PILNE Ogłoszenie Zakładu Praktyk Zawodowych

Studenci/ki studiów II stopnia, na kierunku Pielęgniarstwo, którzy w dniach 02.07 – 08.07.2018 r. przystępują do egzaminu dyplomowego proszeni są o pilnie uzupełnienie indeksów w zakresie praktycznej nauki zawodu w celu zaliczenia ww. zajęć zgodnie z zamieszczonymi wzorami (wzór dla I i II semestru, wzór dla III i IV semestru). Nie wykonanie powyższego uniemożliwia dokonanie wpisów i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.