spotkanie - S. Szymaniec

Informujemy studentów I roku, że spotkanie  z promotorem prof. S. Szymańcem odbędzie sie w sobotę 26 maja o godz. 11