Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o szkoleniu
Nazwa kursu Kurs specjalistyczny z zakresu ordynowania leków i przepisywania recept
Odbiorcy kursu Pielęgniarki i Położne
Wymagania od słuchaczy, niezbędne do rozpoczęcia kształcenia
  • posiadanie prawa wykonywania zawodu (kserokopia) - orginał do wglądu,
  • kserokopia dowodu osobistego - orginał do wglądu,
  • posiadanie przez pielęgniarkę co najmniej trzymiesięcznego stażu w zawodzie (zaświadczenie),
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (część II), drugiego stopnia (część I) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo,
  • Kserokopia dyplomu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – oryginał do wglądu,
  • Kserokopia indywidualnego ubezpieczenia OC i NW – oryginał do wglądu,
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie na adres poczty elektronicznej,
  • wpłata zaliczki w wysokości 200zł na konto Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
    ALIOR BANK 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285
Czas trwania szkolenia specjalistycznego

Część I - 65 godzin dydaktycznych, w tym 45 godzin zajęcia praktyczne, 20 godzin zajęcia teoretyczne.
Część II - 44 godziny dydaktyczne, w tym 14 godzin zajęcia praktyczne, 30 godzin zajęcia teoretyczne.

Koszt całkowity Część I - 590 zł.
Część II - 590 zł.
Minimalna ilość osób niezbędna do rozpoczęcia kształcenia 30 osób
Kontakt mgr Dorota Florek
Telefon 76 854 99 41
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Planowany termin rozpoczęcia kursu po zebraniu minimalnej ilości osób

 

 
Plan nauczania

Plan nauczania - Część I

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I. Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi 25

dla pielęgniarek:
Podstawowa opieka zdrowotna
- Gabinet lekarza rodzinnego

dla położnych:
Podstawowa opieka zdrowotna
- Gabinet lekarza rodzinnego albo Poradnia ginekologiczno-położnicza

8 33
II. Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 10 8 18
III. Zasady i tryb wystawiania recept 5 4 9
IV. Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa 5    - 5
  Łącznie 45 20 65

 

Plan nauczania - Część II

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I. Głowne zasady terapii z zastosowaniem produktów leczniczych 15

dla pielęgniarek:
Podstawowa opieka zdrowotna
- Gabinet lekarza rodzinnego

dla położnych:
Podstawowa opieka zdrowotna
- Gabinet lekarza rodzinnego albo Poradnia ginekologiczno-położnicza

8 23
II. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 5 4 9
III. Zasady i tryb wystawiania recept 5 2 7
IV. Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa 5    - 5
  Łącznie 30 14 44

 

 

 
Informacje szczegółowe

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z art.15 a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435,z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.
2. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
3. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.
4. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.
5. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.
6. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z art.15 a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz.1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia
2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
3. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.