzibie Uczelni/w miejscu szkolenia; w skład komisji wchodzą trzy osoby, w tym lekarz Systemu powołany z ramienia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej oraz dwóch członków Systemu powołanych przez Uczelnię.
Ilość sesji egzaminacyjnych w ciągu roku 4 (1 na kwartał)
Forma egzaminu Egzamin teoretyczny - test (30 min.) Egzamin praktyczny: 3 zadania ok. 45 min. (1 zadanie = 15 min.)
Egzamin praktyczny
Maksymalna liczba punktów (odpowiedzi) 30 (egzamin teoretyczny)
Odsetek punktów (odpowiedzi) niezbędny do zdania egzaminu (w %) 90%
Czas zdawania testu 30 minut
Zdawalność 100%
Data publikacji wyników egzaminu do 60 min. od momentu zakończenia egzaminu
Zaświadczenie Wzór zaświadczenia
Przykładowe pytania Zobacz przykładowe pytania
Regulamin egzaminu Regulamin