dziekanat - ogłoszenie

Studenci czwartego semestru studiów magisterskich kierunek pielęgniarstwo proszeni są o:
1.    Dostarczenie do dziekanatu zdjęć do dyplomu 4 sztuki – rozmiar 45x65 mm.
2.    Uzupełnienie indeksu na 90 stronie, tj. Imię i nazwisko oraz  temat pracy dyplomowej.
3.    Złożenie Karty obiegowej w dziekanacie WSM podpisanej przez Kwestora i Pracownika Biblioteki.
w  terminie  - do końca czerwca 2018 r.