Technikum Ortopedyczne w Legnicy

Lista zakwalifikowanych

Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do Technikum Ortopedycznego w Legnicy na dzień 15 lipca 2016 r. godz. 15.00.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór uzupełniający do klasy pierwszej. Osoby zainteresowane podjęciem nauki zapraszamy do sekretariatu szkoły w siedzibie Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3, parter pokój nr 5. Telefon 76-854-99-41.

Numer identyfikacyjny kandydata
w systemie rekrutacyjnym vEdukacja (vulcan)
676
703
712
725
1676
2808
4306
4703
5022
5390
5794
6338
9132
10709

 
Podstawowe informacje

Bezpłatna niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna z uprawnieniami szkoły publicznej

 

Uczeń we wrześniu otrzymuje wszystkie podręczniki za darmo (na wypożyczenie)!

 

Szkoła bezpłatna!

Czas nauki - 4 lata.

Uzyskany zawód - Technik Ortopeda.

Nauka kończy się egzaminem zawodowym i egzaminem maturalnym.

Przygotujemy Cię do matury i egzaminu zawodowego.

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki (organizowane przez szkołę).

 

Warunki zgłoszenia

 • Rejestracja internetowa: dolnoslaskie.edu.com.pl (system vulcan)
 • Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3, (tel. 76 854 99 33),
  • podanie o przyjęcie do szkoły,
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik ortopeda (skierowanie wydaje sekretariat szkoły),
  • 3 fotografie,
  • zaświadczenia komisji konkursowej w przypadku uczestników konkursów przedmiotowych.
 • Bez egzaminów wstępnych!
 • Bez konkursu świadectw!

 
Oferta

Oferujemy

Uczeń we wrześniu otrzymuje wszystkie podręczniki za darmo (na wypożyczenie)!

 •     Lekcje prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę (również nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy).
 •     Zajęcia praktyczne prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych pracowniach dydaktycznych Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy (pracownia  biologiczna, chemiczna, ortopedyczna, informatyczna).
 •     Koła zainteresowań.
 •     Zajęcia integracyjne.
 •     Zajęcia sportowe we własnej sali gimnastycznej.
 •     Wycieczki i obozy naukowe.
 •     Wycieczki turystyczne krajowe i zagraniczne.
 •     Ubezpieczenie NNW.
 •     Dostęp do zbiorów biblioteki szkolnej oraz księgozbioru Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy.
 •     Praktyki zawodowe bezpłatne  a dla najlepszych uczniów również praktyki w krajach UE.
 •     Kurs ABC własnej działalności gospodarczej (dla chętnych).
 •     Przygotowanie do egzaminu zawodowego i matury.
 •     Bezpłatny dostęp do Internetu ma terenie szkoły.
 •     Uprawnienia szkoły publicznej.
 •     Bezpłatne zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe:
  •     Basen,
  •     Kursy masażu,
  •     Tenis ziemny,
  •     Tenis stołowy,
  •     Ćwiczenia siłowe,
  •     i wiele innych.

 
Terminy rekrutacji

Terminarz rekrutacji

Czynności rekrutacyjne Data rozpoczęcia Data zakończenia
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 2016-06-01 08:00 2016-06-23 15:00
Weryfikacja wniosków kandydatów/uczniów 2016-06-01 08:00 2016-06-30 15:00
Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 2016-06-06 08:00 2016-06-08 15:00
Weryfikacja danych o osiągnięciach 2016-06-24 08:00 2016-06-30 15:00
Porządkowanie list chętnych 2016-07-13 08:00 2016-07-13 14:00
Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia 2016-07-14 15:30 2016-07-15 11:00
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 2016-07-15 12:00 2016-07-15 12:00
Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki 2016-07-15 12:00 2016-07-26 15:00
Pobieranie list przyjętych 2016-07-26 15:00 2016-07-27 10:00
Publikacja list przyjętych 2016-07-27 11:00 2016-07-27 11:00

 
Sylwetka absolwenta

Technik ortopeda zajmuje się:

 •     Projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych.
 •     Realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika.
 •     Prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi.
 •     Wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych.
 •     Pobiera miary, wykonuje pozytywy gipsowe, dobiera elementy do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
 •     Dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

Absolwent może podjąć zatrudnienie w zakładach wytwórczych sprzętu ortopedycznego, sklepach medycznych lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Oferujemy praktyki również w krajach UE.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •     projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 •     planowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny,
 •     nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną,
 •     ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji,
 •     wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych,
 •     wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych,
 •     posługiwanie się przyrządami i aparaturą pomiarową,
 •     użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 •     dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych,
 •     planowanie i organizowanie własnej pracy,
 •     sporządzanie kosztorysów, prowadzenie rozliczenia materiałów i czasu pracy,
 •     prowadzenie dokumentacji finansowej, ewidencyjnej i materiałowej,
 •     korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
 •     postępowanie zgodnie z zasadami etyki,
 •     stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych.

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik ortopeda absolwent może podejmować pracę w:

 •     zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych,
 •     klinicznych, szpitalnych, sanatoryjnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 •     poradniach zaopatrzenia ortopedycznego,
 •     zakładach naukowo-badawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 •     sklepach i hurtowniach przedmiotów ortopedycznych i sprzętu medycznego,
 •     oddziałach szpitalnych i przychodniach,
 •     prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

 

 
Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie czynności należy wykonać. aby uczeń został przyjęty do szkoły?

Należy wypełnić zgłoszenie na stronie dolnoslaskie.edu.com.pl oraz w odpowiednich terminach przynieść do sekretariatu dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik ortopeda (skierowanie wydaje sekretariat szkoły),
 • 3 fotografie,
 • zaświadczenia komisji konkursowej w przypadku uczestników konkursów przedmiotowych.

2. Czy podręczniki są przekazywane wszystkim uczniom na własność?

Uczniowie na początku każdego semestru otrzymują z biblioteki komplet podręczników i zeszytów ćwiczeń. Na koniec roku szkolnego uczniowie oddają podręczniki do biblioteki.

3. Czy na terenie szkoły jest wydzielone miejsce, w którym uczniowie mogą w spokoju spożyć drugie śniadanie?

Tak, jest przygotowane pomieszczenie, w którym uczniowie mogą spożyć posiłek oraz przygotować sobie napoje (herbata, woda mineralna itp.)

4. Czy w szkole znajdują się szafki dla uczniów?

Tak, każdy uczeń posiada własną szafkę zamykaną na klucz.

5. Czy w szkole jest monitoring?

Tak. Korytarze w całej szkole oraz tereny wokół szkoły są stale monitorowane przez system kamer.

6. Czy szkoła zapewnia odpowiednie przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz egzaminu dojrzałości?

Tak. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę (również nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy), co gwarantuje systematyczne zdobywanie wiedzy przez ucznia. Dodatkowo w ostatnim roku nauki, przewidziana jest większa ilość godzin z przedmiotów zawodowych oraz maturalnych.

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin szkoły lub kontakt telefonicznych: 76 854 99 33.

 

 
Kontakt

Technikum Ortopedyczne w Legnicy

ul. Powstańców Śląskich 3, 59-220 Legnica

Sekretariat: pokój nr 3 (parter), czynny od poniedziałku do piątku od 8 do 16

Telefon: 76 854 99 33

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.