Ogłoszenie mgr R. Betko

Studenci o numerach indeksu 3368 i 3429 są proszeni o pilny kontakt z Panią Renata Betko.