terminy egzaminu magisterskiego

Informujemy o terminach egzaminu magisterskiego w roku akademickim 2017/2018

promotor dr Grajczyk, recenzent prof, Rykowski - wtorek 3 lipca

promotor prof. Rykowski, recenzent dr Grajczyk - wtorek 3 lipca

promotor dr Smółka, recenzent dr Maurek - środa 4 lipca

promotor dr Mazurek, recenzent dr Smółka - środa 4 lipca

promotor dr Pękała, recenzent dr Smółka - środa 4 lipca

promotor dr Kędra, recenzent prof. Szymaniec - czwartek 5 lipca

promotor prof. Szymaniec, recenzent dr Kędra - czwartek 5 lipca

promotor dr Pietras, recenzent dr Piotrowski - piątek 6 lipca

promotor dr Piotrowski, recenzent dr Pietras - piątek 6 lipca

promotor dr Czeszejko-Sochacki, recenzent dr Witkowska - sobota 7 lipca

promotor dr Witkowska, recenzent dr Pękała - sobota 7 lipca