Pielęgniarstwo - studia I stopnia

Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje
Nazwa studiów Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia
Cel studiów Uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa
Ilość godzin ogółem 4720 godzin
W tym:
teoria

2420 godzin, z czego:

  • Nauki podstawowe – 480 godzin (Anatomia, Fizjologia, Patologia, Genetyka, Biochemia i biofizyka, Mikrobiologia i parazytologia, Farmakologia, Radiologia);
  • Nauki społeczne z językiem angielskim – 480 godzin (Język angielski, Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Prawo, Zdrowie publiczne, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki);
  • Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej – 600 godzin (Podstawy pielęgniarstwa, Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna, Dietetyka, Badanie fizykalne, Badania naukowe w pielęgniarstwie, Przedmiot do wyboru: Zakażenia szpitalne / Język migowy / Promocja zdrowia psychicznego);
  • Nauki w zakresie opieki specjalistycznej – 860 godzin (Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Opieka paliatywna, Podstawy ratownictwa medycznego).
Uwaga: 720 godzin zajęć teoretycznych realizowana jest bez bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego.
zajęcia praktyczne 1100 godzin z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej oraz opieki specjalistycznej.
praktyki zawodowe 1200 godzin z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej oraz opieki specjalistycznej.
Ilość semestrów 6 semestrów
Kredyt studencki
-  dla kogo: dla osób do 30 roku życia, o dochodzie na członka rodziny poniżej 2500 zł (netto)
- oprocentowanie (na dzień 21-08-2020) około 2,12% / rocznie (2% prowizji w PKOBP + oprocentowanie preferencyjne wg stopy redyskontowej weksli NBP)
- wysokość kredytu: maksymalnie 60 płatności w wysokości (do wyboru) 400, 600, 800, 1000 zł)
Więcej informacji na stronie banku  PKO BP png
Wpisowe 150 zł, wpisowe jest zwracane w przypadku nieuruchomienia kierunku
Koszt kształcenia 3.400 zł/semestr
Opłata wakacyjna brak
Warunek rozpoczęcia studiów Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie minimum 50 kandydatów na studia.
Nr rachunku bankowego PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Terminy i miejsce zajęć Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku głównym Uczelni: ul. Powstańców Śląskich 3, Legnica. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe realizowane są w placówkach ochrony zdrowia, z którymi Uczelnia ma podpisane stosowne umowy o realizację tych zajęć.
Wymagane dokumenty
  • wypełniony formularz rekrutacyjny (formualrz - online)
  • świadectwo dojrzałości - oryginał i ksero, albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnyh przedmiotów - oryginał i ksero,
  • 3 fotografie o wymiarach 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie,
  • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość podjęcia studiów - pobierz wzór zaświadczenia,
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego,
Osoby kontaktowe mgr Joanna Strzyżewska
Telefon (76) 854 99 33, 796-996-088
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rekrutacja Formularz rekrutacyjny (fomularz on-line)

 
Kadra

Imię i nazwisko Tytuł/stopień naukowy      Specjalność
Iwona Bejster mgr Pielęgniarstwo
Lidia Biłogan mgr Medycyna ratunkowa, pielęgniarstwo zachowawcze
Jarosław Czeszejko-Sochacki dr n. med. Pediatria i alergologia
Elżbieta Grajczyk dr n. med. Pielęgniarstwo
Krystyna Przybyła mgr Pielęgniarstwo, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Zbigniew Rykowski dr hab. n. farm. Nauki farmaceutyczne w zakresie chemii organicznej
Celina Witkowska dr n. hum. Pedagogika
Grażyna Zbieg mgr Pielęgniarstwo
Wiesław Zielonka dr n. o zdr. Pielęgniarstwo ratunkowe