Zapisy do promotorów dla studentów II roku

Szanowni Studenci II roku,

Poniżej umieszczony został spis promotorów oraz link do formularza zapisów. Wybór promotora jest obowiązkowy. Liczba miejsc do poszczególnych promotorów jest ograniczona i została podana w poprzednim ogłoszeniu. Wyboru należy dokonać jak najszybciej.

 

Dr Lucyna Sochocka, prof. WSM - [brak miejsc]

Dr Irena Smółka, prof. WSM - [brak miejsc]

Dr Agnieszka Strama, prof. WSM - [ZAPISY]

Dr Wiesław Zielonka - [brak miejsc]

Dr Mariusz Stachowiak - [ZAPISY]

Dr Elżbieta Grajczyk - [brak miejsc]

Dr Marta Gawlik - [brak miejsc]

Dr Jarosław Czeszejko-Sochacki - [brak miejsc]

Dr Celina Witkowska - [ZAPISY]

Dr Maria Zajączkowska - [brak miejsc]

Dr Ryszard Pękała, prof. WSM - [brak miejsc]