Pielęgniarstwo - studia I stopnia

Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje
Nazwa studiów Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia
Cel studiów Uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa
Ilość godzin ogółem 4720 godzin
W tym:
teoria

2420 godzin, z czego:

  • Nauki podstawowe – 480 godzin (Anatomia, Fizjologia, Patologia, Genetyka, Biochemia i biofizyka, Mikrobiologia i parazytologia, Farmakologia, Radiologia);
  • Nauki społeczne z językiem angielskim – 480 godzin (Język angielski, Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Prawo, Zdrowie publiczne, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki);
  • Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej – 600 godzin (Podstawy pielęgniarstwa, Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna, Dietetyka, Badanie fizykalne, Badania naukowe w pielęgniarstwie, Przedmiot do wyboru: Zakażenia szpitalne / Język migowy / Promocja zdrowia psychicznego);
  • Nauki w zakresie opieki specjalistycznej – 860 godzin (Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Opieka paliatywna, Podstawy ratownictwa medycznego).
Uwaga: 720 godzin zajęć teoretycznych realizowana jest bez bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego.
zajęcia praktyczne 1100 godzin z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej oraz opieki specjalistycznej.
praktyki zawodowe 1200 godzin z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej oraz opieki specjalistycznej.
Ilość semestrów 6 semestrów
Wpisowe 150 zł, wpisowe jest zwracane w przypadku nieuruchomienia kierunku
Opłata wakacyjna brak
Warunek rozpoczęcia studiów Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie minimum 50 kandydatów na studia.
Nr rachunku bankowego PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Terminy i miejsce zajęć Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku głównym Uczelni: ul. Powstańców Śląskich 3, Legnica. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe realizowane są w placówkach ochrony zdrowia, z którymi Uczelnia ma podpisane stosowne umowy o realizację tych zajęć.
Wymagane dokumenty
  • wypełniony formularz rekrutacyjny (formualrz - online)
  • świadectwo dojrzałości - oryginał i ksero, albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnyh przedmiotów - oryginał i ksero,
  • 3 fotografie o wymiarach 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie,
  • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość podjęcia studiów - pobierz wzór zaświadczenia,
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego,
  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.
Osoby kontaktowe mgr Joanna Strzyżewska
Telefon (76) 854 99 33, 796-996-088
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rekrutacja Formularz rekrutacyjny (fomularz on-line)

 
Kadra

Imię i nazwisko Tytuł/stopień naukowy      Specjalność
Iwona Bejster mgr Pielęgniarstwo
Lidia Biłogan mgr Medycyna ratunkowa, pielęgniarstwo zachowawcze
Jarosław Czeszejko-Sochacki dr n. med. Pediatria i alergologia
Elżbieta Grajczyk dr n. med. Pielęgniarstwo
Krystyna Przybyła mgr Pielęgniarstwo, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Zbigniew Rykowski dr hab. n. farm. Nauki farmaceutyczne w zakresie chemii organicznej
Celina Witkowska dr n. hum. Pedagogika
Grażyna Zbieg mgr Pielęgniarstwo
Wiesław Zielonka dr n. o zdr. Pielęgniarstwo ratunkowe