Wypłata stypediów marzec-kwiecień 2018

Informuję, iż w dniach 24-25 kkwietnia 2018, zostały wypłacone stypedia:

- socjalne,
- dla niepełnosprawnych,
- rektora za wyniki w nauce,
- oraz zapomogi,

Planowana data wpływu stypediów na konta bankowe studentów to 26 kwitnia 2018.

Kanclerz WSM w Legnicy

Aleksander Pękała