egzamin magisterski - terminy

Egzamin magisterski

3.07. – promotor dr E. Grajczyk godz. rozpoczęcia 9.00

3.07. - promotor dr hab. Z. Rykowski godz. rozpoczęcia 11.15

4.07. – promotor dr I. Smółka godz. rozpoczęcia 9.00

4.07. - promotor dr J. Mazurek godz. rozpoczęcia 11.30

4.07. – promotor dr R. Pękała godz. rozpoczęcia 13.00

5. 07. - promotor dr E. Kędra godz. rozpoczęcia 9.00

5.07. - promotor prof. S. Szymaniec godz. rozpoczęcia 10.30

6.07. – promotor dr J. Pietras godz. rozpoczęcia 12.30

6.07. - promotor dr W. Piotrowski godz. rozpoczęcia 15.30

7.07. - promotor dr C. Witkowska godz. rozpoczęcia 9.00

7.07. - promotor dr J. Czeszejko-Sochacki godz. rozpoczęcia 11.00

Na egzamin prosimy przybyć ok. 30 minut przed godziną rozpoczęcia pracy danej komisji.

Kolejność egzaminowania wg numerów indeksów – będzie dostępna przed salą.

Egzamin odbędzie się w sali 203.

Na egzamin prosimy zabrać legitymacje studencką.