Ogłoszenie Zakładu Praktyk Studenckich

Zakład Praktyk Studenckich prosi studentów II roku pielęgniarstwa o bardzo pilny kontakt studentów o numerach albumów:

3030 3080 3118 3131
 3043  3083  3123  3132
 3049  3086  3127  3135
 3077  3093  3128  3141