Ogłoszenie Zakładu praktyk zawodowych - PILNE

Zakład praktyk zawodowych prosi o pilny kontakt studentki II roku o numerach indeksu:

3029 3068 3092 3111 3131
3030 3077 3093 3117 3132
3074 3080 3094 3118 3135
3043 3082 3102 3123 3141
3049 3083 3103 3127 3142
3063 3086 3107 3128 3143