Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych

Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

 

Geriatria i opieka senioralna

zobacz wiecej

Celem studiów podyplomowych, jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia społecznej misji organizacji i realizacji opieki nad osobami starszymi, poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności pozwalające na radzenie sobie z wyzwaniami stającymi przed osobami pracującymi z osobami starszymi w celu poprawienia jakości ich życia. Wymienione studia podyplomowe wykształcą kadrę profesjonalistów z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej, przygotowaną do pracy z osobami starszymi, m.in. w ramach opieki domowej, ambulatoryjnej, instytucjonalnej – czasowej i stałej (np. środowiskowe domy samopomocy, mieszkania terapeutyczne, serwisy pomocowe, systemy wsparcia organizacyjnego). Kształcenie ma wymiar praktyczny.
Poprzez udział w studiach podyplomowych słuchacze poszerzą swoje kompetencje zawodowe, które uzyskali w ramach wcześniejszej edukacji akademickiej. 
 

Zarządzanie w ochronie zdrowia

zobacz wiecej

 Celem studiów podyplomowych, jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych we wszystkch placówkach opieki zdrowotnej.

Kosmetologia w praktyce

zobacz wiecej

Celem studiów podyplomowych, jest:

- zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagadnień z zakresu nowoczesnej, interdyscyplinarnej kosmetologii: pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej;
- przygotowanie słuchaczy do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
- przygotowanie do współpracy z lekarzem dermatologiem, specjalistą dietetykiem i specjalistą fizjoterapeutą w celu nabywania umiejętności tworzenia kompleksowych programów pielęgnacyjnych i lecznicych;
- zapoznanie sluchaczy z zasadami organizacji pracy, marketingiem salonów kosmetycznych, ośrodków SPA.

Suicydologia

zobacz wiecej

Studia pod patronatem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

pts

Zarządzanie oświatą

zobacz wiecej

 

Studia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych kandydowaniem na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i awansem zawodowym, jak również do czynnych dyrektorów placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych.

Prawo w medycynie i bioetyka

zobacz wiecej

Celem studiów podyplomowych, jest przekazanie słuchaczom aktualnego stanu wiedzy z zakresu prawa medycznego i bioetyki z punktu widzenia prawa, ochrony zdrowia oraz wykonywania zawodów medycznych.

Słuchacze będą przygotowani do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności  w celu rozwiązywania konkretnych problemów  natury prawno - etycznych w praktyce zawodowej

Ziołolecznictwo – zioła
w profilaktyce i terapii

zobacz wiecej

Zdobycie lub poszerzenie wiedzy, nabycie umiejętności i kompetencji, w zakresie  metod pozyskiwania ziół, ich przetwarzania a także wykorzystania i zastosowania jako środków wspomagających procesy lecznicze.

Ponadto słuchacze poznają znaczenie ziół i preparatów ziołowych w suplementacji, wyrobach kosmetycznych oraz we wspomaganiu organizmu m.in. w sporcie, rehabilitacji.

Absolwenci studiów nabędą również kwalifikacje wymagane od osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

Zarządzanie BHP - 2 semestralne

zobacz wiecej

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy zgodnej z współczesnymi wymogami bhp oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu m.in. specjalisty ds. BHP w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji. Studia umożliwiają także zdobycie kwalifikacji dla osiągnięcia poszczególnych szczebli awansu zawodowego w służbie BHP.

Zarządzanie BHP - 3 semestralne

zobacz wiecej

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy zgodnej z współczesnymi wymogami bhp oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu m.in. specjalisty ds. BHP w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji. Studia umożliwiają także zdobycie kwalifikacji dla osiągnięcia poszczególnych szczebli awansu zawodowego w służbie BHP.