spotkanie dr E. Kędra

  • "Pierwsze spotkanie seminaryjne z promotor dr n. med. Edytą Kędra dla studentów I roku studiów magisterskich odbędzie się dnia 21 kwietnia 2018 r. (sobota) o godz. 9.00 w sali nr  201  Bardzo proszę na spotkanie zastanowić się nad ewentualnym tematem swojej pracy dyplomowej.Obecność na spotkaniu obowiązkowa."
  • "Spotkanie seminaryjne dla studentów II roku studiów magisterskich z promotor dr n. med. Edytą Kędra odbędzie się dnia 21 kwietnia 2018 r. (sobota) o godz. 13.00. Osoby, które mają już skończone prace dyplomowe proszone są o zabranie ze sobą indeksu i karty egzmainacyjnej. Obecnośc wszystkich seminarzystów obowiązkowa".