promotor dr R. Chrzan

Uprzejmie prosimy studentów, którzy jako promotora wybrali (lub planują wybrać) p. dr R. Chrzan,  o zgłoszenie się na najbliższym zjeździe do Dziekana celem ustalenia ostatecznej listy.